Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10075
 • R18-05768
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
40,90 Лв. * 43,90 Лв. * (6,83% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 1x User CAL
Система  Сървър на Windows 
CAL Потребителски CAL
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър не е съвместим(вижте RDS CAL )


За лицензирането на стандартно издание или издание за центрове за данни на Microsoft Windows Server 2019, в допълнение към лицензите за сървъри, базирани на ядрото, се изисква и лиценз за клиентски достъп за всеки потребител: например Windows Server 2019 User CAL; това дава на съответния регистриран потребител права за достъп до този сървър на Windows.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL"

Закупуване на потребителски лицензи за Microsoft Windows Server 2019 като използвани лицензи

За лицензирането на Standard- или Datacenter-Edition на Microsoft Windows Server 2019, в допълнение към лицензите за сървър на базата на ядрото за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: например Windows Server 2019 User CAL; той дава на съответния регистриран потребител права за достъп до този Windows сървър.

Основните лицензи за Standard- или Datacenter-Edition на Windows 2019 Server не съдържат никакви допълнителни потребителски права, така че те трябва да бъдат закупени отделно като User CAL, така че определен потребител да има право на личен достъп до Windows Server само чрез - произволно избираемо - крайно устройство.

Употребяваният User CAL за Windows Server 2019 от Wiresoft не само има по-ниска цена в сравнение с други лицензи за клиентски достъп, предлагани като нови в търговията със софтуер, но и се предлага поотделно, а не в пакет. Независимо от това използваните CAL имат същата функционалност като лицензите за достъп до потребителски клиенти за Windows Server 2019, които се предлагат чрез официалната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Вземете всички предимства на MS Windows Server 2019 с предварително притежаван от потребителя CAL

Standard- или Datacenter Edition на Windows Server 2019 предлага много нови функции, особено за използване на облачни приложения, базирани на Windows 10. Например софтуерно дефинираната мрежа (SDN) позволява не само централно конфигуриране на физически мрежови устройства, като маршрутизатори и комутатори, но и на виртуални мрежови устройства - например шлюзове - както и тяхното динамично управление. За тази цел Windows Server 2019 дава възможност за равнопоставеност между две мрежи, за да ги свърже почти безпроблемно. Други функции, от които потребителите могат да се възползват с използвания User CAL, включват:

 • Сигурно криптиране на виртуални мрежи с наличните Encrypted Networks и Datagram Transport Layer Security (DTLS)
 • Новите функции на хиперконвергираната инфраструктура (HCI) намаляват сложността и опростяват внедряването на ИТ инфраструктуратаV
 • Подобрена интеграция на Linux с виртуални машини с щит
 • Използване на контейнери Kubernetes
 • Разширена защита от заплахи за защита на чувствителни данни и ранно откриване на атаки
 • Storage Spaces Direct за обединяване на локални сървърни хранилища на данни във виртуален клъстер
 • Репликата за съхранение предотвратява загубата на данни на ниво файлова система и свежда до минимум времето за престой с готовност за бедствия

Важна информация за използваните лицензи за потребители за Windows Server Standard- и Datacenter-Edition 2019

Използваният софтуер от Wiresoft, като User CAL, също има същите опции, за да се възползвате от всички интегрирани функции на съответното издание на Windows Server 2019: Това предлага особено на по-малките и средните компании и организациите икономична алтернатива за лицензиране на сървъри, тъй като може да бъде адаптирана към нуждите им:

Информация за лицензирането на CAL на Windows Server 2019

Лицензионните условия на Microsoft предлагат за изданията Standard и Datacenter лицензиране на Windows Server 2019 според ядрата/процесорните ядра, като това трябва да бъде допълнено с лицензиране на потребители или крайни устройства; всички CAL, включени в лиценза за сървъра, са снабдени изключително с права на администратор, така че за използването на действителните услуги на Windows сървъра всеки отделен потребител се нуждае от лиценз за достъп (User CAL); той трябва да съответства и на идентична или по-висока версия на Windows сървъра - повече подробности по-долу.

Само този личен лиценз за клиентски достъп дава право на потребителя да използва функциите на сървъра Windows във версията 2019, той съдържа единствено права за достъп до средата клиент/сървър на сървъра Windows 2019 и не съдържа друг софтуер, който все още трябва да бъде инсталиран.

Какви са предимствата на лицензирането на Windows Server 2019 Standard- или Datacenter edition с User CALs?

Лицензирането на CAL на Windows Server 2019 позволява гъвкаво и основано на нуждите управление на правата на потребителите. Използването на използвани лицензи за достъп за потребителите представлява по-икономичен вариант, особено за МСП, за използване на услугите на сървъра Windows, тъй като тук е необходимо да се закупят лицензи за клиентски достъп само за толкова служители, колкото са действително необходими. Моделът на лицензиране на Microsoft предлага два вида лицензи за Windows Server 2019:

 • Windows Server 2019 User CAL: това дава права за достъп до сървъра на специален потребител
 • Windows Server 2019 User CAL: това дава права за достъп до сървъра на специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)

Потребителските CAL могат да се комбинират и с CAL на устройствата.

Обърнете внимание на съвместимостта на версиите на CAL с Windows Server 2019!

Лицензът за потребител за Windows Server 2019 предоставя на съответния потребител права за достъп не само до Windows Server във версия 2019, но и до по-стари версии, като например 2014 (понижение). Това дава предимство пред лицензите за лиценз за ползване, които определено са предназначени само за предишна версия на Windows Server 2019, тъй като те не могат да се използват за достъп до Windows Server версия 2019 (надстройка). Затова при закупуване на лицензи за потребители за Windows Server 2019 трябва да се внимава лицензът за сървър и лицензът за клиентски достъп да са съвместими.

Какво още трябва да се вземе предвид при лицензирането на Windows Server 2019 с използван CAL за потребители?

Както вече беше споменато, само определен регистриран служител получава лични права за достъп до Windows Server 2019 с User CAL, като тук е важно съответното крайно устройство, което може да се използва на Windows, да може да се избира свободно. След като регистрацията на потребителя е завършена, това вече не може да се променя. По принцип също така не е възможно да се промени типът CAL от User (Потребител) на Device CAL (Устройство) или обратно. Възможно е обаче да комбинирате User CALs с Device CALs за Windows Server 2019.

Тези разпоредби на Microsoft при лицензирането на CAL имат за цел да предотвратят неправилен достъп до Windows Server 2019. Освен това те осигуряват и сигурност на компанията и нейните данни, като не позволяват на неоторизирани потребители или на трети страни да използват услугите.

По какво се различава User CAL за Windows Server 2019 от Device CAL?

По принцип използваният User CAL за Windows Server 2019 не се различава по функционалност от лиценза за клиентски достъп, базиран на устройство - наречен Device CAL. Съответните им предимства се проявяват само при типичния начин, по който в една организация се осъществява достъп до сървъра Windows:

Лицензът за потребителски достъп за Windows Server 2019 е обвързан изключително с конкретен служител, но по този начин предлага свободен избор на крайно устройство за достъп до Windows Server, независимо къде се намира то. Следователно в сравнение с лиценза за достъп, свързан с крайно устройство, лицензът за ползване предлага различен обхват на използване, тъй като лицензираният потребител не е обвързан с използвания компютър или друго подобно устройство - винаги при условие, че използваното крайно устройство има достъп до интернет. Това означава, че потребителят може да получи достъп до сървъра Windows не само от стационарния компютър на работното място в компанията, но и отвън: например чрез личен лаптоп, таблет или смартфон - по време на командировка или също така у домаOffice.

Следователно User CAL за Windows Server 2019 предлагат на такива служители по-гъвкаво използване на функциите на сървъра Windows, които често сменят работната среда и използват съответното съществуващо крайно устройство, за да се свържат със сървъра чрез него, тъй като с User CAL те винаги използват личния си акаунт за тази цел.

Заключение

Така че кой тип лиценз за клиентски достъп за Windows Server 2019 предлага повече предимства при използването му в дадена компания се различава в отделните случаи. Тук преди всичко роля играе броят на служителите, които използват сървъра Windows, във връзка с преобладаващия вид достъп чрез съществуващите крайни устройства: щом мнозинството от тях използват последователно мобилни крайни устройства или различни самостоятелни устройства, а по този начин и различни работни станции за достъп до сървъра Windows, персоналният потребителски CAL предлага повече предимства. Както беше споменато по-горе, решението за подходящия тип лицензиране на клиентски достъп трябва да бъде взето преди покупката, тъй като User CAL за Windows Server 2019 не може да бъде прекласифициран в Device CAL или обратното. Възможно е обаче да комбинирате или да използвате паралелно User CALs и Device CALs за Windows Server 2019.

Използвани потребителски лицензи за Microsoft Windows Server 2019, които вече са налични от един лиценз в онлайн магазина на Wiresoft

Използваните потребителски лицензи за MS Windows Server 2019 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft вече като лиценз за един потребител - тук не се прилагат никакви разпоредби за лиценз за обем на Microsoft. Маркировката "използван" не означава общи недостатъци в използваемостта на User CAL, тъй като софтуерът по принцип не може да се износи.

Информация за използвани лицензи за потребители за Windows Server 2019 от Wiresoft

Използваните потребителски лицензи CAL за Windows Server 2019 са типични лицензи за достъп за служители, тъй като иначе са налични в рамките на лицензионната програма на Microsoft; за разлика от тях те някога са били част от лиценз за потребителски обем за Windows Server 2019 като използван софтуер, закупен от предишния купувач, обикновено компания. Лицензите за потребителски достъп, които не са били необходими на последния, или дори пълният лиценз за обем, са били препродадени на Wiresoft. В този процес лицензът за обем беше разтворен и преобразуван в индивидуални лицензи, а получените индивидуални лицензи за достъп на потребителите бяха обозначени като използван софтуер. Въпреки че са етикетирани като "използвани", такива потребителски лицензи за Windows Server 2019 са напълно използваеми, тъй като не се различават от нов лиценз по никакви ограничения във функционалността или полезния си живот.

Безопасност на купувача на използвания софтуер за User CALs за Windows Server 2019

Използваните потребителски лицензи за Windows Server са не само по-евтина алтернатива за лицензиране на сървъра Windows за клиентите на Wiresoft, но и по-сигурни! Като клиент вече получавате лиценз за един потребител за Microsoft Windows Server 2019 от нас на по-ниска цена в сравнение с "неизползваните" нови лицензи за достъп, иначе имате обичайната сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне и незабавно активиране на лиценза с включения лицензен ключ за обем.

Законно ли е да се купуват и използват използвани лицензи за лиценз за Windows Server 2019?

Всички потребителски и други лицензи за достъп за Windows Server 2019, които закупувате от Wiresoft, идват от лицензионния списък на компании или организации. Следователно продажбата, както и покупката, се подчиняват на валидната юрисдикция, която изрично разрешава търговията с употребяван софтуер; различни съдебни решения ясно потвърждават законността.

Ето защо за клиентите закупуването на потребителски лицензи за Windows Server 2019 или други лицензи за клиентски достъп, предлагани от Wiresoft като използван софтуер, както и тяхното използване, предлага правна сигурност, тъй като нито Wiresoft, нито вие като клиент нарушавате законови разпоредби. Освен това използваните CAL от Wiresoft са също така надеждни за одит благодарение на пълните доказателства за всички предишни купувачи!

Предимствата на Wiresoft при закупуване на употребявани потребителски лицензи за Windows Server 2019

Резюме: Употребяваният софтуер от Wiresoft предлага на нашите клиенти достъпна алтернатива на много предложения от други доставчици на софтуер, не само за User CALs за Windows Server 2019, но и за други лицензи за достъп.Освен това, както беше посочено по-рано, няма ограничения за минималния брой User CALs, които трябва да бъдат закупени в момента на покупката, за разлика от негъвкавите нива на лицензите за клиентски достъп, така че предприятията и другите клиенти могат да намалят разходите си за лицензиране на сървъри, като могат точно да лицензират действителното използване на услугите на сървъра Windows.

В онлайн магазина на Wiresoft можете да намерите лицензи за устройства за Windows Server 2019 - както и лицензи за други версии на Windows Server или друг софтуер за сървъри, включително съответните лицензи за достъп - в допълнение към лицензите за достъп до използвания софтуер за потребителски лицензи. По този начин можете да допълните или актуализирате съществуващия си софтуерен инвентар в други области с употребявани лицензи на разумна цена и да избегнете разходите за придобиване на нов хардуер, както и проблемите със съвместимостта, дължащи се на нееднакви версии на софтуера.

В допълнение към лицензите за лиценз за ползване или софтуера за сървъри, в магазина за софтуер на Wiresoft ще намерите и други софтуерни продукти на Microsoft - с всички предимства на използвания софтуер на Wiresoft. Ако имате въпроси относно лицензите за потребители за Windows Server 2019 или друг продукт на Microsoft, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории