Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10152
 • 7NQ-01564
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
3 609,90 Лв. * 4 009,90 Лв. * (9,98% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Core 2 Core 
Минимално лицензиране 4 Core Pro Server
CAL Не се изисква
Среден Изтегляне
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз


Изданието SQL Server 2019 Standard 2-Core  в момента е най-актуалната версия на използваната в световен мащаб надеждна релационна платформа за данни от Microsoft; защото осигурява всички важни в момента функции за бази данни, отчитане и анализ, които се изискват в една съвременна компания, която използва например системи за управление на стоки, ERP софтуер или CRM системи и т.н. и трябва да може да разчита на мощна релационна система за бази данни Management (RDMS), която може да отговори на всички тези изисквания и също така е Cloud-способна.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core

Изданието SQL Server 2019 Standard 2-Core в момента е най-актуалната версия на надеждната релационна платформа за данни на Microsoft, използвана в цял свят, тъй като предоставя всички важни в момента функции за бази данни, отчитане и анализ, необходими в една съвременна компания, която използва например системи за управление на стоки, софтуер за управление на ресурсите (ERP) или системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и трябва да може да разчита на мощна система за управление на релационни бази данни (СУБД), която може да отговори на всички тези изисквания и също така е съвместима с облака.

SQL Server Standard Edition 2-Core осигурява основна база данни за управление на данни и бизнес разузнаване, с която особено малките и средните компании могат надеждно да изпълняват типични бизнес приложения. Изданието Standard Edition предлага различни инструменти за разработка за тази цел, които са предназначени както за локална употреба, така и за облака, и позволява ефективно управление на бази данни чрез минимална нужда от ИТ ресурси.

Сред важните интегрирани функционалности тук са високо мащабируемите облачни услуги, както и Always Encrypted със защитени анклави и разширяемост, включително интеграция с езика Java. Цялостната интеграция на разпределената файлова система Hadoop (HDFS) с Apache Spark, както и с други инструменти за анализ, напълно поддържани от Microsoft, опростява управлението на вашите цялостни данни под формата на клъстери от големи данни в SQL Server 2019 Standard. Освен това се използват контейнери за целия запас от данни във всички процеси - от разработката до производството.

Освен това това издание на SQL Server дава възможност за разрушаване на силозите от данни, без да се налага първо да се преместват или репликират данните. Сертифицирането на съвместимостта на базите данни предотвратява несъвместимостта на приложенията и ви позволява да актуализирате базата данни на SQL Server не само локално, но и в периферията и в облака.

По отношение на сигурността и съответствието разполагате с интегрирани функции за класифициране и защита на данните: SQL Server 2019 ги следи надеждно и предупреждава за подозрителни дейности.

Описаното тук лицензиране на базата на Coreто е възможно и за SQL Server 2019 Standard Edition, което е особено привлекателно за по-големи компании или организации със съответно по-мощни сървъри и за които следователно не е приложим вариантът за лиценз за сървър/CAL.

В Wiresoft ще намерите SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition като напълно функционален софтуер втора употреба на значително по-ниска цена в сравнение с новия софтуер - в същото време той предлага всички известни предимства по отношение на функционалност, производителност и сигурност. Подробна информация за новите функции на SQL Server 2019 Standard 2-Core, както и за лицензионните условия на Microsoft за софтуера на SQL Server, е предоставена в следния преглед.

Какво е новото в SQL Server 2019 Standard 2-Core? Сравнение с предишната версия на SQL Server 2019 Standard

В сравнение със своя предшественик версията SQL Server 2019 Standard се характеризира не само с разширяване на функциите и възможностите и подобряване на производителността, както и с по-добра мащабируемост, но и с добавянето на цяла гама от иновативни функции - наред с другото, с нови инструменти за анализ, които могат бързо и надеждно да обработват и оценяват големи количества данни, както е характерно за управлението на големи обеми от данни, така че те да са цялостно достъпни за съответните фирмени приложения.

Със SQL Server 2019 Standard 2-Core вече можете да преместите работните натоварвания с големи данни в SQL Server - преди това беше възможно само управление на други локални платформи, базирани на Hadoop.

По подобен начин външните бази данни като Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, както и Azure Data Lake вече могат да бъдат търсени с помощта на вградени конектори, без да е необходимо първо да се преместват или репликират данните.

Освен това в SQL Server 2019 Standard 2-Core са налични и функции като интелигентна обработка на заявки и ускорено възстановяване на бази данни, което води до огромно увеличение на производителността. По-нататъшните функции са описани в следващия преглед.

Иновативните функции на SQL Server 2019 Standard 2-Core накратко

Сред особено забележителните функции на SQL Server 2019 Standard 2-Core за цялостна обработка на данни са клъстерирането на данни, наблюдението за систематичното им събиране по време на регистриране и измервания, както и интелигентната обработка на заявки за търсене. Клъстерите за големи данни в частност разширяват използването на данните по много начини.

Виртуализация на данни с Big Data Cluster

По-специално, с интегрирането на клъстерите за големи данни в SQL Server 2019 Standard 2-Core вече са налични цяла гама от възможности за използване, анализ и осигуряване на големи количества данни:

 • Big Data Clusters позволява внедряването на мащабируеми клъстери от SQL Server, Spark и HDFS контейнери, базирани на Kubernetes. Те също така работят паралелно, така че данните от Transact-SQL или Spark могат да се четат, записват и обработват едновременно.
 • SQL Server PolyBase позволява да се правят заявки за силози от външни източници на данни, без да се налага първо да се преместват или копират данните.
 • Езера от данни в SQL Server 2019 Standard: Мащабируемият пул за съхранение на HDFS може да се използва за съхраняване на големи данни от различни външни източници. След като бъдат съхранени като клъстери от големи данни, данните могат да бъдат анализирани, а също и комбинирани с релационни данни.
 • Data Mart осигурява хоризонтално мащабиране на клъстерите за големи данни на SQL Server, като подобрява производителността при анализа на данни. Това също така позволява данните от няколко източника да се кешират чрез възли на пул от данни.
 • Задачите за изкуствен интелект и машинно обучение вече могат да се изпълняват на клъстери за големи данни на SQL Server в пулове за съхранение на HDFS.
 • Spark и интегрираните в него инструменти за изкуствен интелект могат да се използват с R, Python, Scala и Java, наред с други.
 • Осигуряването на приложения позволява приложенията да се предоставят в клъстерите за големи данни на SQL Server като контейнери и приложения под формата на уеб услуги. По този начин те могат да получат достъп до данните, съхранявани в клъстера за големи данни.

Подобрена производителност SQL Server 2019 Standard 2-Core

За мащабируемостта и производителността на определени функции, както и за високата наличност, за SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition се прилагат, наред с други, следните спецификации:

 • Интелигентната база данни подобрява производителността на заявките с редица функции на базата данни, като например интелигентна обработка на заявките, без да е необходимо да се модифицират приложенията. Това включва забавено компилиране на таблични променливи, както и инлайн на дефинирани от потребителя скаларни функции и вложено изпълнение с функции за стойности на таблици.
 • Различни функции за бази данни в паметта с OLTP1 в паметта, хибриден буферен пул и разширяване на буферния пул, както и поддръжка на постоянна памет и оптимизирани за паметта метаданни tempdb - подобряват производителността за критични работни натоварвания.
 • Плюс По-висока мащабируемост и производителност с хранилище в колони, двоични файлове с големи обекти в групирани индекси в хранилище в колони, поддръжка на база данни в паметта и постоянна памет, разтеглива база данни, поддръжка на до 50 инстанции, разделяне на таблици и индекси и компресия на данни, паралелна обработка за разделени таблици и множество контейнери за файлови потоци.
 • Висока наличност с поддръжка на Coreто на сървъра, изпращане на логове, огледално копиране на бази данни и моментни снимки, компресиране на резервни копия, Always на клъстерни инстанции при отказ, сървър при отказ за възстановяване след бедствие и подобрено възстановяване на бази данни и криптирано резервно копие.
 • Always Encrypted не само защитава чувствителните данни на клиентите със защитени анклави, но и позволява извършването на по-сложни операции върху защитени колони на базата данни. Те също така разширяват границата на доверие от клиентските приложения към страната на сървъра, без SQL Server, операционната система, базите данни или системният администратор да имат достъп до тях, което прави възможно безопасното изпълнение на операции с чувствителни данни в обикновен текст.
 • Сигурност на ниво ред, с динамично маскиране на данните, прозрачно криптиране на базата данни и разширяемо управление на ключовете, както и класификация и мониторинг на данните и дефинирани от потребителя роли.

Ограничения за мащабиране на SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition:

Следната информация се отнася предимно за стандартното издание.

Максималният изчислителен капацитет, който може да се използва от една инстанция на SQL Server 2019 Standard:

 • Двигател за бази данни на SQL Server: по-малко от 4 гнезда или 24 ядра
 • Analysis или Reporting Services: по-малко от 4 гнезда или 24 ядра

Максимална памет, която може да се използва от един екземпляр на механизма за бази данни на SQL Server:

 • Буферен резерв: 128 GB
 • Сегментен кеш на хранилището на колони: 32 GB
 • Услуги за отчитане: 64 GB
 • Услуги за анализ: 16 GB2 (таблични) или 32 GB (MOLAP)

Максимален размер на релационната база данни за SQL Server 2019 в стандартното издание:

 • 524 PB

Лицензиране на SQL Server 2019 Standard според сървърните ядра

За стандартното издание на SQL Server 2019 по избор се предлага основното лицензиране, въведено от Microsoft с версията на сървъра от 2016 г. За разлика от по-старите версии, в които броят на ядрата на процесора не беше от значение за лицензирането, тук вече се прилага различен показател за лицензиране: При лицензиране на базата на ядрата броят на ядрата представлява основата за определяне на изискването за лиценз със съответните пакети с 2 ядра. По този начин две ядра могат да бъдат лицензирани с един лиценз за Core, за разлика от миналото, когато се изискваше само един лиценз за процесор.

По този начин общото изискване за лиценз за даден сървър се определя от максималния брой ядра, като всяко физическо Core на сървъра изисква собствен лиценз. По принцип минималният брой лицензи за сървър е 8, затова Microsoft е определила следните условия:

 • 1. Всеки физически процесор е изчислен с поне 8 ядра.
 • 2. Всеки физически сървър е изчислен с поне 16 ядра.
 • 3. Всички физически и активни ядра са лицензирани в съответствие с условия 1 и 2.
 • 4. Основните лицензи за SQL Server 2019 Standard винаги се предлагат като пакети от 2.

Изисквания за софтуер и хардуер за работа със SQL Server 2019 Standard 2-Core

За да можете да използвате SQL Server 2019 Standard в подходяща операционна среда, трябва да са изпълнени следните изисквания за софтуер и хардуер:

 • Поддържани операционни системи: поне Windows 10, Windows Server 2019, 2012 R2
 • Място на твърдия диск: поне 6 GB - в зависимост от инсталираните компоненти на SQL Server във всеки отделен случай
 • Работна памет: поне 4 GB
 • Графики: Графична карта Super VGA с минимална разделителна способност 800x600 пиксела
 • Тип процесор: x64 процесор - AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с Intel EM64T, Intel Pentium IV с EM64T
 • Скорост на процесора: минимум 1,4 GHz - препоръчително: 2,0 GHz или по-бърз

Често задавани въпроси за Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core като софтуер, използван от Wiresoft

Употребяваният софтуер за SQL Server 2019 Standard 2-Core, предлаган от Wiresoft, не се различава от новия лиценз за сървър по отношение на неговата използваемост - също и защото софтуерът не се износва. Типичните въпроси за използвани лицензи за SQL Server са:

Откъде идва използваният лиценз за SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Употребяваният софтуер SQL Server 2019 Standard 2-Core license, предлаган в магазина на Wiresoft, идва от компании, които обикновено са го закупили нов и са го препродали на Wiresoft. При препродажба или оферта в магазина на Wiresoft този софтуер се маркира като използван, но може да се използва като нов лиценз.

Има ли сигурност на купувача за използвани лицензи за SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Да: Използваният софтуер на Wiresoft за SQL Server 2019 Standard 2-Core предлага на клиентите същите предимства, както при закупуването на сравним нов софтуер за сървъри: сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне след завършена покупка и незабавно активиране на лиценза с предоставения валиден лицензионен ключ.

Законно ли е закупуването и използването на използван софтуер SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Да: В Wiresoft можете да се доверите, че за клиентите не само покупката на SQL Server 2019 Standard 2-Core като използван софтуер, но и действителната му употреба не нарушава никакви закони, защото: Този предлаган софтуер идва от списъка с лицензи на компанията. Това е важно, тъй като валидната юрисдикция не само позволява търговията с използвания от Microsoft софтуер, но и неговото използване; тези факти вече са потвърдени няколко пъти от различни съдебни решения.

Какви други предимства има използваният софтуер SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Употребяваният софтуер от Wiresoft има икономическо предимство за нашите клиенти, тъй като им позволява да актуализират своите софтуерни запаси много по-евтино, за да бъдат в крак с времето. Това се отразява и на оперативните разходи, тъй като използваният софтуер от Wiresoft предлага и сигурност на одита поради пълната проверка на всички купувачи!

В Wiresoft ще намерите не само SQL Server 2019 Standard 2-Core edition като евтин софтуер втора употреба, но и Standard edition с Server/CAL лицензиране, както и други издания на SQL Server 2019, в допълнение към по-стари версии на Microsoft SQL Server; широкото портфолио на Wiresoft за софтуер втора употреба включва и много други програми на Microsoft - с всички споменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензиране на базата на Coreто на SQL Server 2019 Standard или друго издание, моля, не се колебайте да използвате нашите експертни съвети чрез чат или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории