Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10100
 • 7NQ-00806
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
2 993,90 Лв. * 3 325,90 Лв. * (9,98% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Core 2 Core 
Минимално лицензиране 4 Core Pro Server
CAL Не се изисква
Среден Изтегляне
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз


Изданието SQL Server 2016 Standard 2-Core  предоставя на компаниите надеждна мащабируема, както и хибридна платформа за релационни бази данни за създаване на интелигентни приложения за Desktop, Server и уеб, подкрепени от високата си мащабируемост и производителност, както и от усъвършенствани функции за сигурност.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

 

Информация за продукта "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core

Изданието SQL Server 2016 Standard 2-Core предоставя на предприятията надеждна мащабируема и хибридна платформа за релационни бази данни за изграждане на интелигентни приложения за настолни компютри, сървъри и уеб, подкрепена от високата си мащабируемост и производителност, както и от усъвършенствани функции за сигурност.

Това издание предлага много нови функции за заявки и анализи в базата данни, включително интеграция с Hadoop и облак, както и анализ в реално време и R-анализ, поддържан от функциите за разширен анализ. Освен това трябва да се споменат накратко производителността в паметта, поддръжката на JSON (JavaScript Object Notation), както и PolyBase за Transact-SQL заявки и новите сценарии за хибриден облак, така че компаниите да получават още по-подробни резултати, които могат да се публикуват като отчети на много крайни устройства с разнообразните възможности за визуализация.

В Wiresoft SQL Server 2016 Standard 2-Core се предлага като употребяван софтуер - на по-ниска цена от новата версия - въпреки че по-стари версии на SQL Server като тази вече не се предлагат редовно. Като използван софтуер този базиран на ядрото лиценз за SQL Server може да се използва пълноценно с максималната мащабируемост, производителност и сигурност, характерни за изданието, и следователно е привлекателен за компании и организации, които използват по-мощни сървъри и за които алтернативното лицензиране на базата на CAL не е опция. Лицензирането на Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core се извършва в съответствие с официалните условия за управление на лицензите на Microsoft. Подробна информация за новите подобрения и новите функции, включени в SQL Server 2016 Standard, както и за оптималното ви лицензиране, можете да намерите в следния текст.

Предимства и нови функции на Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition включва много от изчерпателните функции на базата данни, необходими за приложения от средно ниво и масиви от данни. Той поддържа

трансформирането на критични за бизнеса приложения в интелигентни приложения - наред с другото чрез по-висока мащабируемост за до 24 ядра. Интеграцията на R с отворен код също разширява възможностите за анализ на данни; освен това потребителите се възползват от много инструменти за бизнес разузнаване и разработка, които също са достъпни в облака. По-долу ще намерите повече информация за функционалните области на SQL Server версия 2016 Standard 2-Core.

In-Memory OLTP

Функциите, вградени в OLTP в паметта, подобряват производителността при обработката на работни натоварвания, както и на транзакции, и са отговорни за значителното повишаване на производителността чрез оптимизиране на паметта, включително

 • Магазин за заявки
 • Съхранение на колони в паметта, включително разширение на индекса ColumnStore
 • Времеви таблици за историзиране и предоставяне на таблични данни, включително поддръжка на таблици с размер до 2 TB

Услуги за анализ на SQL Server

SQL Server Analysis Services (SSAS) предлага много подобрения в производителността и функционалността в изданието за 2016 г., включително:

 • Създаване, филтриране и обработка на бази данни с модели на таблици - включително интеграция със статистическия език R:
 • Скриптовете R могат да се изпълняват директно в SQL Server за анализ и следователно вече не е необходимо да се експортират от базата данни SQL, което осигурява и по-голяма сигурност.
 • За директни заявки в реално време за външни данни като източници на данни се поддържат и Oracle, Teradata и Azure SQL, наред с други.
 • Програмата за проверка на последователността на базата данни проверява последователността на базата данни и незабавно открива потенциални проблеми, причинени от повредени данни.
 • Налични са нови функции на DAX и услуги на пространството от имена.
 • Второ асембли, Microsoft.AnalysisServices.Core.dll, е налично за обектите за управление на услуги за анализ (AMO), които също са преработени.

Интеграционни услуги

Важни нови функции в SQL Server 2016 за SSIS са:

 • Поддръжка на групи за наличност Always On, както и
 • Винаги криптирани и файлова система Hadoop (HDFS)
 • Инкрементално предоставяне на пакети
 • Налични имена на колони в случай на грешки в потока от данни
 • Нови съединители
 • Потребителски опции за регистриране

Услуги за основни данни

Услугите за основни данни (Master Data Services - MDS) се използват за ефективно управление на масивите от основни данни на дадена компания. В SQL Server 2016 тук са налични следните опции, наред с други:

 • Организиране на данни под формата на модели, включително създаване на правила за актуализация, както и на индивидуални разрешения за достъп.
 • Дефиниране на работните процеси с помощта на набори от промени, включително нови нива за по-голяма сигурност
 • Издаване на масиви от основни данни за отделни лица в Excel
 • Възможност за филтриране по атрибути, базирани на домейни, и синхронизация за споделяне между моделите
 • Подобрена производителност на заявките с дефинирани от потребителя индекси

Услуги за отчитане

SQL Server Reporting Services (SSRS) се използват за създаване, предоставяне и управление на мобилни и странични отчети, включително:

 • Услуги за анализ: те предоставят аналитични данни от отчетите и докладите за бизнес услуги, така че те да могат да се използват и за клиентски приложения и инструменти за бизнес анализ от други доставчици.
 • Генериране на отчети от различни източници на данни и публикуването им в различни формати, включително поддръжка на HTML5 за визуализиране на отчети - те могат да бъдат достъпни например чрез уеб базирания портал за отчети с функция KPI, както и чрез новия Publisher чрез браузър в уеб портал или на мобилно устройство, както и по имейл.
 • Нови типове диаграми: Treemap и Sunburst

Защита

Версията на Microsoft SQL Server 2016 предлага следните подобрения във функциите за сигурност, наред с други:

 • Always Encrypted защитава чувствителни данни, като например кредитни карти, в базата данни на SQL Server в криптиран вид. Допълнителна защита се осигурява чрез различни роли за правата на достъп, така че например администраторите да могат да управляват такива данни, но да нямат пряк достъп до тях.
 • При сигурността на ниво ред ограниченията за достъп могат да се определят и за отделни редове с данни: Тогава определени служители получават разрешение само за отделни редове с данни.
 • Динамичното маскиране на данни осигурява опростено кодиране на сигурността на приложенията, за да се предотврати достъпът на неоторизирани служители до поверителни данни.

Информация за максималната налична производителност на SQL Server 2016 Standard 2-Core за отделните компоненти

Следната информация се отнася до мащабируемостта, производителността и наличните функции за отделните компоненти.

Максимална мащабируемост/размери на инстанция на SQL Server

 • Общ изчислителен капацитет: 4 гнезда или 24 ядра
 • Изчислителен капацитет SQL Analysis Services или Reporting Services: 4 гнезда или 24 ядра
 • Услуги за анализ на паметта: Tabular 16 GB / MOLAP 64 GB
 • Работна памет на Reporting Services: 64 GB
 • Буферен фонд на работната памет: 128 GB
 • Работна памет Сегментен кеш Columnstore: 32 GB
 • Оптимизирани данни в паметта: 32 GB
 • Размер на релационната база данни: 524 PB

Висока наличност за функциите на двигателя за бази данни на SQL Server

 • Поддръжка на сървърни ядра
 • Огледално копиране на бази данни (пълна сигурност)
 • Изпращане на дневник
 • Компресия на резервно копие
 • Клъстериране при отказ: 2 възела
 • Основни групи за наличност: 2 възела
 • Съветник за възстановяване на бази данни и моментна снимка
 • Криптирано архивиране или хибридно архивиране в Azure

Мащабируеми функции на двигателя за бази данни на SQL Server, включително:

 • Columnstore
 • OLTP в паметта
 • Постоянна основна памет
 • База данни Stretch
 • Разширение на буферния фонд
 • Компресиране на данни
 • Поддръжка на множество инстанции
 • Разделяне на таблици и индекси, вкл. паралелна обработка
 • Контейнер FILESTREAM    

Други функции на версията на SQL Server 2016

 • Функции за сигурност, включително: Винаги криптирани, сигурност на ниво ред, динамично маскиране на данните, персонализирани роли, криптиране на резервни копия
 • Репликация: Проследяване на промените в SQL Server с репликация на моментни снимки, транзакции и сливане, актуализируем абонамент за репликация на транзакции и хетерогенни абонати
 • Инструменти за управление, включително: SQL Configuration Manager с SQL Management Objects и SQL Command Prompt Tool, както и SQL Profiler и SQL Server Agent, Distributed Replay for Administrator Tool, Client, както и Controller (за 1 клиент) и Database Engine Tuning Advisor
 • Функции за съхранение на данни: StreamInsight, както и автоматично генериране на схеми за съхранение на данни и създаване на кубове без база данни
 • Инструменти за разработка: IntelliSense с Transact-SQL и MDX, както и инструменти за редактиране на MDX, отстраняване на грешки в MDX и проектиране на MDX, както и SQL Server Data Tools и възможност за интеграция с Microsoft Visual Studio

Минимални хардуерни и софтуерни изисквания за SQL Server 2016 Standard 2-Core

Следната информация представлява минималните изисквания за инсталиране и работа на SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition. Трябва да се отбележи, че всички функции на SQL Server 2016 Standard 2-Core се поддържат от 64-битова клиентска операционна система, докато само някои функции се поддържат от 32-битова клиентска операционна система. не могат да се използват процесори x86. Освен това се препоръчва SQL Server 2016 да се инсталира на компютър с файлов формат NTFS или ReFS.

Хардуер

 • Място на твърдия диск: 6 GB - в зависимост от инсталираните компоненти на SQL Server
 • Памет: 4 GB - с увеличаване на размера на базата данни и повече, за да се осигури оптимална производителност на SQL Server 2016
 • Процесори: x64 процесор - AMD Opteron / Athlon 64, Intel Xeon / Pentium IV с поддръжка на EM64T
 • Скорост на процесора: 1,4 GHz; препоръчва се 2,0 GHz

Софтуер

 • .NET Framework 4.6 - Инсталация на SQL Server .NET Framework се инсталира автоматично, както и Master Data Services и Replication
 • Операционни системи: Windows Server 2016 Datacenter, Standard 2-Core или Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard 2-Core, Essentials или R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard 2-Core, Essentials или Foundation
 • Инсталиране на SQL Server 2016 в режим на сървърно ядро: Windows Server 2016 Standard 2-Core или Datacenter; Windows Server 2016 Standard 2-Core или Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard 2-Core или Datacenter; Windows Server 2012 Standard 2-Core или Datacenter

Лицензиране на SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition

С версията SQL Server 2016 Microsoft въведе описаното тук основно лицензиране, което е налично и за стандартното издание на SQL Server 2016 и което е описано по-долу. За разлика от по-старите версии на SQL Server, тук броят на ядрата на процесор е в основата на точното лицензиране на SQL Server; всяко физическо ядро на сървъра изисква собствен лиценз, като ядрата винаги се лицензират само по двойки.

Общият брой на лицензите за ядра, необходими за SQL Server, се определя от максималния брой ядра; по принцип Microsoft базира това на минимум 8 лиценза за сървър - затова се прилагат следните условия:

 • Всяко физическо или виртуално процесорно ядро се нуждае от лиценз.
 • Следователно всички физически и активни ядра трябва да бъдат лицензирани.
 • Всеки процесор е снабден с минимум 8 ядра.
 • Всеки сървър се зарежда с минимум 16 ядра.
 • Лицензирането винаги е по двойки, а основните лицензи за SQL Server 2016 Standard се предлагат в пакети от по 2.

Тези лицензионни условия на Microsoft важат и за използвания софтуер. Ако имате някакви въпроси относно правилното лицензиране на SQL Server 2016 Standard 2-Core Packages, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Често задавани въпроси за SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition като софтуер, използван от Wiresoft

С нашата оферта за използван софтуер, като например лиценз за SQL Server 2016 Standard 2-Core, можете да сте сигурни, че той предлага същите възможности като съответния нов софтуер за лиценз за сървър - от една страна, защото софтуерът не може да се изхаби, а от друга страна, също и по отношение на неговата функционалност, както и на законността на неговата използваемост. Тук ще намерите всички отговори на често задавани въпроси за използвания софтуер на SQL Server.

Откъде идва използваният софтуер на Wiresoft SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Употребяваният софтуер за SQL Server 2016, предлаган в Софтуерния магазин на Wiresoft, обикновено идва от компании, които първо са закупили оригиналния софтуер като нов и са го препродали на Wiresoft - честите причини са, че има излишни, неизползвани лицензи или този софтуер е заменен с друга версия или тип и поради това вече не се използва. Затова в Wiresoft такива лицензи се маркират като използван софтуер, въпреки че по принцип могат да се използват като нов лиценз.

Използва ли Wiresoft софтуер като SQL Server 2016, който предлага сигурност на купувача?

Да: При закупуване на употребяван софтуер на Wiresoft, като например лиценза за SQL Server 2016 Standard 2-Core, нашите клиенти имат същите предимства, както при закупуването на нов софтуер за сървъри: сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне и незабавно активиране на лиценза чрез предоставения валиден лицензионен ключ.

Законно ли е да се търгува или използва употребяван софтуер със SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Да: Както търговията с употребяван софтуер, така и действителната му употреба са предмет на съответната съдебна практика, която признава и двете за законни - това е потвърдено многократно от различни съдебни решения. Използваният софтуер, предлаган в Wiresoft, произхожда от лицензионни запаси на компании.

Има ли други предимства използваният софтуер на Wiresoft?

Да: Употребяваният софтуер на Wiresoft дава възможност на нашите клиенти да допълнят или актуализират съответните си софтуерни запаси на изгодна цена, тъй като цените са значително по-ниски от тези на подобен нов софтуер. В магазина за софтуер на Wiresoft са налични и много по-стари версии на сървърни лицензи, които вече не се предлагат като нови, така че клиентите могат да избегнат по-скъпи актуализации. Допълнителното предимство на използвания софтуер на Wiresoft е, че е защитен от одити, тъй като съдържа пълен регистър на всички купувачи!

Офертата за използван софтуер на Wiresoft включва не само софтуер за SQL Server, като например 2016 Standard 2-Core Edition, но и алтернативно лицензиране с CAL, както и по-нови версии на SQL Server - на изгодна цена. Тук ще намерите и оферти за много други програми на Microsoft - с всички горепосочени предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензирането на SQL Server 2016 Standard 2-Core или друга форма на лицензиране, моля, не се колебайте да използвате нашите компетентни съвети в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории