Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
Trustmask
Не бяха намерени резултати за филтрирането!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Тъй като светът става все по-зависим от технологиите, компаниите трябва да намерят иновативни начини да се справят с конкуренцията. Един от начините за това е да използвате софтуер за виртуализация, който позволява на служителите да имат...
61,90 Лв. *

Най-важните предимства на ThinApp накратко

 • Оптимизиране на управлението на приложенията
 • Намаляване на разходите за ИТ поддръжка и бюро за помощ
 • Опростена миграция към Windows 7, 8 и 10
 • Предотвратяване на конфликти на версиите на приложенията
 • Поддръжка на виртуализация на браузъри и плъгини
 • Подобрена сигурност на крайните точки
 • Повишена мобилност на персонала

Как работи ThinApp?

VMware ThinApp е решение без агенти, предназначено да виртуализира различни приложения, работещи с различни версии на операционни системи, и да ги предоставя на потребителите в единна среда. За тази цел ThinApp използва различни стратегии, които могат да се използват например за безпроблемна миграция на наследени приложения.

Проста виртуализация на приложения

VMware ThinApp виртуализира дадено приложение, като първо капсулира файловете на приложението и записите в регистъра в един пакет ThinApp. По този начин те могат да бъдат предоставяни, управлявани и актуализирани независимо от основната операционна система. Виртуализираните по този начин приложения не могат да предизвикват промени в основната операционна система и могат да се изпълняват в различни конфигурации. Ползите включват подобрена съвместимост с други приложения и по-лесно управление, както и последователно потребителско изживяване, което допринася за повишаване на ефективността на работния процес.

Опростена миграция на операционни системи

VMware ThinApp позволява, наред с други неща, бърза миграция на наследени приложения към Windows 7 или Windows 10, без да е необходимо повторно кодиране, тестване или сертифициране. Инсталираните приложения автоматично се преобразуват в пакети ThinApp във фонов режим. Пакетите с приложения, които вече са създадени за използване с ThinApp на Windows XP или по-стари версии, могат удобно да бъдат конвертирани във формат ThinApp Windows , като се използва функцията за повторно свързване.

Изолиране на приложения за избягване на конфликти

Конфликтите между отделните приложения или между приложенията и операционните системи се избягват с ThinApp чрез пакетиране на 32- или 64-битови приложения, включително настройките, в един MSI или EXE файл; след това те могат да бъдат внедрени в различни Windows операционни среди.

По този начин виртуалните приложения са изолирани едно от друго и могат да се изпълняват независимо, без да се налагат промени в съответната операционна система. За цялостно управление на жизнения цикъл пакетите ThinApp също могат да се внедряват и управляват с App Volumes.

Висока степен на сигурност

С ThinApp приложенията могат да се изпълняват и на ограничени акаунти User и "заключени" или ограничени компютри, без да се изискват предварителни промени в системата или понижаване на съответните политики за сигурност. Пакетите за приложения се изпълняват само в потребителски режим.

Тъй като ThinApp не използва код в режим на ядрото, той не нарушава съществуващите политики за компютърни групи за User. С това решение се избягват и непреднамерени нарушения на правилата, тъй като на устройствата, свързани към съответния компютър, не се задават разширени разрешения за приложения.

Мобилен достъп от различни устройства

С ThinApp е възможен надежден и гъвкав мобилен достъп и в офиса или на път от всички устройства, тъй като не е необходимо инсталиране на софтуер или драйвер за устройство, нито предоставяне на администраторски права. ThinApp следователно поддържа и BYO (Your Own Device) устройства, така че потребителите могат да имат достъп до предоставените приложения и от частни крайни устройства по всяко време, дори ако е инсталирана несъвместима версия на операционната система.

Предоставените по този начин приложения могат да бъдат изпълнявани и директно от потребителите чрез мобилни устройства за съхранение (напр. флаш памети) и терминали тип "тънък клиент". Администраторите могат също така да предоставят, поддържат и актуализират приложенията.

Допълнителни предимства на ThinApp:

 • ThinApp поддържа Windows 10 - това също така позволява лесна миграция на наследени приложения, като например Office 2003, в образи на Windows 10. По този начин се избягват скъпоструващото прекодиране, тестването за регресия, както и разходите за поддръжка на наследени браузърни приложения.
 • ThinApp позволява разнообразни връзки между приложенията, включително конфигуриране на връзки между виртуализирани приложения, приставки, пакети от услуги, както и среди за изпълнение като Java и .NET.
 • Гарантираната съвместимост на ThinApp с други приложения, включително миграцията на наследени приложения към актуални среди на Desktop, премахва необходимостта от мащабно прекодиране на софтуера - това позволява на компаниите да спестят  ценни ресурси и съответно разходи за управление на приложенията.
 • Незабавният и лесен достъп до приложения без предварителна инсталация от различни крайни устройства - както лични, така и корпоративни - повишава ефективността на служителите - те могат да продължат да работят веднага и без забавяне.
 • Поточното предаване на приложения с ThinApp, както и персонализирането за потребителите, се осъществява на ниво обработка на данни чрез консолидиран сесиен Server, работещ на Microsoft RDSH или Citrix XenApp сървъри.
 • Чрез интеграцията на ThinApp в VMware Horizon Workspace приложенията могат също така лесно да се управляват и сигурно да се предоставят в каталози на приложения, базирани на Cloud. Освен това с AppSense са възможни автоматични актуализации през уеб.