Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 

Информация за компанията

Wiresoft AG [Акционерно дружество]
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Швейцария

Контакти
Телефон: +49 69 - 173261340
E-mail: [email protected]
Уебсайт: www.wiresoft.bg

Идентификационен номер по ДДС
CHE-112.097.691

Търговски регистър
Търговски регистър на кантон Цуг
Регистрационен номер: CH-170.3.027.782-3
Основен капитал: 100.000,00 CHF

Управителен съвет:
Soheil Hosseini

Надзорен съвет:
Jochen Güssow (председател)

Отговорност за съдържанието
Wiresoft AG [Акционерно дружество]
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Швейцария

Надзорен орган:
Компетентният надзорен орган за Wiresoft AG е Търговският регистър на кантон Цуг.

Търговски регистър на кантон Цуг
Пощенски адрес: Poststrasse 25
6301 Zug
Швейцария
Телефон: +41 (0)41 728 47 47
E-mail: [email protected]
Уебсайт: www.hr-zg.ch

Платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ние не сме задължени да участваме в процедура за уреждане на спорове пред комисия за решаване на потребителски спорове, но принципно сме готови за това.

Посочените търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им притежатели.
Wiresoft® е марка, регистрирана в немския патентен и марков офис (DPMA).

Категории