Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
Trustmask
Не бяха намерени резултати за филтрирането!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - новата професионална версия на доказания софтуер за управление на проекти С Project 2021 Professional Microsoft пусна актуална версия на универсалния софтуер, който е незаменим като система за...
925,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - най-новата версия на софтуера за управление на проекти като закупена версия Project 2021 Standard е най-новата версия на универсалния софтуер за управление на проекти на Microsoft, който е предназначен предимно...
636,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD
Project 2016 Standard - единичен лиценз на софтуера за управление на проекти на Microsoft като закупена версия Project Standard 2016 е доказаното решение на Microsoft за планиране, внедряване, управление и документиране на проекти в...
298,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD
MS Project 2019 Standard - софтуерът за управление на проекти като самостоятелна версия за закупуване Project 2019 Standard е най-новата версия на гъвкавата система за управление на проекти на Microsoft, предназначена предимно за МСП и...
509,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL
MS Project 2019 Professional - софтуерът за управление на проекти за продажба Project 2019 Professional е универсална, доказана система за управление на проекти за по-големи компании и организации, която разполага с широк набор от...
692,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL
MS Project 2016 Professional - купете цялостното решение за управление на проекти като използван софтуер Project Professional 2016 Edition е най-всеобхватното приложение от тази версия, което е разработено от Microsoft за планиране и...
354,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD
Project 2013 Standard - доказаният софтуер за управление на проекти на Microsoft като версия за закупуване MS Project Standard 2013 е популярно издание на софтуерното решение на Microsoft за регистриране, планиране, както и за...
227,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL
Project 2013 Professional - софтуерът на Microsoft за управление на проекти за професионалисти като закупена версия MS Project Professional 2013 е най-всеобхватното издание на това софтуерно решение на Microsoft, което покрива...
255,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2010 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2010 PROFESSIONAL
Microsoft Project Professional 2010 Изтегляне Microsoft Project Professional 2010 (професионално управление на проекти) Управлявайте и създавайте нови проекти, определяйте крайни срокове и назначавайте хора за конкретни задачи в софтуера...
198,90 Лв. *
MICROSOFT PROJECT 2010 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2010 STANDARD
Microsoft Project 2010 Standard Изтегляне Microsoft Project Standard 2010 (Управление на проекти) Управлявайте и създавайте нови проекти, определяйте крайни срокове и назначавайте хора за конкретни задачи в софтуера Project Manager. С...
177,90 Лв. *

Microsoft Project - Кои функции са включени във версията Pro?

По-долу ще намерите преглед на най-популярните версии на MS Project, налични на адрес Wiresoft, като започнете от най-новата версия MS Project 2021, предишните версии MS Project 2019MS Project 2016 и MS Project 2013 - до MS Project 2010която вече е представена в съвременния Desktop възглед. Pro В софтуерния магазин Wiresoft ще намерите две версии на MS Project: Standard - с много професионални функции - и Professional, с изключителни разширения и допълнителни функции.

Всички описани версии или издания на MS Project се предлагат в онлайн магазина Wiresoft като използван оригинален софтуер от Microsoft на по-ниска цена. Това ви дава възможност да закупите по-стари софтуерни версии на Project, които вече не се предлагат като нови продукти.

Преглед на най-важните функции на MS Project 2019

Версията Project 2019 също се различава визуално от предишната версия, тъй като има по-ясен Desktop дисплей. Съществуващите функции също са оптимизирани - включително нововъведения като персонализирани отчети за визуализиране на данни за проекта, както и при показването на диаграми на Гант в стандартния изглед и при комуникацията в екипа чрез функционалността Lync.

MS Project 2019 Standard

Освен това MS Project предлага следните функции както в изданието Standard, така и в изданието Professional:

Основни характеристики:

 • Лесно създаване на проекти с предварително дефинираните шаблони
 • Импортиране на данни от Excel или чрез SharePoint
 • Нови шаблони за отчети
 • Оптимизирана достъпност, напр. с функцията за увеличаване на диаграмите на Гант, екранната лупа и цветното кодиране на отделните задачи
 • Достъпът до основните функции се осъществява чрез Microsoft Active Accessibility (MSAA), като се използва клавиатурата
 • Подходящ за: Windows 10, Windows Server 2019

Допълнителни функции:

 • Улеснено свързване на задачите чрез избор от падащ списък, показван във всеки случай
 • Използвайте полето "име на колективна задача", за да намерите отделна задача в общия план
 • Добавяне на етикети към лентите на времевата линия за по-добро разбиране

Специални характеристики на Project Professional 2019 Edition

В сравнение с изданието Standard, изданието Professional на MS Project 2019 съдържа някои изключителни функции, които подпомагат управлението на проекти по-специално в по-големи компании:

 • Оптимизирано управление на портфейла чрез допълнителни изгледи за управление на бюджета и графиците
 • Безпроблемна интеграция в Power BI, включително функции за анализ, особено на критични ситуации
 • Подобрено управление на ресурсите за областите "труд", "материали" и "разходи" с ресурсен фонд, както и по-ясно записване на процесите и времето и планиране на екипа
 • Пътищата на задачите в диаграмата на Гант информират за текущото състояние
 • Контекстуалният потребителски интерфейс позволява свързване на задачите и създаване на срокове за тях
 • Интегриране на Skype за Business и незабавни съобщения за комуникация в реално време, както и MS SharePoint и MS Project Server
 • Стандартни отчети за сравнение на завършени, отворени и планирани фази на проекта

Преглед на най-важните функции на MS Project 2016

MS Project 2016 разполага с познатия от Office изглед Desktop, като познатият от там изглед на лентата улеснява интуитивната работа и тук. Новите проекти се проектират само с няколко кликвания; в допълнение към неутралната диаграма на Гант Standard са налични много типични шаблони, в които могат да се импортират съответните данни за проекта от Excel и Word, както и от Outlook или PowerPoint.

MS Project 2016 Standard

Освен това MS Project 2016 предлага следните функции както в изданието Standard, така и в изданието Professional:

Основни характеристики:

 • Функцията за търсене "Кажи ми" (на немски: "Was möchten Sie tun?") опростява търсенето на конкретни функции в менюто
 • Управлението на портфолиото с помощта на Microsoft Project Client позволява контрол върху текущото състояние с индивидуални представяния или изгледи във всеки отделен случай
 • Управлението на ресурсите, включително планирането на екипите, регистрира всички споразумения за ресурсите, така че тесните места да могат да бъдат разпознати своевременно
 • Всички налични ресурси могат да се управляват чрез ресурсен фонд и да се координират между проектите с помощта на планирането на екипа
 • MS Project 2016 изисква поне Windows 7 или Windows Server 2008 R2

Допълнителни функции:

 • Множество времеви линии осигуряват по-диференциран преглед на проекта, включително изглед "Етапи"
 • Проектите могат да бъдат допълнително разделени на основен проект с подпроекти, като двете нива могат да бъдат свързани помежду си
 • анализите "какво ще стане, ако" позволяват да се направят надеждни прогнози за бъдещия напредък, включително различни сценарии и предложени решения
 • Професионално отчитане по различни аспекти, като например: Сравнение на стойностите на базовия план, графични отчети за експортиране в Excel или MS Visio, динамични отчети, както и отчети за просрочване на разходите

Специални характеристики на Project Professional 2016 Edition

Изданието MS Project 2016 Professional включва и допълнителни функции за успешно изпълнение на проекти, като например:

 • Комуникация чрез Skype за Business за оптимизиране на работата в екип
 • Връзка с MS SharePoint за синхронизация в реално време и локално независим достъп до проекти, както и до списъци със задачи и дейности
 • Подчертаване на отделните пътища на задачите в диаграмата на Гант за по-добър преглед на отделните задачи и тяхното значение за целия проект

Представяне на най-важните функции на MS Project 2013

TheMS Project 2013 Standard Edition разполага с всички необходими функционалности, за да направи планирането и изпълнението на проектите ясно и в същото време лесно във всяка фаза, още от самото начало. Нови задачи могат да се създават само с няколко стъпки чрез интегрираната в Project 2013 програма Project-Center, дори от потребители с малко познания. В изданието Standard на MS Project 2013 вече са налични различни функции.

MS Project 2013 Standard

MS Project 2013 съдържа следните нови функции и подобрения както в изданията Standard, така и в Professional:

Основни характеристики:

 • Избор от множество предварително дефинирани шаблони или използване на празна диаграма на Гант - възможно е и използването на по-стар проект.
 • Интуитивните функции и инструменти, ясно подредени в оптимизирания интерфейс на Desktop, позволяват диференцирано идентифициране на ресурсите и всички фази на проекта
 • Данните за проекта могат да се импортират директно, например от Excel
 • MS Project 2013 се поддържа от Windows 7 и от Windows Server 2008 R2

Допълнителни функции:

 • Ефективно управление на ресурсите с двата изгледа "Таблица на ресурсите" и "Информация за ресурсите"
 • Възможност за разграничаване на видовете ресурси според Enterprise-ресурси, както и местни и общи ресурси
 • Различни автоматизации опростяват планирането на проекта, например показване на многократното използване на даден ресурс за едновременни задачи и всички промени
 • Различни изгледи на времевата линия в лентовата диаграма на Гант, като например моментни снимки или показване на етапи, както и подчертаване на отделни пътища на задачите
 • Професионално отчитане, включително динамични отчети за проследяване и непрекъснато актуализиране на важни базови стойности в реално време

Ексклузивни функции на Project Professional 2013 Edition

Освен това в изданието MS Project 2013 Professional са налични следните функции, наред с други:

 • Използване на Skype за Business чрез Microsoft Lync с Voice over IP или Instant Messaging, вкл. известяване за присъствие
 • Управление на задачите и сътрудничество чрез MS SharePoint

Преглед на функциите на MS Project 2010

MS Project 2010 предоставя широк набор от полезни функции за успешно управление на проекти в компаниите, които могат да се използват интуитивно. С познатия от Office 2010 интерфейс Desktop може бързо да се създават нови проекти, включително крайни срокове и ресурси, и да се управляват ясно.

MS Project 2010 Standard

MS Project 2010 предлага следните функции в изданието Standard (както и в Professional):

Основни характеристики:

 • Данните и информацията за проекта могат да се импортират директно от документи на Excel в проекта
 • Новото меню Office предлага ясно представяне на всички важни характеристики на проекта
 • Различните варианти на дизайн, използващи различни цветове, дизайни и ефекти, позволяват ясно представяне на всички съответни процеси

Допълнителни функции:

 • Независимите работни процеси ускоряват управлението и позволяват по-голяма ефективност
 • Автоматични предупреждения в случай на припокриване поради време или ресурси улесняват управлението на проекта
 • Записите в календара и ресурсите могат да се задават във връзка помежду си
 • Поддръжка на големи или сложни проекти с 64-битовата версия
 • Поддръжка от Windows XP (SP3, 32-битов), Windows Server 2003 SP2 (не е съвместим с Microsoft Office 2016)

Допълнителни функции на Project Professional 2010 edition

Особено в изданието MS Project 2013 Professional  са интегрирани и допълнителни функции, като например:

 • Използване на MS SharePoint за екипно сътрудничество и публикуване на списъци със задачи и актуализации
 • Изпълнение на сценарии ("Какво ще стане, ако?") с едновременно деактивиране на определени задачи
 • Управление на ресурсите и работната сила чрез плъзгане и пускане, вкл. автоматично актуализиране

Вашите предимства при закупуване на MS Project като използван софтуер от Wiresoft

Всички версии и издания на MS Project, описани по-горе, вече са налични като лицензи за един потребител на адрес Wiresoft - с покупката на използвания софтуер MS Project се възползвате от следните предимства:

 • MS Project, тъй като употребяваният софтуер от Wiresoft е значително по-евтин от новия софтуер
 • В магазина за софтуер на Wiresoft ще намерите най-новата версия на MS Project, както и по-стари версии с различни хардуерни изисквания
 • Всяко издание на Project е оригинален софтуер на Microsoft и разполага с пълния набор от функции
 • Ексклузивните издания са достъпни на Wiresoft извън лиценза за обем
 • Предлаганата версия за закупуване не задължава абонамент със съответните актуализации, тя може да се използва за неограничен период от време
 • Законно е разрешено както закупуването, така и използването на Microsoft използван софтуер
 • Всички лицензи, предлагани от MS Project, идват от сигурни източници
 • MS Project използваният софтуер от Wiresoft е защитен от одит

Компетентни и приятелски съвети за закупуване на софтуер по имейл, телефон или чат