Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
Не бяха намерени резултати за филтрирането!
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25x Device CAL за MS SQL Server 2016 като използван софтуер В допълнение към лицензирането на Microsoft SQL Server 2016 в изданието Standard се изискват допълнителни лицензи за клиентски достъп, например под формата на SQL Server 2016...
4 049,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10x Device CAL за MS SQL Server 2016 като използван софтуер В допълнение към лицензирането на Microsoft SQL Server 2016 в изданието Standard за използване са необходими допълнителни лицензи за клиентски достъп, например под формата на...
1 607,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 пъти лиценз за устройство за MS SQL Server 2016 като използван софтуер В допълнение към лицензирането на Microsoft SQL Server 2016 в изданието Standard са необходими допълнителни лицензи за клиентски достъп, например под формата на SQL...
798,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 DEVICE CAL
Лицензи за устройства за MS SQL Server 2016 като използван софтуер В допълнение към лицензирането на Microsoft SQL Server 2016 в изданието Standard са необходими допълнителни лицензи за клиентски достъп, например под формата на SQL...
166,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2016 USER CAL
Закупуване на User CAL за Microsoft SQL Server 2016 като използван лиценз При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, освен лиценза за сървър за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: SQL...
166,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 5 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Купете 5x User CAL за Microsoft SQL Server 2016 като използван лиценз При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, освен лиценза за сървър за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: SQL Server...
798,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 ПАКЕТА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЛ MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 10 ПАКЕТА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЛ
Купете 10x User CAL за Microsoft SQL Server 2016 като използван лиценз При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, освен лиценза за сървър за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: SQL Server...
1 607,90 Лв. *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Купете 25x User CAL за Microsoft SQL Server 2016 като използван лиценз При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, освен лиценза за сървър за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: SQL Server...
4 049,90 Лв. *

Лицензи за клиентски достъп (CAL) за Microsoft SQL Server 2016

SQL Server 2016 от Microsoft предлага всички важни функции за създаване и управление на хибридни и същевременно мащабируеми платформи за бази данни. Множеството функции подпомагат изпълнението на интелигентни, критични за бизнеса приложения.

Слиценза за клиентски достъп   бизнес потребителите могат да се възползват от новите функции за сигурност и възможности за заявки, както и от интеграцията на Hadoop и облачни технологии, R-анализ с повишена сигурност и много други подобрения. Мащабируемата хибридна платформа за бази данни SQL Server 2016 дава възможност за ефективни и сигурни бизнес процеси.

Потребителите на SQL Server 2016 Standard изданието - което също се предлага от Wiresoft - могат, освен от основното лицензиране, да се възползват алтернативно от често по-изгодната комбинация от сървърен лиценз и лицензи за клиентски достъп - или като User CAL или Device CAL - да се възползвате от. Лицензите за устройства и потребители за клиентски достъп са по-икономичната форма на лицензиране, особено за по-малки и средни компании с по-ниско мащабиране на услугите на SQL Server - защото те купуват точно толкова лицензи, колкото са им действително необходими.

Wiresoft е правилният партньор и консултант за лицензиране на SQL Server 2016 г. С нас можете индивидуално да допълните нуждата си от лицензи за един потребител и крайни устройства с CAL или да покриете нови такива.

Нови характеристики и функции на SQL Server версия 2016

Windows SQL Server 2016 предоставя на компаниите основна база данни за управление на данни и бизнес разузнаване, с която всички служители, които имат съответния CAL, могат да работят с всички типични за бизнеса приложения. SQL Server 2016 също така поддържа редица инструменти за разработка - както локални, така и в облака - а администраторите се възползват от ефективно управление на бази данни, което изисква минимални ИТ ресурси.

По-висока производителност на SQL Server 2016

Версията 2016 на Microsoft SQL Server печели точки не само заради гъвкавите си възможности за внедряване, но и заради оптимизираната си производителност, от която се възползват потребителите с CAL. Интегрираните функции в паметта, които са налични за всички работни натоварвания, осигуряват повишаване на производителността със скорост, сравнима с тази на OLTP в паметта. Функции като Temporal Tables (временни таблици) за историзиране на данни, както и In-Memory Columnstore (магазин за колони в паметта) и Query Store (магазин за заявки) също повишават производителността на SQL Server 2016.

Услуги на Microsoft SQL Server R

Новите SQL Server R Services от Microsoft вече предоставят статистическия език R за SQL Server 2016. Докато преди данните за анализ трябваше да се експортират от базата данни SQL и да се импортират в R, сега потребителите с лиценз за клиентски достъп могат да изпълняват всички скриптове на R директно в SQL Server. Това не само намалява времето, но и повишава сигурността, тъй като вече не е необходимо да се прехвърлят чувствителни данни.

Master Data Services за управление на основни данни

Услугите за основни данни в SQL Server позволяват на потребителите ефективно да управляват основен набор от данни на своята организация. Тези данни могат да бъдат организирани в модели с MDS, могат да бъдат създадени правила за актуализирането им, както и да бъде определено кой има право да ги актуализира. Основният набор от данни може да бъде споделен с други лица с помощта на Excel.

Услуги за изготвяне на отчети (SSRS) за отчетници

SQL Server Reporting Services, с лиценз за клиентски достъп, предоставя набор от инструменти и услуги за създаване, както и за управление и предоставяне на мобилни и страницирани отчети; служителите могат да ги четат чрез браузър в уеб портала или чрез електронна поща дори на мобилно устройство.

Analysis Services е инструмент за предоставяне на аналитични данни - за бизнес и Reporting Services отчети или за клиентски приложения на трети страни или инструменти за бизнес анализ. От друга страна, Reporting Services в SQL Server 2016 предоставя на потребителя различни функции за генериране на отчети от различни източници на данни и публикуването им в различни формати.

Подобрена сигурност

Microsoft SQL Server 2016 може да предложи и някои значителни подобрения по отношение на сигурността: С Row-Level Security (RLS) - сигурност на ниво ред - собствениците на CAL могат да въведат определени ограничения в достъпа до редовете с данни. Това може да се използва, например, за да се гарантира, че определени служители имат достъп само до точно тези редове с данни, които са от значение за тях. Това се отнася например за ограничения достъп на корпоративни клиенти до важни за тях данни.

Always Encrypted защитава чувствителни данни, като например номера на кредитни карти или лични карти, които се съхраняват в база данни Azure SQL или SQL Server. Always Encrypted разграничава лицензираните потребители, които са упълномощени да преглеждат данни, от тези, които управляват тези данни, но не трябва да имат достъп до тях.

Динамичното маскиране на данни, от друга страна, опростява кодирането на сигурността в приложенията: DDM предотвратява достъпа до чувствителни данни, като ги маскира за неоторизирани потребители.

Всички важни нововъведения на SQL Server 2016 накратко:

 • Засилена поддръжка на облака чрез интегриране на Stretch Databases за свързване на локални среди и облака
 • Поддръжка на конвенционални OLAP (Online Analytical Processing) решения
 • Интегриране на езика за програмиране R за статистически анализи с Advanced Analytics
 • Сигурност на ниво ред (Row-Level Security - RLS), както и функцията Always Encrypted и динамичното маскиране на данните повишават сигурността
 • T-SQL (Transact-SQL) увеличава максимално производителността на SQL сървъра
 • Мобилната бизнес интелигентност от край до край е налична за всички мобилни устройства, независимо дали става въпрос за смартфони с Windows, Android или iOS, за публикуване на отчети с помощта на Excel 2016 или BI-Power
 • PolyBase за обработка на Transact-SQL заявки от външни източници на данни и разширяване на бизнес разузнаването с помощта на SQL Server Reporting Services (SSRS)

Изисквания за хардуер за инсталиране на Microsoft SQL Server 2016

За да се гарантира безпроблемното инсталиране и работа на Microsoft SQL Server версия 2016, трябва да са изпълнени следните минимални изисквания:

 • Твърд диск: поне 32 GB, SQL Server 2016 изисква поне 6 GB място на твърдия диск
 • Оперативна памет: поне 512 MB, поне 2 GB за опцията за инсталиране с десктоп
 • Дисплей
 • Процесор: 64-битов с тактова честота 1,4 GHz (или двуядрен процесор с тактова честота поне 1,3 GHz, или четириядрен процесор)
 • Графична карта: Super VGA с минимална разделителна способност 800x600
 • Оптично устройство за инсталиране от DVD

Допълнителните хардуерни изисквания зависят от съответната системна конфигурация и предварително инсталираните приложения.

Модел на лицензиране с лицензи за клиентски достъп (CAL) за Microsoft SQL Server 2016

С версията на SQL Server 2016 Microsoft въведе и нови условия за лицензиране. При определени издания на SQL Server 2016 имате възможност да избирате между лицензиране Pro Core и лицензиране с CAL(Client Access Licenses) - за потребители или устройства. Тази диференциация прави сървърното лицензиране по-гъвкаво и същевременно по-икономично. По този начин се елиминира необходимостта от скъпоструващи допълнения, тъй като всички сървърни функции, налични за дадено издание, са интегрирани с CAL.

Лицензирането с CAL обикновено е по-рентабилен вариант, особено за малки и средни компании или организации, чийто сървър предлага по-нисък обхват на производителност според нуждите им, без да се налага да се отказват от функциите и производителността на SQL Server 2016. Следователно този модел на лицензиране е най-подходящ, когато е известен броят на клиентите, които се свързват със системата SQL Server. Дори и с устройство или User CAL, по този начин могат да се изпълнят индивидуалните изисквания на всяка компания за ИТ система.

Лицензиране на SQL Server 2016 с CAL

Лицензирането с CAL разделя използването на услугите на SQL Server 2016 от потребителите от внедряването на сървърния софтуер. Лицензът за сървъра дава право на достъп до системата за управление на бази данни само на администраторите. Служителите се нуждаят от собствен лиценз за клиентски достъп - по избор под формата на User CAL или Device CAL. Без един от двата лиценза не може да се получи достъп до функциите на сървъра и до данните.

User CAL или Device CAL за SQL Server 2016?

Разграничението между User CAL и Device CAL за Windows SQL Server позволява особено гъвкаво лицензиране - това е лиценз, свързан с потребителя, и лиценз, свързан с устройството. По този начин Microsoft покрива двете типични употреби на Windows SQL Server 2016. Лицензът, свързан с устройство, взема предвид други начини за достъп до сървъра Windows, отколкото лиценза, свързан с потребител:

С Device CAL за Microsoft SQL Server 2016 се придобива лицензиране на едно конкретно крайно устройство, като това може да бъде настолен компютър, преносим компютър или мобилен телефон или таблет. Всеки потребител, който има разрешение да използва това устройство, може да го използва и за достъп до SQL Server 2016. Следователно тази концепция за лицензиране е идеална за работни станции, които се използват от сменящи се служители.

При User CAL, от друга страна, SQL Server се лицензира за много конкретен потребител. По този начин този потребител може да има достъп до неговите данни и услуги отвсякъде и с всяко крайно устройство, съвместимо с Windows - независимо дали става въпрос за настолен компютър, преносим компютър или мобилно устройство - независимо от устройството. Следователно User CAL е идеалното решение за служители, които работят на променящи се работни места - например на полето или в различни локации на компанията - или които редовно използват домашния офис или работят на път.

И при двете форми на клиентски достъп лицензирането не може да бъде прехвърлено на друго крайно устройство или друг потребител. По същия начин, а User CAL не може да се използва като Device CAL се използва или обратното.

От друга страна, в една компания е възможно да се използват както User CAL, така и Device CAL за SQL Server 2016, т.е. свободно да се комбинират двата типа. Това е особено полезно, ако и двата типа използване са разпространени по един и същи начин.

Лицензи за устройства и лицензи за потребители за SQL Server 2016 на разумна цена в Wiresoft

Ако имате въпроси относно персонализираното лицензиране на Windows SQL Server 2016 с лицензи за клиентски достъп - ние ще ви консултираме индивидуално за най-изгодната за вас комбинация от лицензи. С лицензите за достъп до сървъра, предлагани от Wiresoft, можете лесно да покриете индивидуалните си нужди или дори да ги разширите.

Wiresoft предлага както Device CAL, така и User CAL за Microsoft SQL Server версия 2016 на особено ниски цени. Това са оригинални лицензи на Microsoft от компании в Европа, които са проверени от нас за автентичност и абсолютно безупречна използваемост. Като клиент вие се възползвате от ценовото предимство на неизползваните софтуерни лицензи, които сме придобили напълно законно от надеждни компании. Много от нашите клиенти вече използват това предимство. Чувствайте се свободни да се свържете с нас по всяко време с въпроси относно лицензирането ви с CAL за Microsoft SQL Server 2016:

Категории