Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10155
 • Z9V-00350
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
269,90 Лв. * 298,90 Лв. * (9,7% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


Project Standard 2016 е изпитаното решение на Microsoft за планиране, внедряване, управление и документиране на проекти в малки и средни предприятия: За тази цел още изданието Standard предлага всички необходими основни функции. Използването на софтуера за управление на проекти е бързо и интуитивно разбираемо дори за нови потребители, тъй като дизайнът на работния плот на Project 2016 е базиран на програмата Excel на Office. С Microsoft Project Standard 2016 ръководителите на проекти винаги имат поглед върху всички текущи, както и бъдещи проекти: Интегрираните инструменти подпомагат сигурното планиране, успешното изпълнение, както и подробното документиране на напредъка на всички регистрирани проекти. Ресурсите, крайните срокове и бюджетите могат да бъдат анализирани и контролирани по всяко време, а представянето им като времева линия винаги осигурява актуален преглед на напредъка.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"

Project 2016 Standard - единичен лиценз на софтуера за управление на проекти на Microsoft като закупена версия

Project Standard 2016 е доказаното решение на Microsoft за планиране, внедряване, управление и документиране на проекти в малки и средни предприятия: За тази цел още изданието Standard предлага всички  необходими основни функции. Използването на софтуера за управление на проекти е бързо и интуитивно, дори за нови потребители, тъй като дизайнът на работния плот на Project 2016 е базиран на Office-програмата Excel.

С Microsoft Project Standard 2016 мениджърите на проекти винаги имат поглед върху всички текущи и бъдещи проекти: Интегрираните инструменти подпомагат сигурното планиране, успешното изпълнение, както и подробното документиране на напредъка на всички регистрирани проекти. Ресурсите, крайните срокове и бюджетите могат да се анализират и контролират по всяко време, а показването им като времева линия винаги осигурява актуален преглед на напредъка.

За кои потребители е предназначен Project Standard 2016?

Стандартното издание на MS Project 2016 е съобразено с нуждите на ръководителите на проекти, които основно разработват и управляват проекти самостоятелно, което е особено характерно за МСП или за самостоятелно заети лица. Поради тази причина тя не включва синхронизация с Microsoft SharePoint или Project Server. Въпреки това функциите, интегрирани в Project 2016 Standard, осигуряват цялата необходима функционалност, включително инструменти за бизнес разузнаване, за да се справят с всички типични задачи за управление на проекти при планиране и управление на проекти, като например създаване на графици на проекти, планиране на разходите, контрол на задачите и отчитане във всички фази.

Еднократният лиценз за Microsoft Project 2016 Standard-Edition се предлага в Wiresoft особено изгодно като използван софтуер под формата на версия за закупуване, което прави придобиването му по-лесно не само за по-малките компании, но и за самонаетите лица. Предимството му е, че работи под Windows 7, което не изисква закупуването на по-нова операционна система, но можете да намерите и актуални версии на този софтуер в допълнение към други издания на Microsoft Project и други приложения в онлайн магазина на Wiresoft Software като използван софтуер при изгодни условия. Следващият преглед показва най-важните функции на изданието Project 2016 Standard.

Нови функции на версията Project 2016 Standard

Project 2016 Standard Edition предлага познат изглед на работния плот, подобен на MS Office, който особено напомня на Excel, така че потребителите бързо да се ориентират в менюто. Ново интегрирана е функцията за търсене "Кажи ми какво искаш да направиш", която улеснява намирането на конкретна функция. Достатъчно е да въведете термин за търсене или въпрос в новото поле за въвеждане и Project ще генерира списък с най-подходящите решения, включително описание на процедурата, като отговор. По този начин големият брой сложни функционалности на програмата могат да се управляват удобно от самото начало. Те включват нови функции в Project 2016, както и подобрения на съществуващи функции, като например:

Новост в Project 2016 Standard: "What-if" анализи

В управлението на проекти винаги е необходимо да се получат надеждни прогнози или твърдения за хода на даден проект. За тази цел Project 2016 Standard предоставя инструмент, с който потребителите могат да провеждат различни сценарии, за да идентифицират вероятни проблеми, като например тесни места в ресурсите или трудности при планирането, на ранен етап, така че да остане достатъчно пространство за маневриране, за да се разработят алтернативи или да се противодейства своевременно на съответните рискове. Анализът "Какво ще стане, ако" предоставя различни сценарии "Какво ще стане, ако?" за често срещани проблеми и предлага решения.

Ново в Project 2016 Standard: Управление на ресурсите и планиране на екипи

Новата функция "Ангажиране на ресурси" предоставя допълнителни начини за координиране на планирането на използването на различни ресурси. С помощта на интегрирания фонд от ресурси те могат да бъдат интегрирани в няколко файла на проекта. Това позволява своевременно да се идентифицират тесните места и планирането на ресурсите да се коригира по съответния начин. Освен това планиращият екипа е на разположение за координиране на капацитета между членовете на проекта и екипа.

Ново в Project 2016 Standard: Множество срокове

Усъвършенстваните функции за хронология предлагат по-диференциран преглед на проектите: Проект 2016 вече дава възможност за създаване на няколко графика за тази цел, които се различават един от друг, например по това, че се фокусират върху определени аспекти. По този начин, в допълнение към хронологията, която осигурява преглед на всички фази на проекта, може да се използва друг изглед, за да се покаже конкретна фаза в повече подробности в нея; чрез добавяне на допълнителни хронологии могат да се добавят допълнителни теми или функции, така че изгледът "Основни етапи" също е на разположение. Като кликнат върху изгледа на Гант, потребителите получават директен достъп до съответните настройки в лентата.

Допълнителни характеристики на Project 2016 Standard Edition за управление на проекти

Общата цел на версията на Project 2016 Standard е, наред с други неща, да се улесни максимално създаването на нови проекти само с няколко кликвания: По подразбиране като шаблон е налична неутрална диаграма на Гант с типичното стълбовидно изображение. Данните за проекта могат да се импортират и от Excel, Word, Outlook или PowerPoint, а също така е възможно да се експортират данни обратно от Project, например за отчет под формата на презентация в PowerPoint.

Подразделяне на проектите

За да се структурират или покажат йерархии в даден проект, той може да бъде допълнително разделен на подпроекти като т.нар. основен проект в Project Standard 2016. По този начин двата формуляра на проектите се свързват помежду си, като цялата информация от основния проект може да се показва и в подпроекта. Предимство на това е и възможността за целенасочено делегиране на задачи за конкретни раздели, като водещият ръководител на проекта продължава да има достъп до всички части на графика и да ги контролира.

Управление на портфолиото и управление на ресурсите

Централен компонент на MS Project 2016 Standard е управлението на портфолиото с помощта на Microsoft Project Client: това позволява по всяко време да се проверява текущото състояние на всички регистрирани проекти и да се реагира на евентуални проблеми - например при спазване на крайните срокове, тесни места в ресурсите, превишаване на бюджетните цели и др. В зависимост от аспекта тук са достъпни и отделни дисплеи или изгледи.

В тясна връзка с това са инструментите, интегрирани в MS Project 2016 Standard интегрирани инструменти за целенасочено управление на ресурсите за управление на различните видове ресурси. MS Project 2016 ги разграничава в областите "труд", "материали" и "разходи" - всяка от тях със свои собствени свойства, като например наличност на време, ограничения на финансовите разходи или използване на работната сила, което позволява да бъдат използвани още по-прецизно. Те се записват централно в ресурсен фонд за всички проекти, така че да могат да бъдат по-добре разпределени към отделните проекти и задачи, което улеснява избягването на риска от претоварване от самото начало.

Отчитане в MS Project Standard 2016

Създаването на смислени отчети е една от важните задачи на управлението на проекти, за да се документира успехът на проектите, както и техният напредък и, ако е необходимо, да се използват като основа за бъдещи задачи. Microsoft Project 2016 предлага различни таблици, изгледи и шаблони за отчети за тази цел, например за да може да се сравняват типичните предишни базови стойности на плана - за продължителност, работа, разходи, начални и крайни дати и т.н. - с текущите стойности на плана, така че да могат да се идентифицират отклоненията веднага.

По подобен начин могат да се създават графични отчети за различни аспекти; те също така предлагат възможност за експортиране на данни за проекта и записването им, например в Excel или MS Visio - също като диаграма на въртене - за по-нататъшна обработка.

Динамичните отчети, от друга страна, предлагат предимството на прякото адаптиране към промените в планирането. Те могат да се използват и в приложения Office, като PowerPoint, Word или Outlook.

Докладите за проследяване са важна част от гъвкавото управление на проекти и са налични и в Project 2016, за да предоставят сравнения между планираната, оставащата и завършената работа по даден проект.

Изисквания за хардуер за Microsoft Project 2016 Standard

Microsoft Project 2016 Standard се предлага в 32- и 64-битова версия - съответно се прилагат различни изисквания за памет. Когато се използва в комбинация с Microsoft Project Server, се прилагат и допълнителни изисквания за операционната система. Project 2016 поддържа дисплеи с много докосвания от Windows 8 и е подходящ за мобилна употреба на крайно устройство с iOS или Android.

 • Поддържани операционни системи: Windows 7 или по-висока версия
 • Поддържани сървърни операционни системи: Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2,
 • Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
 • Процесор: x86 с поне 1 GHz; x64 с поне 2 GHz, SSE2
 • Памет: 1,0 GB RAM (32-битова) или 2,0 GB RAM (64-битова)
 • Място на твърдия диск: 3,0 GB
 • Разделителна способност: 1 024 x 768 пиксела
 • Графична карта: DirectX 10

Купете MS Project 2016 Standard като използван софтуер в Wiresoft на ниска цена

MS Project 2016 Standard Edition Предлага се в онлайн магазина на Wiresoft като употребяван софтуер с лиценз за един потребител - на цена, която е значително по-ниска от тази на новия - без преименуване означава ограничения в обхвата на функциите, тъй като софтуерът не подлежи на износване.

Определянето на този лиценз за един потребител на MS Project 2016 в Standard Edition като използван софтуер се извършва чрез разбиване на лиценз за обем на тази програма, използван преди това в дадена компания, и преобразуването му в единични лицензи Също така разбиването на основния лиценз за обем не оказва отрицателно въздействие върху никакви ограничения, или означава неразрешена от закона сделка, тъй като лицензът за Microsoft Project 2016 Standard, предлаган тук от Wiresoft, както и всички други лицензи за употребяван софтуер на Microsoft, произхождат от компании, разположени в ЕС, така че се прилага съдебната практика, приложима в ЕС, която ясно посочва, че търговията с такъв употребяван софтуер представлява законна сделка. Това беше ясно потвърдено и от различни съдебни решения, така че всички рискове от отговорност за вас като купувач са надеждно изключени, а използваният от Wiresoft софтуер е също така защитен от одити поради пълната документация на купувача или продавача. В допълнение към значително по-ниската си цена, версията за закупуване предлага допълнително предимство - неограничена използваемост, тъй като не се налагат допълнителни разходи за абонамент.

Поради всички тези причини закупуването на софтуер с Wiresoft винаги е сигурна сделка за нашите клиенти, която предлага само предимства! При закупуване на лиценз за MS Project 2016 Standard вие се възползвате не само от благоприятната цена, но и от сигурността, осигурена от незабавното изтегляне, включващо валиден лицензен ключ за обем за незабавно активиране на лиценза.

Покупката на употребявани софтуерни лицензи като MS Project 2016 или друг софтуер следователно ви предлага възможността да използвате изключителни и в обичайната търговия неналични, по-нови, както и по-стари издания на самите програми на Microsoft. Така че в софтуерния магазин на Wiresoft за употребяван софтуер можете да намерите и други приложения на Microsoft, които са съвместими с MS Project 2016 Standard, като например Windows 10 и Windows Server 2016. Ако имате някакви въпроси относно MS Project 2016 Standard или която и да е друга предлагана програма на Microsoft, просто използвайте нашия компетентен съвет в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории