Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
Trustmask
Не бяха намерени резултати за филтрирането!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL
Купете Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) са наследник на старите CAL на терминални сървъри. RDS е централизирана платформа за настолни компютри и приложения, която ви дава множество...
39,90 Лв. *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL
Купете Microsof Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) са наследник на старите CAL на терминални сървъри. RDS е централизирана платформа за настолни компютри и приложения, която ви дава множество...
39,90 Лв. *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL
Купете Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) са наследник на старите CAL на терминални сървъри. RDS е централизирана платформа за настолни компютри и приложения, която ви дава множество...
39,90 Лв. *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL
Купете Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) са наследник на старите CAL на терминални сървъри. RDS е централизирана платформа за настолни компютри и приложения, която ви дава множество...
39,90 Лв. *

CAL за Microsoft Remote Desktop Services 2008 / 2008 R2

Услугите за отдалечен работен плот   - съкратено RDS - са важен компонент на Windows Server от версия 2008 R2 нататък, тъй като контролират отдалечения достъп (Remote) до програмите на Windows, включително графичните работни плотове, чрез персонален компютър или друго крайно устройство, без да е необходимо да бъдат инсталирани локално. От една страна, потребителите могат да получат достъп до определени данни и услуги с RDS както в рамките на компанията, така и извън нея; от друга страна, те предлагат на администраторите много практически предимства при администрирането, включително индивидуалното задаване на права, както и при поддръжката.

В по-старите версии на сървъра до Windows Server 2008 включително те все още се наричаха терминални услуги, но с версия 2 на версия 2008 им беше дадено името Remote Desktop Services (Услуги за отдалечен работен плот), което е валидно и до днес, включително преименуването на отделните компоненти.

За да можете да използвате пълноценно Remote Desktop Services като потребител, е необходим съответен лиценз за клиентски достъп - CAL . В допълнение към специфичното за версията предоставяне на права на съответните сървърни програми моделът за лицензиране на Microsoft съдържа и редица други разпоредби, включително съвместимост на лицензите с отделните издания и различните типове CAL: Device CAL и User CAL. Отделните разпоредби, които трябва да се спазват, не винаги са лесни за разбиране.

Wiresoft ще ви консултира по всички въпроси, свързани с лицензирането ви с CAL за Remote Desktop Services, които можете да получите и от нашия онлайн магазин. По този начин можете лесно да се възползвате от всички предимства на RDS за Windows Server 2008 и 2008 R2, както и за други версии.

Защо CAL за Windows RDS 2008 R2 са все още толкова популярни?

В много компании Windows Server 2008 все още се използва като операционна система, често в комбинация с Windows 7 на свързаните към него компютри. Често причината е, че по-старата мрежа продължава да отговаря на всички нужди и надграждането до по-нова версия или напълно нова сървърна мрежа е ненужно или твърде скъпо.

В този случай CAL за Terminal Services 2008 или за Remote Desktop Services 2008 R2 са разумно и същевременно евтино решение, особено след като по-новите версии на RDS поставят по-високи изисквания към съответния хардуер.

Услугите на терминалния сървър в Windows Server 2008 - какво се е променило?

Windows Server 2008 R2 - противно на името - не е оптимизирана версия на Server 2008, а независим системен софтуер за сървъри, тъй като също се основава на нова версия на операционната система Windows. Съответно услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2008 R2 също означават малка революция за дистанционно управление или отдалечено използване на програми на Windows, като освен редица нови функции всички основни функции на терминалните услуги са включени и в услугите за отдалечен работен плот на следващата версия.

Тази цезура се вижда ясно и от преименуването на централните функции, като терминът "терминал" се заменя с термина "дистанционно". Не само бившите Терминални услуги (TS) като такива бяха преименувани на Услуги за отдалечен работен плот за версия 2, но и техните отделни компоненти: RemoteApp на Терминални услуги вече се нарича само RemoteApp, Terminal Services Gateway става Remote Desktop Gateway, а Terminal Services Session Broker вече се нарича Remote Desktop Connection Broker.

Предимства на CAL за Windows RDS 2008 R2

Целта на услугите за отдалечен работен плот на Windows е преди всичко да се даде възможност на потребителите да използват типични приложения на Windows на различни крайни устройства (клиенти), независимо от това на коя операционна система са базирани те. Самата програма на Windows винаги се изпълнява на сървъра за отдалечен работен плот, към който потребителят е свързан чрез CAL посредством протокола за отдалечен работен плот (RDP).

По този начин терминалният сървър предоставя всички програми и те също се изпълняват на него. Вместо компютър с Windows потребителят се нуждае само от обикновен компютър, наричан още ThinClient или ZeroClient, който трябва да може да установи връзка с терминалния сървър и да влезе в него, както и от лиценз за клиентски достъп. Изчислителната мощ на сървъра е достъпна за всички работни станции, така че производителността на конкретните работни станции е без значение.

С услугите за отдалечен работен плот администраторите също се възползват от много предимства: Освен централизираното администриране на образите на операционните системи, което дава възможност за предоставяне на индивидуални услуги, това включва и значително по-лесна поддръжка, тъй като не е необходимо да се инсталират актуализации и допълнителни софтуерни програми на всички крайни устройства.

Сигурността в компанията също се повишава, ако потребителите могат да използват предоставените услуги само от разстояние. Не на последно място, RDS за Windows Server 2008 R2 намалява и оперативните разходи, тъй като могат да се използват по-стари модели вместо нови скъпи компютри.

Нови функции и подобрения на Windows Remote Desktop Services 2008 R2

Въпреки че терминалните услуги в Windows Server 2008 вече бяха значително разширени с компонентите RemoteApp, TS Web Access и TS Gateway, фокусът на Remote Desktop Services 2008 R2 е върху виртуализацията на работните плотове, която играе все по-важна роля в компаниите.

Съществуващите инструменти на терминалните услуги са оптимизирани във версията 2008 R2, но преди всичко са добавени нови функции: новите сценарии за виртуална десктоп инфраструктура също се предоставят чрез RDS.

Чрез присвояване на виртуални IP адреси всяка сесия в мрежата може да бъде определена по уникален начин. Друга нова функция е възможността за предоставяне на настолни компютри на потребителите чрез Hyper-V във виртуална среда.

Всички компоненти на Windows RDS 2008 R2 накратко

Следните функции и инструменти заедно формират услугите за отдалечен работен плот на версия 2008 R2:

  • Remote Desktop Session Host (RDSH) предоставя сесийно базирани съответните настолни компютри или RemoteApp програми за потребители, които притежават CAL.
  • Remote Desktop Connection Broker (RDCB) свързва отдалечения работен плот на даден потребител със съответния сървър в компанията. В случай на прекъсване брокерът на връзки възстановява връзката на потребителя с първоначалната му сесия; програмите, изпълнявани по време на сесията, се запазват.
  • Gateway за отдалечен работен плот (RD Gateway) се свързва с виртуални работни плотове и RemoteApp програми чрез интернет.
  • Remote Desktop Virtualisation Host (RDVH) поддържа виртуални десктопи в средите на VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
  • Уеб достъпът до отдалечен работен плот (Remote Desktop Web Access - RDWA) позволява достъп до приложения чрез стартовото меню на Windows 7 или Windows 8.
  • Лицензиране на отдалечен работен плот (RDS-CAL) управлява лицензите за предоставяне на RDS.

Защо са необходими CAL за Remote Desktop Services?

За да можете да използвате Терминалните услуги на Windows 2008 или Услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2008 R2 като потребител, се нуждаете от лиценз за клиентски достъп - той се предлага като лиценз за потребител или лиценз за устройство.

Операционните системи Windows Server обикновено включват само две права за отдалечен достъп за администраторите. Те са предназначени само за администриране на сървъра и предоставяне на услуги, но не могат да се използват за достъп до действителните услуги за отдалечен работен плот като потребител в рамките на сесия. Тези лицензи CAL трябва да бъдат закупени отделно: за отделните потребители или за крайното устройство, с което се осъществява достъпът до тях. Споменатият по-горе RDS-CAL за лицензиране на отдалечен работен плот контролира съответствието с правилното лицензиране.

Лицензиране на RDS 2008/R2 с лицензи за потребители и устройства

Както беше споменато по-горе, за използването на Windows Remote Desktop Services 2008 и 2008 R2 са налични два различни типа лицензи за клиентски достъп: User CALs и Device CALs. Разликата между двата типа е, че при лиценза User CAL се лицензира един потребител, а при лиценза Device CAL се лицензира едно устройство.

Трябва да се отбележи, че последващо прехвърляне на лиценза за достъп на друг потребител или друго устройство не е разрешено, нито е възможно друго използване, освен определеното използване на двата вида лицензи - CAL на потребителя като CAL на устройството и обратно.

Потребителски CAL за RDS 2008 R2

Потребителският CAL дава право на един конкретен потребител да използва RDS, винаги независимо от крайното устройство, което той използва за тази цел. User CAL също така работи независимо от това къде се намира потребителят - дали на настолен компютър в офиса, или отдалечен достъп чрез преносим компютър в домашния офис или на път, например.

Device CAL за RDS 2008 R2

Device CAL е постоянно свързан с определено крайно устройство, независимо дали става въпрос за настолен компютър в офиса, преносим компютър и т.н. Това означава, че всеки потребител, който е упълномощен да използва това лицензирано крайно устройство, може да получи достъп до Remote Desktop Services и чрез него.

Важна забележка относно комбинацията от CAL на устройството и CAL на потребителя

Въпреки че комбинацията от CAL за потребител и CAL за устройство не е проблем при CAL за Windows Server CAL, технически не е лесно да се приложи това при CAL за Remote Desktop Services. Това се дължи главно на факта, че лицензът за устройство на RDS е физически присвоен на крайното устройство, докато лицензът за потребител е присвоен на потребител в Active Directory.

Съвместимост на версиите на CAL за RDS 2008 и 2008 R2

Както беше споменато по-рано, Windows Server 2008 R2 е самостоятелна версия на системния софтуер Microsoft Server. Докато другият софтуер за сървъри на Microsoft не позволява използването на конкретна версия с лиценз за клиентски достъп до по-ниска версия (ъпгрейд), CAL за RDS 2008 ви позволява да имате достъп и до версия 2008 R2 на Remote Desktop Services. За повече информация, моля, свържете се с Wiresoft Chat.

Допълнете нуждата си от CAL за Remote Desktop Services 2008 и 2008 R2 с Wiresoft

С практичните единични лицензи за User and Device CALs за Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2, както и за версия 2008 на Wiresoft, можете да се възползвате от нашите особено изгодни крайни цени. Всички продукти на Microsoft, предлагани в онлайн магазина на Wiresoft, са оригинални европейски софтуерни лицензи, които сме придобили официално от компаниите. Те са неизползвани и напълно функционални и са внимателно проверени за автентичност от Wiresoft.

Много клиенти вече оценяват предимството на закупуването на CAL за Remote Desktop Services от Wiresoft. Моля, свържете се с нас за повече информация относно персонализираното лицензиране.