Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10112
 • 9EA-01045
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
592,90 Лв. * 657,90 Лв. * (9,88% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Core 2 Core Добавка
Устройства 1x
Виртуални машини Изисква се основен лиценз
Среден Изтегляне
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Обхват на доставката Право на ползване


Завършете нуждите си от лицензиране на Windows Server 2019 Datacenter с 2-Core  Пакети от Wiresoft! Изданието Datacenter на Windows Server 2019 е специално разработено за използване в по-големи, модерни центрове за данни: то предлага почти неограничени възможности за виртуализация и висока степен на мащабируемост - включително виртуални машини с щит и много хибридни функции - и съчетава надеждна производителност и допълнителни слоеве за сигурност за цялостна защита на данните и приложенията в многоCloud среди.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE"

Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 2-Core

Допълнете нуждите си от лицензиране на Windows Server 2019 Datacenter с 2-Coreи пакети от Wiresoft! Изданието Datacenter Edition на Windows Server 2019 е специално разработено за използване в по-големи, модерни центрове за данни: то предлага почти неограничени възможности за виртуализация и висока мащабируемост - включително виртуални машини с щит, както и много хибридни функции - и съчетава надеждна производителност и допълнителни слоеве за сигурност за цялостна защита на данни и приложения в среди с много облаци.

Сървърната операционна система Windows Server 2019 Datacenter позволява сигурно свързване на физически и виртуални мрежи или предоставяне на сървъри в облак и по този начин е идеално пригодена да отговори на съвременните изисквания на модерните ИТ. Базирано на Windows 10 като операционна система, това издание предлага много оптимизации на съществуващите функции, както и нови, мощни функции и услуги.

Важни фактори за вземане на решение за закупуване на Datacenter Edition на Windows Server 2019 са функциите Hyper-V, Software Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct и Storage Replica: заедно с Shielded Virtual Machines за работа с неограничен брой виртуални компютри те представляват незаменими функции за всички компании, които трябва да осигурят надеждни инфраструктури за виртуализация. Изданието за центрове за данни включва и изключителни функции като:

 • Неограничена реплика за съхранение
 • Хиперконвергирана инфраструктура
 • Софтуерно дефинирани мрежи
 • Софтуерно дефинирано съхранение

Windows Server 2019 предлага на компаниите тясна връзка на локалните среди с доказаните услуги на Microsoft Azure - те осигуряват допълнителни хибридни функции и допълнителни нива на сигурност, както и поддръжка за промяна и миграция на сървъри, включително на данни в облака, с услугата Storage Migration Service.

Лицензирането на Windows Server 2019 Datacenter винаги е базирано на ядра, като минималният брой ядра на сървър е 16. По-големите сървъри могат да бъдат допълнително лицензирани с пакети с 2 ядра. Това ви позволява удобно и гъвкаво да разширявате изискванията си за лиценз.

В Wiresoft можете да намерите Windows Server 2019 Datacenter 2-Core Package като използван софтуер - на значително по-ниска цена от съответния нов софтуер - като той предлага всички типични за центровете за данни характеристики по отношение на функционалност, производителност и сигурност. Подробна информация за мощните функции на Windows Server 2019 Datacenter, както и за лицензионните условия на Microsoft с 2-Coreи пакети, е предоставена в следния преглед.

Windows Server 2019 Datacenter - за почти неограничена виртуализация

Изданието Windows Server 2019 Datacenter издига възможностите за виртуализация - както и сигурността на данните и приложенията - на ново ниво: освен многото подобрения и допълнения към функциите, познати от предишната версия, то има възможност за създаване на софтуерно дефинирани инфраструктурни платформи HCI (hyperconvergent), които предлагат много предимства при виртуализацията на сървъри и настолни компютри, тъй като са не само по-лесни за внедряване и управление, но и за мащабиране, и по този начин опростяват внедряването дори на сложни ИТ инфраструктури.

Каква добавена стойност предлага Windows Server 2019 Datacenter?

По принцип Windows Server 2019 Datacenter Edition предлага максимални възможности за виртуализация - затова е особено подходящ за компании, в които тя играе важна роля наред със свързаните с нея по-високи ИТ натоварвания. В изданието Datacenter броят на виртуалните машини и контейнерите Hyper-V, които могат да бъдат стартирани, е неограничен, като ограничението за RAM е 24 TB. За тази цел са налични и следните важни функции с максимална функционалност:

Разширена защита в облака със защитени виртуални машини

Екранираните виртуални машини (Virtual Machines) дават възможност за създаване на силно защитени инфраструктури за виртуализация. По този начин виртуалните сървъри са защитени по такъв начин, че данните и приложенията, съхранявани в публичен облак, са надеждно защитени от неоторизиран достъп или използване. Съществуващите виртуални машини могат също да бъдат преобразувани в защитени виртуални машини и да бъдат създадени защитени Linux виртуални машини. Защитени виртуални машини могат да се инсталират с помощта на Server Manager, в Центъра за администратори на Windows или чрез PowerShell.

Софтуерно дефинирани мрежи

Функцията за софтуерно дефинирани мрежи (SDN) в Windows Server 2019 позволява централно конфигуриране както на физически (като маршрутизатори, комутатори и шлюзове), така и на виртуални мрежови устройства и елементи (като виртуални комутатори Hyper-V, мрежова виртуализация Hyper-V и шлюзове RAS), както и тяхното динамично управление. Съществуващите устройства, съвместими с SDN, могат да се използват за постигане на по-висока степен на интеграция между физическата и виртуалната мрежа, тъй като мрежовите слоеве вече не са обвързани с мрежовите устройства. В тази връзка Windows Server 2019 Datacenter Edition предлага възможност за равнопоставено и безпроблемно свързване на две мрежи, както и наблюдение на защитната стена.

С помощта на SDN е възможно например:

 • Динамично създаване, защита и свързване на мрежи
 • Дефиниране на политики за контрол на физически и виртуални мрежи
 • Политики за мащабиране на мрежата
 • Ускоряване на разгръщането на работните натоварвания
 • Намаляване на рисковете за сигурността на мрежата
 • Encrypted Networks за сигурно криптиране на виртуални мрежи чрез Datagram Transport Layer Security (DTLS)

Софтуерно дефинирано съхранение

Софтуерно дефинираното съхранение (SDS) в Windows Server 2019 отделя хардуера за съхранение от софтуера за съхранение. Това позволява съхранението на данни да се управлява, мащабира и предоставя независимо от основния хардуер за съхранение. Това също така позволява лесното му заменяне или разширяване без промяна на оперативните процеси, което също допринася за ефективността на разходите.

Реплика за съхранение

В Windows Server 2019 Datacenter функцията Storage Replica е налична без ограничения. Това поддържа както синхронно, така и асинхронно репликиране на данни, което ефективно предотвратява загубата им на ниво файлова система. Докато синхронната репликация отразява данните на физически места с обемен капацитет, асинхронната репликация между местата се осъществява чрез мрежови връзки с по-голяма латентност. Подготвеността и възстановяването при бедствия (DR) също свежда до минимум риска от престой.

Директно пространство за съхранение (S2D)

Функцията Storage Spaces Direct комбинира локалното съхранение на данни на сървърите във виртуален клъстер. Неговите възли могат да свързват различни физически носители на данни или системи за пренос на данни; комуникацията между тях се осъществява чрез протокола SMB. По този начин S2D предлага повишена сигурност при отказ, така че в случай на по-голям брой няколко клъстерни възела също могат да се откажат, без това да засегне самия клъстер.

В допълнение към лесното внедряване и управление на софтуерно дефинирани системи за съхранение (SDS) Storage Spaces Direct също така позволява създаването на мащабируеми, високодостъпни системи за съхранение, при които съхранението на сървъра може да се използва независимо от неговия хардуер и по този начин по-ефективно.

Други нови функции на Windows Server 2019

В допълнение към тези ексклузивни функции на Windows Server 2019 Datacenter Edition, следните ключови функции също са достъпни за бизнеса:

Изчерпателни анализи със System Insights

Поддържана от модел за машинно обучение, функцията за прогнозен анализ System Insights е налична в Windows Server 2019. Това дава представа за работата на локално разположените сървъри, като анализира показателите за производителност и събитията, за да се направят точни прогнози, които могат да помогнат за намаляване на усилията, необходими за реактивно администриране на инстанциите на Windows Server, като по този начин се намалят оперативните разходи.

Поддръжка на Kubernetes и Linux

В Windows Server 2019 Kubernetes и Linux вече се поддържат по-добре: Така контейнерите за Linux и Windows, управлявани с Kubernetes, могат да се използват паралелно. За Kubernetes са налични и нови функции, като например мрежово свързване на контейнери, а отделните образи са подобрени.

По-висока защита на данните и мрежата с услугите на Azure

Надеждната защита не само на данните, но и на мрежовите инфраструктури става все по-важна в компаниите. Windows Server 2019 предлага мощни функции като Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) с Exploit Guard и Domain Controller.

Тук хибридните функции, налични в Windows Server 2019, позволяват подобрена защита на локалните активни директории, както и по-лесно използване на услугите на Microsoft Azure - така че по-тясното сътрудничество между Windows Server и услугите на Azure позволява лесно синхронизиране на данни или архивиране на данни, наред с другото:

 • Архивиране на Azure
 • Възстановяване на сайт в Azure
 • Управление на актуализациите в Azure
 • Забранени пароли в Azure AD
 • Защита на паролата в Azure AD и
 • Мрежов адаптер Azure

Това свързва локален сървър в облака Azure с виртуална мрежа Azure. Асистентът за миграция на хранилища също така улеснява миграцията на сървъри, включително на данни към облака, като Azure File Sync може да действа като място за съхранение.

Изисквания за хардуер за работа с Windows Server 2019 Datacenter

Софтуерът на Windows Server 2019 е базиран на Windows 10 и за да се гарантира безпроблемната и сигурна работа на Windows Server 2019 Datacenter, използваният хардуер трябва да отговаря на минималните изисквания, изброени по-долу. Действителните изисквания зависят и от съответната системна конфигурация, както и от инсталираните приложения.

 • Място на твърдия диск: 32 GB
 • Място за съхранение RAM: 512 MB
 • Памет за дисплея на сървъра: 2 GB
 • Архитектура на процесора: x64
 • Скорост на процесора: 1,4 GHz / 64 бита
 • Графична карта с поддръжка на Super VGA: 1 024 x 768 пиксела
 • Мрежова карта: 1x Ethernet с минимална пропускателна способност в диапазона GBit/s

Лицензиране с Windows Server 2019 Datacenter 2-Core

При лицензиране на сървъри с Windows Server 2019 Datacenter трябва да се спазват и правилата на Microsoft за лицензиране на използвания софтуер, които използват броя на ядрата като основа за изчисление. Прилагат се следните разпоредби:

Общи лицензионни условия на Microsoft за Windows Server 2019 Datacenter

Софтуерът за сървъри на Microsoft, като например Windows Server 2019 Datacenter, винаги се лицензира първоначално въз основа на физическия хардуер. В допълнение към броя на физическите Coreи процесори се отчита и броят на виртуалните сървъри. Лицензът за сървър винаги обхваща две физически процесорни ядра. Лицензионните разпоредби на Microsoft се основават на минимален брой от 8 ядра на процесор - независимо дали съществуващият хардуер има по-малко от 8 ядра. Освен това на всеки физически сървър трябва да има поне 2 процесора = 16 ядра.

Ако Windows Server в дадена компания има по-голям брой ядра от 16, те също могат да бъдат гъвкаво лицензирани с пакети за 2 ядра за Windows Server 2019 Datacenter.

Други изисквания за лицензиране за Windows Server 2019 Datacenter

В среда на Hyper-V всички процесори са лицензирани, което съответства на физическите процесорни ядра. По-специално изданието Windows Server Datacenter разрешава изпълнението на неограничен брой инстанции на Hyper-V. Предпоставка за това е, както вече беше посочено, всички съответни процесорни ядра на сървъра да са вече лицензирани.

Не се изисква лиценз за Linux инстанции в изданието Datacenter Edition.

В допълнение към лиценза за Windows Server всички клиенти - потребители и крайни устройства - които имат достъп до Windows Server 2019, трябва да бъдат снабдени и с лиценз за клиентски достъп (CAL). Лицензите за потребители и устройства също се предлагат от Wiresoft на ниски цени.

Често задавани въпроси относно използвания от Wiresoft софтуер за Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

Пакет с 2 ядра за Windows Server 2019 Datacenter, предлаган от Wiresoft като използван софтуер, не се различава по своята използваемост от съответния нов, неизползван лиценз за сървър - не само защото софтуерът обикновено не се износва. Въпреки това често възникват допълнителни въпроси относно използваните лицензи за Windows Server - на тях е отговорено по-долу.

Откъде идва използваният софтуер като Windows Server 2019 Datacenter 2-Core?

Софтуерът Windows Server 2019 Datacenter, предлаган от Wiresoft като употребяван, като например 2-Coreия пакет, идва от организации или компании, които обикновено са го закупили сами като нов, евентуално са го използвали и по-късно са го продали на Wiresoft. След продажбата на Wiresoft или с офертата в магазина, той се нарича използван софтуер, като може да се използва като нов лиценз.

Законни ли са продажбата, закупуването и използването на използван софтуер Windows Server 2019 Datacenter?

Да: В Wiresoft можете да сте сигурни, че за вас като клиент както покупката на употребяван софтуер като Windows Server 2019 Datacenter 2-Core, така и действителната, официална употреба от вас самите не нарушава никакви валидни закони, тъй като обичайната юрисдикция не само позволява търговията с употребяван софтуер на Microsoft, но и неговата употреба, ако софтуерът идва от лицензионния опис на дадена компания. Различни съдебни решения по този въпрос ясно потвърждават този факт отново и отново.

Дали използваният лиценз за Windows Server 2019 Datacenter 2-Core също се предлага с обичайната защита на купувача?

Да: Използваният софтуер, като например предлагания Windows Server 2019 Datacenter 2-Core Package, също ви предлага като клиент на Wiresoft същите предимства като сравнимия нов софтуер за сървъри: Имате обичайната сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне след покупката и можете да активирате лиценза си за сървър веднага с включения валиден лицензен ключ.

Има ли използван софтуер като Windows Server 2019 Datacenter 2-Core други предимства?

Употребяваният софтуер предлага на клиентите на Wiresoft преди всичко голямо икономическо предимство, тъй като те могат да актуализират своите запаси от софтуер много по-евтино, отколкото с нови стоки, и по този начин да ги поддържат в актуално състояние. По този начин използваният софтуер от Wiresoft може да допринесе за намаляване на оперативните разходи, тъй като предлага и сигурност на одита благодарение на пълния регистър на всички купувачи!

В софтуерния магазин на Wiresoft ще намерите не само 2-Core пакети на Windows Server 2019 Datacenter edition като евтин използван софтуер, но и съответните 16-Core пакети за основно лицензиране. Ако имате по-ниски изисквания за виртуализация, можете да намерите и Windows Server 2019 Standard Edition - както и предишни версии на Windows Server 2019 - и съответните необходими лицензи за клиентски достъп (CAL). Широкото портфолио от използван софтуер на Wiresoft включва и много други програми на Microsoft - с всички споменати предимства. Ако имате въпроси относно лицензирането на Windows Server 2019 Datacenter или друго издание, не се колебайте да се възползвате от нашите компетентни съвети в чата, по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории