Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10099
 • 228-10817
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
636,90 Лв. * 706,90 Лв. * (9,9% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Core -
Минимално лицензиране Няма
CAL User CAL/устройство CAL
Среден Изтегляне
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз


SQL Server 2016 Standard  предоставя на организациите надеждна, мащабируема, хибридна платформа за бази данни за изграждане на интелигентни, критични приложения. Това издание включва всички необходими функции и памет, включително подобрена сигурност с нови функции и заявки и анализи в базата данни, както и интеграция с Hadoop и Cloud, R-анализ и др.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"

Microsoft SQL Server 2016 Standard

SQL Server 2016 Standard предоставя на компаниите надеждна, мащабируема, хибридна платформа за бази данни за създаване на интелигентни, критични приложения, тъй като това издание съдържа всички необходими функции, както и съответния капацитет на паметта, включително подобрена сигурност с нови функции и възможности за заявки и анализи в базата данни, както и интеграция с Hadoop и облак, R-анализ и др.

Производителността в паметта, разширените аналитични функции, както и анализът на оперативни данни в реално време и разширената област за отчитане също са сред характеристиките, които заслужават особено внимание.

Заслужава да се отбележи и поддръжката на JavaScript Object Notation (JSON), както и PolyBase за Transact-SQL заявки и новите сценарии за хибриден облак, с които компаниите получават още по-сложни анализи на данни за по-подробни резултати, които могат да се показват на много крайни устройства чрез всеобхватни опции за визуализация.

SQL Server 2016 Standard edition се предлага от Wiresoft като използван софтуер - цената е по-ниска от тази на подобен нов софтуер - доколкото тази версия на SQL Server все още се предлага редовно. Този използван лиценз за SQL Server също може да се използва в пълния му обем и по този начин предлага максимална мащабируемост, производителност и сигурност, характерни за изданието; това го прави особено привлекателен за компании или организации с по-малък размер, които използват съответно по-малки сървъри, така че комбинацията от лиценз за сървър и CAL представлява най-икономичното решение за тях. Лицензирането на този използван Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition се извършва съгласно официалните условия за управление на лицензите на Microsoft. Подробна информация за новите оптимизации и функции, съдържащи се в SQL Server 2016 Standard, както и за правилното лицензиране, можете да намерите в следващите раздели.

Нови предимства и функции на Microsoft SQL Server 2016 Standard

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition поддържа трансформирането на критични за бизнеса приложения в интелигентни приложения, както и повишена мащабируемост за до 24 ядра, а интеграцията с R с отворен код позволява усъвършенствани анализи. Служителите или крайните потребители, които имат съответния лиценз за достъп до клиента, се възползват от всеобхватните инструменти за бизнес разузнаване и разработка, които са достъпни и за използване в облака. По-долу е представено кратко описание на най-важните нови характеристики и функции на SQL Server версия 2016:

In-Memory OLTP

Вградените възможности за работа в паметта са причина за значително повишаване на производителността при всички работни натоварвания - което е сравнимо със скоростта на OLTP в паметта. Освен това има и други функции, като например:

 • Хранилище за колони и заявки в паметта
 • Разширение на индекса ColumnStore
 • Времеви таблици за историзиране и предоставяне на таблични данни
 • Поддръжка на таблици с размер до 2 TB

Услуги за анализ на SQL Server 2016 (SSAS)

Услугите за анализ на SQL Server 2016 предлагат подобрена производителност и функционалност, наред с другото, за създаване, филтриране и обработка на бази данни с модели на таблици - включително интегриране на статистическия език R: по този начин скриптовете R могат да се изпълняват директно в SQL Server и вече не е необходимо да се експортират от базата данни SQL и след това да се импортират в R за анализ, което не само спестява време, но и предлага по-голяма сигурност - както и:

 • Проверка на консистентността на базата данни - за проверка на консистентността на базата данни, за да се идентифицират незабавно потенциални проблеми с увреждане на данните.
 • Директното заявяване на външни данни в реално време поддържа допълнителни източници на данни, включително Azure SQL, Oracle и Teradata.
 • Нови функции на DAX и услуги на пространството от имена
 • Преработените обекти за управление на услуги за анализ (AMO) включват Microsoft.AnalysisServices.Core.dll - второ асембли.

Интеграционни услуги на SQL Server 2016 (SSIS)

Важни функции тук са поддръжката на Always On групи за наличност, както и Always Encrypted и Hadoop File System (HDFS) - както и:

 • Инкрементално предоставяне на пакети
 • Налични имена на колони за грешки в потока от данни
 • Нови съединители и
 • Разширени възможности за потребителско регистриране

Услуги за основни данни (MDS)

Услугите за основни данни се използват за ефективно управление на наборите от основни данни в организацията. На разположение са следните опции, наред с други:

 • Данните могат да се организират под формата на модели и да се определят правила за актуализация, включително и за упълномощаване на конкретни лица да ги изпълняват.
 • Основните набори от данни могат да бъдат публикувани и за отделни лица в Excel.
 • Филтриране по атрибути, базирани на домейни, и синхронизиране на същности за споделяне в различни модели
 • Работни потоци за одобрение чрез набори от промени, както и нови нива за по-голяма сигурност
 • Дефинирани от потребителя индекси за подобрена производителност на заявките

Услуги за изготвяне на отчети (SSRS)

SQL Server Reporting Services помагат на потребителите да създават, управляват и предоставят мобилни или странирани отчети.

 • Услугите за анализ предоставят аналитични данни от отчети и доклади за бизнес услуги, които могат да се използват и за клиентски приложения или инструменти за бизнес анализ от други доставчици.
 • Отчетите могат да се генерират от различни източници на данни, да се публикуват в различни формати и да се предоставят на служителите чрез браузър в уеб портала, по имейл или на мобилно устройство.
 • Другите функции включват нов уеб базиран портал за отчети с функция за ключови показатели за ефективност, както и нов издател специално за създаване на мобилни отчети
 • Нов двигател с поддръжка на HTML5 за визуализиране на отчети
 • Нови типове диаграми, като Treemap и Sunburst

Подобрена сигурност

Що се отнася до функциите за сигурност, версия 2016 на Microsoft SQL Server предлага наред със следните подобрения:

 • Always Encrypted защитава чувствителни данни, като например номера на кредитни карти, и ги съхранява криптирани в базата данни на SQL Server. Различните роли определят правата на достъп, като например администраторите могат само да управляват данни, но нямат пряк достъп до тях.
 • Сигурността на ниво ред позволява въвеждането на ограничения на достъпа за отделни редове данни, така че един служител да има право на достъп само до определени редове данни.
 • Динамичното маскиране на данни опростява кодирането на сигурността на приложенията и предотвратява достъпа на неоторизирани потребители до чувствителни данни.

Информация за максималната налична производителност на отделните компоненти на SQL Server 2016 Standard Edition

Следващият преглед съдържа различни подробности за мащабируемостта, производителността и наличните функции за отделните компоненти.

Максимална мащабируемост/размери на инстанция на механизма за бази данни на SQL Server

 • Общ изчислителен капацитет: до 4 гнезда или 24 ядра
 • Изчислителен капацитет за Analysis Services или Reporting Services: до 4 гнезда или 24 ядра
 • Буферна памет: 128 GB
 • Работна памет на сегментния кеш за съхранение на колони: 32 GB2
 • Оптимизиран за паметта размер на данните: 32 GB
 • Работна памет за Analysis Services: Tabular 16 GB / MOLAP 64 GB
 • Работна памет за Reporting Services: 64 GB
 • Размер на релационната база данни: 524 PB

Висока наличност за функциите на двигателя на базата данни на SQL Server:

 • Поддръжка на сървърни ядра
 • Изпращане на дневник
 • Огледално копиране на бази данни - само при пълна сигурност
 • Компресия на резервно копие
 • Клъстерът Always On с превключване при отказ поддържа 2 възела
 • Основните групи за наличност поддържат 2 възела
 • Съветник за възстановяване на бази данни и моментна снимка
 • Криптирано архивиране, както и хибридно архивиране в Azure

Мащабируемост на функциите на двигателя за бази данни на SQL Server

 • Columnstore
 • OLTP в паметта
 • База данни за разтягане
 • Компресиране на данни
 • Постоянна основна памет
 • Поддръжка на множество инстанции
 • Разделяне на таблици и индекси
 • Паралелна обработка на таблици с дялове
 • Контейнер FILESTREAM
 • Разширение на буферния фонд      

Налични функции за сигурност

 • Винаги криптирани
 • Сигурност на ниво ред
 • Криптиране на резервни копия
 • Динамично маскиране на данни
 • Мониторинг на сървъри и бази данни
 • Роли, дефинирани от потребителя
 • Самостоятелни бази данни

Репликация

 • Проследяване на промените в SQL Server
 • Репликация на моментни снимки, транзакции и сливане
 • Опресняващ се абонамент за транзакционна репликация
 • Хетерогенни абонати

Инструменти за управление на енджина за бази данни на SQL Server, включително:

 • Обекти за управление на SQL
 • Мениджър за конфигуриране на SQL
 • Инструмент за командната промпта на SQL
 • Разпределено възпроизвеждане за администраторски инструмент, клиент и контролер (1 клиент)
 • SQL Profiler и SQL Server Agent
 • Съветник за настройка на двигателя на базата данни

Функции за съхранение на данни

 • Създаване на кубове без база данни
 • Автоматично генериране на схеми за съхранение и склад за данни
 • Заснемане на променени данни
 • StreamInsight

Инструменти за разработка на двигател за бази данни на SQL Server

 • Интеграция с Microsoft Visual Studio
 • IntelliSense с Transact-SQL и MDX, както и инструменти за редактиране на MDX, отстраняване на грешки в MDX и проектиране на MDX
 • Инструменти за данни на SQL Server

Изисквания за хардуер и софтуер за SQL 2016 Standard

Следните спецификации представляват минимални изисквания за инсталиране на MS SQL Server 2016 Edition Standard. Като общо правило всички функции на SQL Server 2016 Standard се поддържат на 64-битова клиентска операционна система, докато на 32-битова клиентска операционна система се поддържат само някои функции. процесорите x86 вече не се поддържат. Освен това се препоръчва софтуерът на SQL Server да се инсталира на компютър с файлов формат NTFS или ReFS.

Хардуер

 • Място на твърдия диск: поне 6 GB - в зависимост от инсталираните компоненти на SQL Server
 • Памет: мин. 4 GB, като с увеличаване на размера на базата данни тази стойност трябва да се увеличи, за да се осигури оптимална производителност на SQL Server 2016
 • Тип процесор: x64 процесор - AMD Opteron или Athlon 64, Intel Xeon или Pentium IV с поддръжка на EM64T
 • Скорост на процесора: мин. 1,4 GHz; препоръчва се 2,0 GHz

Софтуер

 • Най-малко .NET Framework 4.6 - в инсталацията на SQL Server автоматично се инсталира .NET Framework, Master Data Services и репликация
 • Поддържани операционни системи: Windows Server 2016 Datacenter, Standard и Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard, Essentials и R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard, Essentials и Foundation
 • Инсталирането на SQL Server 2016 в режим Server Core се поддържа от тези издания на Windows Server: Windows Server 2016 Standard and Datacenter; Windows Server 2016 Standard and Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard and Datacenter; Windows Server 2012 Standard and Datacenter

Лицензиране на SQL Server 2016 Standard Edition за сървър/CALs

За SQL Server 2019 Standard Edition се предлага комбинирано лицензиране на сървър и допълнителни лицензи за клиентски достъп (CAL) за потребители или за крайни устройства, така че те трябва да бъдат закупени отделно. Лицензионните метрики на Microsoft предоставят следната информация:

 • Необходим е отделен лиценз за всеки сървър (физически или виртуален), на който се използва SQL Server 2016 Standard Edition.
 • Това се отнася и за инстанциите на SQL Server, които се управляват в контейнери и се приравняват към виртуални машини.
 • За всеки потребител или крайно устройство, което ще има достъп до лицензиран SQL Server, се изисква и отделен лиценз за клиентски достъп (CAL), чиято версия е поне идентична или, ако е приложимо, дава право на достъп и до по-висока версия; тези CAL трябва да се закупят отделно, те не са софтуер и се предлагат и втора употреба от Wiresoft като отделни продукти на Microsoft  .

Лицензирането с варианта Server/CAL е особено подходящо за онези компании, които се нуждаят от лицензи за клиентски достъп за относително управляем брой потребители или крайни устройства, така че разходите за лицензиране на SQL Server да са по-ниски, отколкото при алтернативното лицензиране на базата на ядрото.  

Ако имате въпроси относно оптималното лицензиране на SQL Server 2016 Standard, просто се свържете с нас.

Често задавани въпроси относно използвания софтуер със SQL Server 2016 Standard Edition

Добре е да знаете: При употребяван софтуер от Wiresoft, като например лиценза за SQL Server 2016 Standard, можете да сте сигурни, че той не се различава по своите възможности от съпоставим нов лиценз за сървър - не само защото софтуерът обикновено не се износва, но и по отношение на неговата правна използваемост и функционалност. По-долу ще намерите всички отговори на типични въпроси относно използвания софтуер за лицензи за SQL Server.

Откъде идва използваният от Wiresoft софтуер за SQL Server 2016 Standard?

Употребяваният софтуер за SQL Server 2016 Standard, предлаган от Wiresoft в съответните налични издания, идва от различни организации или компании, които някога са закупили софтуера сами и са го препродали на Wiresoft по различни причини - например защото съдържа излишни лицензи или е заменен с друг софтуер и вече не се използва. Поради това тези лицензи са маркирани като използван софтуер и по принцип могат да се използват като нов лиценз.

Предлага ли използваният софтуер за SQL Server 2016 Standard лиценз и сигурност на купувача?

Да: Всеки използван софтуер на Wiresoft - например лицензът за SQL Server 2016 Standard - предлага на клиентите ви същите предимства при покупка като сравним нов сървърен софтуер: както сигурност за купувача чрез незабавно изтегляне след приключване на процеса на покупка, така и незабавно активиране на лиценза чрез предоставения валиден лицензионен ключ.

Законно ли е закупуването и използването на SQL Server 2016 Standard с използван софтуер?

Да: Когато купувате употребяван софтуер на Wiresoft, можете да сте сигурни, че действате законно като клиент - това се отнася, разбира се, и за реалното му използване, и за Wiresoft като доставчик - защото предлаганият употребяван софтуер идва от лицензионния фонд на дадена компания. Следователно се прилага обичайната юрисдикция, която позволява не само търговията с използвания софтуер на Microsoft, но и неговото реално използване; различни съдебни решения вече са потвърдили това няколко пъти.

Има ли други предимства на използвания от Wiresoft софтуер?

Да: С използвания софтуер на Wiresoft клиентите могат да допълнят или актуализират своите софтуерни запаси на особено изгодна цена, тъй като цената му е значително по-ниска от тази на подобен нов софтуер. Wiresoft предлага и много по-стари версии на сървърни лицензи, които вече не се предлагат редовно, така че клиентите да не са принудени да правят по-скъпи актуализации. Използваният софтуер от Wiresoft има и това предимство, че предлага и сигурност на одита поради пълната проверка на всички купувачи!

В офертата за употребяван софтуер на Wiresoft ще намерите не само софтуера на SQL Server, като например 2016 Standard Edition на изгодна цена, но и алтернативното лицензиране на ядрото, както и други версии на SQL Server. В портфолиото за употребяван софтуер на Wiresoft ще намерите и много предложения за други програми на Microsoft - с всички горепосочени предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензирането на SQL Server 2016 Standard, включително CAL, или друга опция за лицензиране, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории