Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 

Ако желаете да оттеглите договора, моля попълнете този формуляр и го изпратете обратно.

До

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Швейцария
E-Mail: [email protected]

С настоящото оттеглям (*) сключения от мен/нас (*) договор за покупка на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Поръчано на (*) ____________ / получено на (*) __________________

________________________________________________________
Име на потребителя/потребителите

________________________________________________________
Адрес на потребителя/потребителите

________________________________________________________
Подпис на потребителя/потребителите (само при уведомление на хартия)

_________________________
Дата

(*) Зачеркнете неприложимото

Категории