Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10103
 • 7JQ-01275
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
13 153,90 Лв. * 14 614,90 Лв. * (10% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Core 2 Core 
Минимално лицензиране 4 Core Pro Server
CAL Не се изисква
Среден Изтегляне
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз


С изданието SQL Server 2017 Enterprise  по-големите компании разполагат с мощна по-нова версия на доказаната релационна платформа за данни от Microsoft, която обединява всички решаващи функции за бази данни, отчети и анализи и ги съчетава с максимална производителност. Изданието SQL Server Enterprise   Edition също предлага нови изчерпателни функции, както и практически неограничена виртуализация и цялостна Business интелигентност - на високо ниво на обслужване - за критични работни натоварвания и важни анализи на данни.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

SQL Server 2017 Enterprise Edition предоставя на по-големите организации мощна по-нова версия на доказаната релационна платформа за данни на Microsoft, която съчетава всички важни възможности за бази данни, отчети и анализи с максимална производителност. SQL Server Enterprise Edition предлага и нови изчерпателни функции, както и практически неограничена виртуализация и цялостен бизнес анализ - на високо ниво на обслужване - за критични работни натоварвания и важни анализи на данни.

Тази версия на SQL Server Enterprise Edition е идеално пригодена да отговори на всички изисквания на една модерна, високопроизводителна система за управление на релационни бази данни - както е типично за системите за планиране на ресурсите на предприятието, софтуера ERP и системите CRM. Той осигурява всички важни функции, за да превърне Microsoft SQL Server в цялостна и сигурна платформа за данни в много корпоративни среди, с различни възможности за използване: избор между различни езици за разработка и типове данни, както и операционни системи, за да се осигури SQL Server не само за Windows, но и за Linux и Linux-базирани контейнери Docker - както и между възможностите за локално изпълнение или в облака. Възползвайте се от нови прозрения чрез усъвършенстван анализ в базата данни с Python или R, както и от интерактивни визуализации, включително много подобрения на производителността в услугите за основни данни и услугите за изготвяне на отчети.

В Wiresoft ще намерите SQL Server 2017 Enterprise 2-Core Edition като легално използваем софтуер на значително по-ниска цена в сравнение с новия софтуер - с всички предимства на това издание по отношение на производителността и сигурността. Лицензирането на SQL Server 2017 Enterprise Edition също е изключително базирано на ядро за използвания софтуер. Подробна информация за функционалните области на SQL Server 2017 Enterprise 2-Core, както и за съответните лицензионни условия на Microsoft  можете да намерите по-долу.

Какво е новото в SQL Server 2017 Enterprise 2-Core? Най-важните характеристики на SQL Server 2017 Enterprise 2-Core накратко

Изданието Enterprise на SQL Server 2017 предлага максималните функции и мащабируемост, налични за тази версия. В допълнение към неограничената виртуализация, тя осигурява и усъвършенствана висока наличност с Always On Availability Groups, failover за множество бази данни и вторични реплики с възможност за четене, както и прозрачно криптиране на данни и отчитане на съвместимостта чрез SQL Server Audit и усъвършенствана интеграция на данни с размито групиране, включително търсене, а също и създаване на мобилни отчети и ключови показатели за ефективност.

Допълнителните функции на Business Intelligence включват подобрения на многомерните модели, табличните модели и извличането на данни, както и режим на съхранение DirectQuery и достъп до сървъра за отчети Power BI. С широка интеграция на функциите за машинно обучение SQL Server 2017 Enterprise 2-Core предлага пълен паралелизъм за анализите в R и Python, включително възможност за изпълнение на двете на графични процесори.

В областите, описани непосредствено след това, съответните спецификации се отнасят за изданието SQL Server 2017 Enterprise 2-Core по отношение на функционалностите, както и на тяхната мащабируемост, производителност и висока наличност, наред с другото:

Нови функции на двигателя за бази данни

SQL Server 2017 Enterprise включва три нови подобрения в адаптивната обработка на заявките: Адаптивни съединения, обратна връзка за разпределение на паметта в пакетен режим и припокриване на изпълнението на функции за стойности на таблици с множество оператори. Новите динамични списъци за управление и автоматичната оптимизация на базата данни, която дава представа за проблемите с производителността на заявките, предлага решения и автоматично отстранява установените проблеми, подобряват производителността.

CLR сглобките вече могат да се добавят към списъка с доверени сглобки; освен това новите функционалности на групите за достъпност включват поддръжка на мащабиране на четене без клъстери, задаване на минимални реплики за групи за достъпност и възможност за миграция от Windows към Linux в различни операционни системи.

Услуги за анализ на SQL Server

Сред важните нововъведения в SQL Server Analysis Services (SSAS) са редакторът DAX за SSDT и оптимизациите на табличните модели с подобрена сигурност на ниво обект при запазване на метаданни; освен това се предлага табличен режим като опция за инсталиране по подразбиране за Analysis Services. С функцията Get Data в Power Query са налични нови източници на данни, а съществуващите източници на данни се поддържат в M-задачите. Връзките с дати могат лесно да се създават въз основа на полета с дати.

Интеграционни услуги на SQL Server

В SSIS функцията Scale Out предлага променени и нови функции, като наред с това е опростено изпълнението на SSIS на няколко компютъра. Scale Out-Master вече поддържа висока наличност, а обработката при отказ на дневниците за изпълнение на работниците на Scale Out е подобрена. Функцията включва и параметъра Use32BitRuntime за задействане на изпълнението, което значително улеснява DABEI стартирането на SSIS на няколко компютъра. Освен това каталогът SSIS има още едно глобално свойство за определяне на режима по подразбиране при внедряване на пакети SSIS и също така поддържа SQL Server в Linux: пакетите SSIS могат да се изпълняват в Linux чрез командния ред.

Услуги за отчитане на SQL Server

В SSRS са налични коментари за отчетите, за да се добави сътрудничество с други потребители, и могат да се интегрират прикачени файлове с потребителски коментари.

В Report Generator и SQL Server Data Tools могат да се създават собствени DAX заявки за модели на данни на таблици, поддържани от SQL Server Analysis Services.

Услуги за основни данни на SQL Server

В MDS може да се преглежда сортиран списък на същности, колекции и йерархии чрез  страницата за проучване, а също така е подобрена производителността при предоставяне на милиони редове.

Услуги за машинно обучение на SQL Server

В изданието SQL Server 2017 предишните услуги SQL Server R Services са преименувани на SQL Server Machine Learning Services, тъй като освен езика за програмиране R вече се поддържа и Python. Следователно услугите за машинно обучение могат да се използват за стартиране на скриптове на Python или R, за внедряване на модели на R и Python, които не изискват SQL Server, докато сървърът за машинно обучение на Microsoft може да бъде инсталиран. Разработчиците имат достъп и до библиотеките за ML и AI за Python в среда с отворен код.

Използване на Linux

Потребителите вече могат да използват и Linux за достъп до SQL Server; както и при C++ приложенията, връзката със SQL Server 2017 се осъществява чрез Open Database Connectivity Interface. Java приложенията могат да се използват и чрез драйвера за свързване на Java бази данни.

Технически спецификации за производителността и функционалностите на SQL Server 2017 Enterprise Edition

По-долу е представен кратък преглед на производителността и включените функции на SQL Server 2017 Enterprise за споменатите централни области:

Изчислителен капацитет или производителност

Изброените по-долу области на SQL Server 2017 Enterprise осигуряват максималния капацитет на операционната система или оперативната памет:

 • За всеки екземпляр на механизма за бази данни на SQL Server
 • За всеки екземпляр на SQL Server Analysis Services или Reporting Services
 • Памет за всеки екземпляр на SQL Server за буферния фонд
 • За всяка инстанция на сегментния кеш на хранилището на колони
 • За всеки екземпляр на Analysis Services   
 • За всеки екземпляр на Reporting Services
 • Размер на релационната база данни: 524 PB       

Информация за висока наличност

Наред с другото, следните функционалности на SQL Server 2017 Enterprise предлагат висока наличност:

 • Поддръжка на сървърни ядра
 • Доставка на дневник
 • Огледално копиране на база данни и моментна снимка на база данни
 • Компресиране на резервни копия и криптирано резервно копие
 • Инстанции и групи за наличност на Always On Failover Cluster
 • Онлайн възстановяване на страници и файлове, както и онлайн създаване и възстановяване на индекси или възстановяване с възможност за възобновяване
 • Добавяне на памет, докато системата и процесорът работят
 • Групи за наличност с мащабиране на четенето

Спецификации за мащабируемост и производителност

За следните функции в SQL Server 2017 Enterprise:

 • Columnstore
 • Големи двоични файлове на обекти в групирани индекси на хранилища на колони и онлайн възстановяване за негрупирани индекси на хранилища на колони
 • OLTP в паметта
 • База данни за разтягане
 • Постоянна основна памет
 • Поддръжка на множество екземпляри
 • Поддръжка на контейнер за множество файлови потоци
 • Разширение на буферния фонд
 • Разделяне на таблици и индекси и паралелна обработка на разделени таблици
 • Вложено изпълнение на функции за стойности на таблици
 • Адаптивно присъединяване и обратна връзка за разпределение на паметта в пакетния режим

Репликация

 • Публикации с Oracle
 • Репликиране на транзакции и снимки от типа "peer-to-peer", включително абонамент с възможност за актуализиране за репликиране на транзакции
 • Проследяване на промените в SQL Server

Инструменти за разработка

 • Инструменти за редактиране, отстраняване на грешки и проектиране на MDX
 • IntelliSense с Transact-SQL и MDX
 • Инструменти за данни на SQL Server
 • Интеграция с Microsoft Visual Studio   

Съхраняване на данни

 • Създаване на кубове без използване на базата данни
 • Конфигуриране на Analysis Services само за четене, с възможност за мащабиране
 • Автоматично генериране на схеми за съхранение и склад за данни
 • Паралелна обработка на заявки за разделени таблици и индекси
 • Глобално агрегиране на партиди

Данни за сигурността

 • Сигурност на ниво ред
 • Винаги криптирани
 • Динамично маскиране на данни
 • Мониторинг на сървъри и бази данни
 • Прозрачно криптиране на бази данни, криптиране на резервни копия и разширяемо управление на ключовете
 • Роли, дефинирани от потребителя

Инструменти за администриране

 • Мениджър за конфигуриране на SQL
 • Обекти за управление на SQL
 • SQL CMD
 • Разпределено възпроизвеждане: инструмент за администратор, клиент и контролер (до 16 клиента)
 • SQL Profiler и Server Agent

Основно лицензиране на SQL Server 2017 Enterprise

За изданието SQL Server 2017 Enterprise се прилага само основното лицензиране, въведено от Microsoft с версията на сървъра за 2016 г. Поради това тук не е налично лицензиране за сървър/CAL, което е налично за други издания. При лицензирането на базата на ядрата се прилага различен показател за лицензиране в сравнение с по-старите версии на SQL Server, при които нямаше значение колко ядра съдържа даден процесор: Сега броят на ядрата е основата за определяне на изискването за лиценз. Този модел на лицензиране по ядра се прилага и при хибридно използване и внедряване в облака.

При лицензиране, съвместимо с облака, за всяко от двете ядра е необходим един лиценз за ядро. Така общото изискване за лиценз се определя от максималния брой ядра на процесор. Всички физически ядра на сървъра се нуждаят от собствен лиценз за ядро. Минималният брой лицензи за сървър винаги е осем, за което Microsoft е определила следните условия:

 • За всеки процесор са необходими поне 8 лиценза за ядра
 • За всеки сървър са необходими поне 16 лиценза за ядра

Основните лицензи за SQL Server 2017 Enterprise Edition се предлагат като пакети от 2.

Изисквания за хардуер и софтуер за инсталиране на SQL 2017 Enterprise 2-Core

Моля, обърнете внимание на следната информация при инсталирането на 2-ядреното издание Enterprise на MS SQL Server 2017, за да осигурите оптимална работа.

Хардуер:

 • Твърд диск: 6 GB налично пространство на твърдия диск, в зависимост от инсталираните компоненти на SQL Server
 • Минимална памет: 4 GB, като паметта се увеличава с увеличаване на размера на базата данни, за да се осигури оптимална производителност на SQL Server
 • Тип процесор: процесор x64, например AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с поддръжка на Intel EM64T, Intel Pentium IV с поддръжка на EM64T - моля, обърнете внимание тук:
 • Скорост на процесора: поне 1,4 GHz; препоръчва се 2,0 GHz или по-бърз
 • Инсталиране: Препоръчва се да се инсталира на компютър с файлов формат NTFS или ReFS - инсталирането на SQL Server все още се поддържа само на процесори x64, процесори x86 вече не се поддържат

H3: Софтуер

 • Версията на SQL Server 2017 изисква .NET Framework 4.6 (настройката на SQL Server автоматично инсталира .NET Framework), Master Data Services или репликация
 • Поддържани операционни системи: Windows Server 2016 Datacenter, Standard, Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard, Essentials, R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard, Essentials, Foundation
 • Инсталирането на SQL Server 2017 в режим Server Core се поддържа от следните издания на Windows Server: Windows Server 2019 Standard, Datacenter; Windows Server 2016 Standard, Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard, Datacenter; Windows Server 2012 Standard, Datacenter

Други:

 • При 64-битови клиентски операционни системи се поддържат всички функции на SQL Server.
 • При 32-битови клиентски операционни системи SQL Server 2017 2-Core поддържа тези функции: SQL Client Connectivity SDK, Integration Services, Data Quality Client, Connectivity and backward compatibility of Client Tools and Client Tools SDK, Distributed Replay Components, Controller and Client, and Documentation Components

Важна информация за използвания софтуер за Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core от Wiresoft

Предлаганият използван софтуер за SQL Server 2017 Enterprise не се различава от новия лиценз за SQL Server по отношение на използваемостта си - също и защото софтуерът не може да се износва. Той се характеризира и със следните особености:

Произход на използваните лицензи за SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

Употребяваният лицензен софтуер SQL Server 2017 Enterprise 2-Core, предлаган от Wiresoft, произхожда от компания, разположена в Европа, която го е закупила и по-късно продала на Wiresoft. При препродажба лицензът за SQL Server се маркира като използван софтуер и може да се използва отново като нов лиценз.

Сигурност на купувача и за използвани лицензи за SQL Server 2017 Enterprise 2-Core

Използваният софтуер на Wiresoft за SQL Server 2017 Enterprise 2-Core ви предлага като клиент същите предимства, както при закупуването на нов сървърен софтуер: сигурност за купувача чрез незабавно изтегляне след завършена покупка и незабавно активиране на лиценза с предоставения валиден лицензионен ключ.

Закупуването и използването на използван софтуер за SQL Server 2017 Enterprise 2-Core е законно

Като клиент на Wiresoft можете да сте сигурни, че както покупката, така и действителното използване на SQL Server 2017 Enterprise 2-Core като използван софтуер не нарушават никакви валидни закони. Това е така, защото софтуерът на SQL Server, предлаган в магазина на Wiresoft, идва от лицензионния склад на компанията. Валидната юрисдикция не само позволява търговията с използвания от Microsoft софтуер, но и неговото реално използване; тези факти вече са потвърдени от няколко съдебни решения.

Другите ви предимства с използван софтуер SQL Server 2017 Enterprise 2-Core от Wiresoft

Употребяваният софтуер от Wiresoft ви предлага голямото предимство да можете да актуализирате по-стария си софтуер на изгодна цена, но също така и да сте винаги в крак с най-новите версии на по-ниска цена, отколкото при закупуването на нов хардуер. Употребяваният софтуер от Wiresoft се отличава и с пълното доказване на собствеността на всички купувачи и по този начин ви предлага и сигурност при одита!

В Wiresoft ще намерите не само SQL Server 2017 Enterprise 2-Core edition на разумна цена като софтуер втора употреба, но и други издания на SQL Server 2017, както и за лицензиране на базата на Server/CAL лицензи, а също и по-нови версии на Microsoft SQL Server; освен това портфолиото на Wiresoft за софтуер втора употреба включва и много други програми на Microsoft - с всички споменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно основното лицензиране на SQL Server 2017 Enterprise 2-Core, моля, не се колебайте да се възползвате от нашите компетентни съвети чрез чат или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории