Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10020
 • H30-05613
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
319,90 Лв. * 354,90 Лв. * (9,86% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


Сайтът Project Professional 2016 Edition е най-всеобхватното приложение от тази версия, което е разработено от Microsoft за планиране и осигуряване, както и за администриране и документиране на особено мащабни проекти в по-големи компании. Изпълнението на необходимите за това функции е специално оптимизирано в Pro Edition, така че да може да се използва и от по-големи екипи. Освен това то предлага и разширени възможности за комуникация чрез Skype for Business и MS SharePoint.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

 

Информация за продукта "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"

MS Project 2016 Professional - купете цялостното решение за управление на проекти като използван софтуер

Project Professional 2016 Edition е най-всеобхватното приложение от тази версия, което е разработено от Microsoft за планиране и внедряване, както и за управление и документиране, особено на големи проекти в по-големи компании. Изпълнението на необходимите за това функции е оптимизирано в допълнителното издание Pro Edition, за да може да се използва от по-големи екипи. Освен това той предлага и разширени възможности за комуникация чрез Skype for Business и MS SharePoint.

Въпреки обширните си функционалности този професионален софтуер за управление на проекти може да бъде усвоен бързо и интуитивно дори от неопитни потребители, първо, защото дизайнът на работния плот на Project 2016 е базиран на този на Office програмата Excel, и второ, защото функциите могат да бъдат намерени лесно и директно чрез асистента за търсене "Кажи ми".

С изданието Project Professional 2016 мениджърите на проекти могат да поддържат постоянен преглед на всички фази и всички участващи членове на екипа, дори в случай на обширни задачи. Наличните функции и инструменти за управление на ресурсите, бюджетите и крайните срокове правят планирането на проектите по-ясно, изпълнението им - по-предвидимо, а документацията - по-информативна.

За кои потребители е предназначено изданието Project Professional 2016?

Професионалното издание на MS Project 2016 е създадено точно за да отговори на нуждите на онези ръководители на проекти, които планират и управляват много сложни проекти, изискващи широко използване на ресурси, включително и на по-големи екипи - ситуация, която е особено често срещана в по-големите компании и организации. Ето защо Project Professional 2016 включва като основен компонент подобрената възможност за сътрудничество чрез Skype for Business, както и синхронизация с Microsoft SharePoint или Microsoft Project Server - ако те също се използват за комуникация.

Освен това всички функции и характеристики, интегрирани в Project 2016 Professional, предлагат всички предпоставки, включително съществуващите инструменти за бизнес разузнаване, за успешно управление на проекти от всякакъв мащаб - от планирането до администрирането, включително създаването на графици и планове за разходите, до създаването на отчети за всички фази.

В Wiresoft версията за закупуване на единичен лиценз за Microsoft Project 2016 Professional edition е особено достъпна като използван софтуер, което прави покупката му по-икономична, особено за по-големи екипи. Тъй като тази версия работи и под Windows 7, закупуването на по-нова операционна система не е необходимо, но можете да намерите такава заедно с други издания на Microsoft Project или други приложения и в онлайн магазина за софтуер на Wiresoft - винаги като използван софтуер при изгодни условия. Следващият преглед показва най-важните функции на изданието Project 2016 Professional.

Изключителни функции и характеристики на изданието MS Project 2016 Professional

Изданието Pro на MS Project 2016 предлага множество функции, които осигуряват решаващата добавена стойност, необходима за успешното изпълнение на проекти, особено за по-големи компании:

 • По-добра комуникация чрез Skype for Business: MS Project Professional 2016 е проектиран за използване на Skype for Business, което допълнително оптимизира комуникацията и по този начин сътрудничеството в екип.
 • Синхронизация с SharePoint: Потребителите, които използват MS SharePoint, се възползват в Project Professional 2016 от синхронизацията в реално време, както и от възможността да имат достъп до проекти, да редактират списъци със задачи и дейности почти отвсякъде и по този начин да ги поддържат винаги актуални.
 • Диаграмата на Гант, на която се базира всеки проект, подчертава пътищата на отделните задачи, така че потребителите винаги да са информирани за всички отделни задачи и техните връзки или значение за целия проект.

Други нови функции и инструменти в MS Project 2016 включват

Работа в среда, позната от MS Office познатата среда улеснява стартирането и интуитивното използване на приложението: Изданията на Project 2016 се характеризират с изглед на работния плот, аналогичен на Office- типичен, включително лентата; затова особено потребителите, които използват Excel, бързо ще се ориентират в Project.

Създаването на нов проект е възможно само с няколко кликвания: винаги е налична неутрална диаграма на Гант като шаблон, в който могат да се импортират данни за проекта от Excel, Word, Outlook или PowerPoint.

Аналогично на версията Office от същото поколение, тук също е налична функцията за търсене "Кажи ми какво искаш да направиш", която се използва за по-бързо намиране на функции в сложната система. За тази цел е налично поле за въвеждане, в което се въвежда съответният термин за търсене или въпрос - отговорът се предоставя като списък с всички съответстващи решения, включващ и описание на процеса. Многото други функционалности, налични в MS Project 2016, включват по-специално следното:

Управление на портфолиото и ресурсите

Централната област на задачите на MS Project 2016 все още е управлението на портфолиото: Текущото състояние на всички проекти, въведени в софтуера, може да бъде проверено по всяко време чрез Microsoft Project Client, включително информация за проблеми със спазването на крайните срокове или наличните ресурси като работна ръка или бюджет. За тази цел Project 2016 предоставя собствени дисплеи или изгледи.

В допълнение към функциите за контрол MS Project 2016 Pro предоставя и допълнителни инструменти за целенасочено управление на ресурсите в зависимост от техния вид. Те са разделени на "Труд", "Материали" и "Разходи", което дава възможност за по-добро отчитане на съответните характеристики или техните критични точки: По този начин могат да се контролират по-прецизно разходите и сроковете, хората и т.н. Те могат да се записват централно в ресурсен фонд и да се разпределят поотделно към отделните проекти и раздели.

Управление на ресурсите / ангажиране на ресурсите, вкл. планиране на екипа

Инструментът "Ангажиране на ресурси" в Project 2016 се използва за подробно създаване на споразумения за ресурсите между ръководителите на проекти и екипите, за да се идентифицират своевременно всякакви затруднения. Интегрираният фонд от ресурси може да се използва за управление на всички налични ресурси в проектите, а "Планиращият екип" може да се използва за координиране на наличния капацитет между членовете на екипа, участващи в даден проект.

Множество времеви линии и йерархии

С подобрените функции за времева линия в Project 2016 Pro вече е наличен много по-диференциран преглед на проектите: за един проект могат да бъдат създадени няколко времеви линии, всяка от които се фокусира върху различен аспект: например общата времева линия с преглед на всички фази може да бъде допълнена с друг изглед, който показва конкретна фаза в повече подробности. По същия начин може да се добави изглед "Основни етапи". Потребителите добавят съответните представяния, като просто щракват върху изгледа на Гант, а съответните настройки са достъпни чрез лентата.

Освен това проектите в Project 2016 могат да се разделят йерархично на основен проект с подпроекти. Това представяне свързва двете нива помежду им, така че задачите за отделните части остават контролируеми: ръководителят на проекта винаги следи всички части на графика, тъй като цялата информация от основния проект се показва и в подчинения проект.

Анализи "какво би станало, ако"

В допълнение към планирането и контрола на реалния напредък на проекта, част от управлението е и изготвянето на надеждни прогнози за бъдещия му ход. Project 2016 Professional предлага съответен инструмент за тази цел, с който мениджърите на проекти могат да преминат през различни сценарии, които служат за предварително идентифициране на типични проблеми, като например тесни места в ресурсите или кратки срокове. В допълнение към анализа и представянето на съответните прогресии, анализът "Какво би станало, ако" представя подходящи решения, така че да се създаде по-голяма възможност за действие.

Професионално отчитане в MS Project 2016

Редовното изготвяне на значими доклади за определени етапи на проекта е една от типичните задачи на ръководителя на проекта, за да се документира неговият напредък, но също така и успехите и трудностите, така че те да могат да се използват като основа за бъдещи подобни задачи. За тази цел Microsoft Project 2016 предлага различни шаблони и таблици, както и изгледи:

 • По-старите базови стойности на плана - за продължителност, разходи, крайни срокове и т.н. - могат да бъдат сравнени с текущите стойности на плана на проекта, за да се идентифицират незабавно отклоненията.
 • Могат да се създават и графични отчети за отделните аспекти, а данните за проекта да се експортират в Excel или MS Visio за по-нататъшна обработка.
 • Динамичните отчети се адаптират директно към промените в планирането; те могат да се използват и в PowerPoint, Word или Outlook.
 • Докладите "Burndown" позволяват да се правят сравнения между проектите в етап на планиране, които все още не са завършени, и тези, които вече са завършени.

Хардуерни и други изисквания за Microsoft Project 2016 Professional

Microsoft Project 2016 Professional Edition може да бъде инсталиран както в 32-битова, така и в 64-битова версия - в зависимост от версията се прилагат различни изисквания, включително за паметта. Възможно е да се прилагат определени изисквания към операционната система за използване с Microsoft Project Server. Project 2016 поддържа функцията мултитъч за подходящо оборудвани дисплеи от Windows 8 и следователно е подходящ за мобилна употреба на крайно устройство с iOS или Android.

 • Поддържани операционни системи: мин. Windows 7 или по-висока
 • Поддържани сървърни операционни системи: поне Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 или Windows 10 Server
 • Процесор: x86 с поне 1 GHz; x64 с поне 2 GHz, SSE2
 • Оперативна памет: поне 1,0 GB RAM (32 бита) или поне 2,0 GB RAM (64 бита)
 • Място на твърдия диск: поне 3,0 GB
 • Разделителна способност: най-малко 1 024 x 768 пиксела
 • Графична карта: DirectX 10

Купете MS Project 2016 Professional в Wiresoft като използван софтуер на ниска цена

Лицензът за един потребител на изданието MS Project 2016 Professional се предлага в онлайн магазина на Wiresoft като употребяван софтуер - по този начин цената му е значително по-ниска от съответната нова стока - но самото маркиране не означава никакви ограничения в обхвата на функциите, не само защото софтуерът по принцип не подлежи на износване.

Следователно този лиценз за един потребител на MS Project 2016 в Professional Edition е определен като използван софтуер, тъй като е възникнал чрез разпадане на лиценз за обем на същата програма, който преди това е бил използван в компанията, както и чрез разделянето му на отделни лицензи. Въпреки това разделянето на лиценз за обем няма никакви отрицателни последици или ограничения върху използваемостта на индивидуалния лиценз, нито пък този процес означава правно неразрешен процес, тъй като всички такива лицензи за използвания от Microsoft софтуер, предлагани от Wiresoft, както и този лиценз за Project 2016 Professional, произхождат от компании, разположени в ЕС, които са обект на юрисдикцията, валидна в ЕС. Това ясно показва, че продажбата на такъв употребяван софтуер е правен процес, което е ясно потвърдено и от различни съдебни решения; следователно всякакъв риск от отговорност за купувачите е надеждно изключен, освен това употребяваният софтуер от Wiresoft винаги е и надежден за проверка поради пълната документация на предишните купувачи или продавачи на съответния софтуер.

В допълнение към значително намалената цена на единичния лиценз като версия за закупуване, това предлага и допълнителното предимство на неограничената му използваемост, тъй като няма задължителни абонаментни разходи.

Покупката на употребяван софтуер от Wiresoft е винаги сигурен залог за нашите клиенти, което има само предимства, които да ви предложи! Така че, когато купувате употребяван лиценз за MS Project 2016 Professional, вие се възползвате не само от благоприятната цена, но и от незабавното изтегляне и директното активиране на лиценза с предоставения валиден лицензионен ключ.

Не само лицензът за MS Project 2016, но и тези за много други софтуерни продукти на Microsoft ви предлагат евтина алтернатива да използвате много по-нови и по-стари издания на програми на Microsoft, които не са налични в обичайната търговия като лиценз за един потребител. В софтуерния магазин на Wiresoft за употребяван софтуер ще намерите и много други приложения на Microsoft, които можете да използвате заедно с MS Project 2016 Professional, като например Windows 10 или Windows Server 2016. Ако имате въпроси относно MS Project 2016 Professional или друга програма на Microsoft, предлагана тук, просто използвайте нашите компетентни съвети в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории