Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10462
 • 6VC-00981
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
154,90 Лв. * 170,90 Лв. * (9,36% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 1x User CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS User CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


С услугата Remote Desktop Services (RDS) за Windows Server 2022 приложенията, които са достъпни с нея, могат да се предоставят централно за оторизирани потребители. За да могат те да ги използват отдалечено с терминално устройство, поддържащо Windows, винаги е необходим Client Access License (User CAL), който им дава право само да се свързват чрез избрано от тях терминално устройство с Windows Server 2022 за сесия за отдалечен работен плот. След това служител, който има лични права за достъп под формата на RDS User CAL, може да получи достъп до Windows Server с всяко крайно устройство с операционна система Windows, например за да използва наличните програми и услуги, да получи достъп до друг компютър - например за поддръжка - или да работи с виртуална настолна инфраструктура (VDI).

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"

Последният лиценз за потребителя за Remote Desktop Services за Windows Server 2022

С услугите за отдалечен работен плот (RDS) за Windows Server 2022 приложенията, които са достъпни с тях, могат да се предоставят централно за оторизирани потребители. За да могат да ги използват от разстояние с терминално устройство, поддържащо Windows, винаги се изисква лиценз за клиентски достъп (User CAL), който им дава право да се свързват само с избрано от тях терминално устройство към Windows Server 2022 за сесия за отдалечен работен плот. Служител, който има лични права за достъп под формата на RDS User CAL, може да използва всяко крайно устройство с операционна система Windows за достъп до Windows Server, например за използване на наличните програми и услуги, за достъп до друг компютър - например за поддръжка - или за работа с виртуална настолна инфраструктура (VDI).

В Wiresoft вече можете да намерите Remote Desktop Services User CALs за Windows Server 2022 на ниски цени като използван софтуер. Можете също така да се възползвате от закупуването на произволен брой лицензи за потребители на RDS - без степенуване - за персонализирано лицензиране.

Какви са предимствата на RDS User CAL за Windows Server 2022?

В Windows Server 2022 услугите за отдалечен работен плот представляват специална роля на сървър, която контролира отдалечения достъп до приложения, достъпни чрез съответния сървър на Windows, който действа като хост за тази цел. По този начин само потребител със съответния личен лиценз за клиентски достъп може да получи достъп до избран от него персонален компютър, лаптоп и т.н. локално независимо, т.е. дистанционно, чрез интернет връзка със сървъра на Windows по време на сесия. Програмите се изпълняват на сървъра.

Windows Server 2022 предлага също така много оптимизации на съществуващи и нови функции в контекста на сесиите за отдалечен работен плот - особено в областта на мрежовата сигурност  , но също и при миграцията на данни и сървъри, за съхранение и виртуализация на приложения и за създаване на контейнери с Windows и Kubernetes.

Windows Server 2022 поддържа например вложена виртуализация с процесори AMD, съдържа нова версия на Shielded Virtual Machines (SVM), Transmission Control Protocol (TCP), както и RACK (Recent ACKnowledgment) и RSC (Receive Segment Coalescing) и вече използва Microsoft Edge като стандартен браузър. Потребителите могат също така да използват най-новите версии на софтуерно дефинирани мрежи (SDN), Storage Spaces Direct (SSD) и Storage Replica, както и Transport Layer Security, Virtual OSE, Hyper-V, за да създават и управляват високосигурни инфраструктури за виртуализация.

Предимства на лиценза за потребителя на услуги за отдалечен работен плот за потребителите

Особено служителите в дадена компания имат многобройни ползи от RDS User CAL за Windows Server 2022. Те намират стандартизирана работна среда на Windows на всяко крайно устройство, независимо дали то е оборудвано с актуална или по-стара операционна система Windows.

Това означава, че потребителите могат да използват и по-стари крайни устройства с по-слаб хардуер или производителност, които иначе не биха били достатъчни за директен достъп до Windows Server 2022. Това е така, защото всяко приложение, до което лицензиран потребител има достъп с RDS User CAL в контекста на сесия за отдалечен работен плот чрез хоста, се изпълнява само на сървъра, а не на това крайно устройство. Съответната сесия за отдалечен работен плот е независима от други клиентски връзки и се показва само собствената сесия на потребителя. По този начин потребителските лицензи за услуги за отдалечен работен плот на Windows Server 2022 могат да помогнат за намаляване на разходите за осигуряване на текущ хардуер или за пълното им избягване, тъй като позволяват използването и на тънки клиенти.

Предимства на RDS CAL за администраторите

Не на последно място, използването на RDS User CAL за Windows Server 2022 означава и много практически предимства за администраторите, тъй като може значително да намали усилията, необходими за управление на много крайни устройства в една компания, защото прави внедряването например много по-ефективно. Новият софтуер или актуализациите могат да се предоставят централно в средата на компанията, вместо да се инсталират на всяко отделно крайно устройство, тъй като всички приложения се предоставят централно само на сървъра на Windows или се актуализират оттам.

С RDS User CAL правата за достъп на отделните потребители също могат да се определят индивидуално, тъй като услугите за отдалечен работен плот могат да се използват за присвояване на права на регистрираните служители. Това значително намалява общите усилия за поддръжка на съществуващите работни станции или за осигуряване на нови.

Управление на лицензите на Microsoft за CAL за Remote Desktop Services

За целия сървърен софтуер на Microsoft важи правилото, че внедряването не зависи от използването. Затова за всеки достъп до сървъра на Windows, независимо дали е директен или отдалечен, винаги се изисква отделен лиценз за клиентски достъп (CAL). Съответните дефинирани права на достъп за използване на програмите на Windows Server се определят от Microsoft в рамките на т.нар. управление на лицензи. Тя се основава на лицензи за клиентски достъп (CAL), които се предоставят на потребителите или на крайните устройства.

Например User CALs за Remote Desktop Services гарантират, че само потребителят, който е снабден с тях, има личен достъп до сървъра на Windows. Според Майкрософт това се прави, за да се гарантира сигурността на данните и услугите, предоставяни на сървъра, тъй като нерегистрираните лица, т.е. тези, които нямат RDS User CAL, нямат достъп до тях. Microsoft предлага лицензи за отдалечен работен плот (CAL) като цяло - а следователно и за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2022 - в два различни типа:

 • RDS User CAL, с който специален потребител получава свои собствени права за достъп
 • Device CAL за RDS, с който на определено крайно устройство (напр. компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) се предоставят права за достъп

Всеки лиценз за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2022 се състои от няколко компонента, които като цяло позволяват на потребителя или устройството да използва услугите на Windows Server:

 • Същинското лицензиране на отдалечен работен плот регулира използването на съответния CAL и го прави достъпен за даден потребител или устройство.
 • Домакинът на сесии на отдалечен работен плот управлява работните плотове или програмите, които са достъпни за потребителя по време на отдалечена сесия.
 • Брокерът на връзки към отдалечен работен плот управлява отдалечените връзки и ги възстановява в случай на прекъсване по време на сесия.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот контролира специално достъпа на потребител до предоставен работен плот с Windows в публична мрежа.
 • Уеб достъпът за Remote Desktop Services осигурява достъп на потребители или групи чрез уеб портал.

Какви са специалните предимства на RDS User CAL за Windows Server 2022?

Както вече споменахме, RDS User CAL управлява правата за достъп на лицензирания потребител до сървъра или хоста на Windows за всяка сесия за отдалечен работен плот. Потребителят може да използва всяко налично крайно устройство - компютър, лаптоп, таблет и т.н. - за достъп до услугите за отдалечен работен плот, дори независимо от местоположението на местния сървър, при условие че устройството поддържа Windows и има връзка с интернет. По този начин RDS User CAL предлага по-голямо предимство, ако служителят често използва различни крайни устройства, например компютър в домашния офис и лаптоп по време на път и т.н.

Обмисляне на съвместимост на версиите за RDS User CALs за Windows Server

Голямото предимство на закупуването на актуален RDS User CAL 2022 за Windows Server е, че той включва права за достъп за най-новата версия на Windows Server, както и за по-стари версии на сървъра, като например 2019 (понижение). При надграждане или закупуване на Windows Server 2022 актуалният RDS User CAL 2022 също е необходим за отдалечен достъп, например (съвместимост на версиите). Предишната версия на RDS User CAL не може да се използва за отдалечени връзки с Windows Server 2022.

Заключение за потребителските лицензи на RDS

Кой тип лиценз за услуги за отдалечен работен плот CAL за Windows Server 2022 предлага повече предимства за използване в дадена компания зависи от структурата на съответната компания. Ако служителите използват различни крайни устройства последователно, например на различни места, тогава RDS User CAL предлага повече възможности и следователно се нуждаете от по-малък брой лицензи за клиентски достъп.

Решението за един вид лицензиране на клиентски достъп трябва да бъде взето в момента на закупуване, тъй като не е разрешено впоследствие да се променя лиценз за устройство RDS в лиценз за потребител или обратното. Просто попитайте представител на Wiresoft за най-подходящата за вас форма на лицензиране с Remote Desktop Services CALs за Windows Server 2022.

Сигурност на купувача ви с използвани лицензи за потребители на RDS за Microsoft Windows Server 2022 от Wiresoft

Текущите потребителски лицензи за Remote Desktop Services за Windows Server 2022 са налични в онлайн магазина на Wiresoft като използван софтуер, започвайки от един лиценз за клиентски достъп. Ще се възползвате не само от по-ниската цена на използвания софтуер за RDS CAL в сравнение с подобен нов софтуер, но и от сигурността на купувача със следните предимства:

 • При закупуване на един или повече потребителски лицензи за RDS като използван софтуер клиентите на Wiresoft получават оригинални единични лицензи на Microsoft, които преди това са били закупени от компании и продадени на Wiresoft.
 • Правното основание за търговия с употребяван софтуер, като например лицензи за клиентски достъп за услуги за отдалечен работен плот на Microsoft Windows Server 2022, е приложимото законодателство, което разрешава препродажбата, както и покупката и използването им.
 • При препродажба потребителският лиценз на RDS за Windows Server 2022 ще бъде маркиран от Wiresoft като използван, въпреки че "използван" не предполага никакви ограничения на функционалността на този лиценз за клиентски достъп.
 • Ако потребителският CAL на RDS, маркиран като използван, вече е бил активиран от предишен купувач, той е бил изтрит преди препродажбата му на Wiresoft и следователно може да се използва отново на 100% свободно, когато се продава в магазина на Wiresoft.
 • Лицензите за клиентски достъп за Remote Desktop Services или други видове лицензи на Microsoft, предлагани за продажба от Wiresoft като използвани, не са нито ограничени във времето лицензи, нито лицензи с ограничени функции, а са оригинални софтуерни продукти на Microsoft, разрешени само за вас след приключване на покупката, които са били проверени от Wiresoft за пълната им използваемост преди да бъдат продадени.

Когато купувате лиценз за използван софтуер, като например RDS User CAL за Windows Server 2022 k от Wiresoft, можете да сте сигурни, че винаги купувате и използвате оригинален продукт на Microsoft.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории