Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10469
 • 6VC-00979
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
745,90 Лв. * 827,90 Лв. * (9,9% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 5x Device CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS Device CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


С помощта на Remote Desktop Services (RDS) за Windows Server 2022 свързаните приложения могат да се предоставят на потребителите централно. За да могат потребителите да имат отдалечен достъп до тях с помощта на определено терминално устройство, поддържащо Windows, е необходимо да се Client Access License (Device CAL) е необходим за това устройство, което дава право на потребителя да се свързва с Windows Server 2022 само в рамките на сесия за отдалечен работен плот . След това всеки служител, който има права за достъп за съответното крайно устройство, оборудвано с RDS Device CAL, може да получи достъп до Windows Server, напр. за поддръжка, достъп до друг компютър или за използване на инфраструктура за виртуални работни плотове (VDI).

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL"

5х най-новата версия на Device CAL за Remote Desktop Services за Windows Server 2022

С услугите за отдалечен работен плот (RDS) за Windows Server 2022 свързаните с тях приложения могат да се предоставят централно на потребителите.  За да могат потребителите да ги използват от разстояние с определено крайно устройство, поддържащо Windows, за това устройство е необходимлиценз за клиентски достъп (Device CAL), който разрешава връзката с Windows Server 2022 само в рамките насесия за отдалечен работен плот   . Всеки служител, който има права за достъп за съответното крайно устройство, оборудвано с RDS Device CAL, може да получи достъп до Windows Server, например за поддръжка, достъп до друг компютър или за използване на виртуална настолна инфраструктура (VDI).

В Wiresoft вече можете да намерите RDS Device CALs за Windows Server 2022 като евтин използван софтуер. Можете също така да се възползвате от свободния избор на произволен брой лицензи за устройства на RDS за персонализирано лицензиране.

Какви са предимствата на RDS Device CAL за Windows Server 2022?

В Windows Server 2022 услугите за отдалечен работен плот представляват специална роля на сървър, която контролира отдалечения достъп до различни приложения на Windows, които са достъпни чрез съответния сървър на Windows, който служи като хост. Следователно само потребители, които имат съответниялиценз за клиентски достъп   - например за крайно устройство - могат да използват сървъра на Windows и наличните чрез него услуги локално независимо (отдалечено) чрез интернет връзка с оборудвания с него персонален компютър, лаптоп и т.н.

Windows Server 2022 предлага и много нови функции и оптимизации в областта на мрежовата сигурност, създаването на контейнери с Windows и Kubernetes, както и миграцията на данни и сървъри, съхранението и виртуализацията в Remote Desktop сесии. Наред с другото, на разположение са най-новата версия на Transport Layer Security, софтуерно дефинирани мрежи (SDN), Storage Spaces Direct (SSD), както и Storage Replica, Virtual OSE, Hyper-V и Shielded Virtual Machines (SVM) за създаване и управление на високосигурни инфраструктури за виртуализация.

Windows Server 2022 също така поддържа вложена виртуализация с процесори AMD, нови версии на протокола за контрол на предаването (TCP), RACK (Recent ACKnowledgment) и RSC (Receive Segment Coalescing) и използва Microsoft Edge като браузър по подразбиране.

Предимства на RDS CAL за администратори

Администраторите имат и много практически предимства с RDS Device CAL за Windows Server 2022, тъй като те значително намаляват усилията, необходими за управление на крайните устройства в дадена компания, и по този начин правят внедряването например много по-ефективно. Софтуерът и актуализациите могат да се предоставят централно в среда на компанията и вече не е необходимо да се инсталират индивидуално на всяко крайно устройство. Приложенията се предоставят само на сървъра или се актуализират чрез него.

Индивидуалният достъп на потребителите, които използват RDS Device CAL, също може да се контролира индивидуално от администратор, тъй като услугите за отдалечен работен плот позволяват също така да се задават различни права за всеки регистриран служител. Това значително намалява общите усилия за осигуряване или поддръжка на работните станции.

Типични предимства на услугата за отдалечен работен плот Device CAL за потребителите

Преди всичко обаче служителите в дадена компания се възползват по различни начини от RDS Device CAL за Windows Server 2022 . Те се възползват от стандартизирана работна среда на Windows, независимо от местоположението на регистрираното крайно устройство, с което имат достъп до нея.

За тази цел могат да се използват и по-стари крайни устройства, които имат по-слаба производителност или хардуер, който обикновено не е достатъчен за хардуерните изисквания на Windows Server 2022. Това е така, защото щом лицензираният компютър получи достъп до определено приложение чрез Device CAL в рамките на сесия за отдалечен работен плот през хоста, това приложение се изпълнява само на сървъра. Това се извършва независимо от други клиентски връзки и съответният служител вижда само собствената си сесия. С Device CAL за Remote Desktop Services на Windows Server 2022 разходите за осигуряване на нов хардуер могат да бъдат намалени или избегнати; възможно е и използването на тънки клиенти.

Управление на лицензите на Microsoft за CAL на Remote Desktop Service

По принцип внедряването на всеки сървърен софтуер на Microsoft винаги е отделено от действителното му използване. За всеки достъп до сървъра на Windows, независимо дали е директен или отдалечен, винаги се изисква съответен лиценз за клиентски достъп (CAL). Microsoft регулира правата на достъп за използване на програмите на Windows Server чрез собствено управление на лицензите, което се основава на лицензите за клиентски достъп - CAL.

Така например Device CALs за Remote Desktop Services гарантират, че достъпът до сървъра на Windows е възможен само за крайно устройство, което е оторизирано с тях. Според Microsoft това гарантира и сигурността на данните и услугите, предоставяни от сървъра, тъй като на нерегистрираните крайни устройства, т.е. без съответния лиценз за достъп, се отказва достъп до услугите или данните, достъпни чрез него.

Майкрософт предлага два различни типа лицензи за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2022:

 • Device CAL за RDS, с който специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) получава права за достъп
 • Потребителски CAL за RDS, който дава права за достъп на определен потребител

CAL за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2022 се състои от различни компоненти, които заедно дават възможност на крайното устройство или потребителя да използва услугите на Windows Server:

 • Същинското лицензиране на отдалечен работен плот регулира използването на съответния CAL и го прави достъпен за дадено устройство или потребител.
 • Домакинът на сесии на отдалечен работен плот управлява всички работни плотове или програми, които са достъпни по време на отдалечена сесия.
 • Брокерът на връзки към отдалечен работен плот управлява всички отдалечени връзки и ги възстановява в случай на прекратяване на сесия.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот управлява достъпа чрез терминал до работен плот с Windows в публична мрежа.
 • Уеб достъпът за Remote Desktop Services осигурява достъп за определени потребители или групи чрез уеб портал.

Както вече беше посочено, Device CAL за Remote Desktop Services регулира правата за достъп за конкретно крайно устройство, което е регистрирано чрез него. В процеса на лицензиране, при първото установяване на връзка между крайното устройство и клиентския компютър, на първия се предоставя временен лиценз за достъп. Когато последният се свърже с хост сървъра за втори път в сесия за отдалечен работен плот, се издава постоянното устройство RDS-CAL.

Какви са специалните предимства на RDS Device CALs?

След това лицензът за устройство на RDS управлява съответните права за достъп до сървъра или хоста на Windows за всякасесия за отдалечен работен плот . Всеки служител, който е упълномощен или може да използва това крайно устройство - независимо дали е персонален компютър, лаптоп, таблет и т.н. - може да използва услугите за отдалечен работен плот, особено локално, независимо от местоположението на сървъра. Следователно RDS Device CAL е от по-голямо предимство, ако няколко служители ползват едно терминално устройство.

Съвместимостта на версиите е важна за лицензите за устройства на RDS за Windows Server

Когато лицензирате лиценз за устройство на RDS, е важно да се уверите, че версията на лиценза за клиентски достъп винаги е съвместима с текущата версия на Windows Server. Възможно е и понижаване, но не и надграждане: Това е така, защото RDS Device CAL 2022 включва права за достъп за Windows Server 2022, както и такива за по-стари версии на сървъра, като например 2019, но не и за бъдещи по-високи версии на сървъра. Следователно предишна версия на RDS Device CAL не може да се използва за отдалечени връзки с Windows Server 2022.

Повече информация за лицензите за устройства на RDS за Windows Server 2022

 • RDS Device CAL е физически присвоен на конкретно крайно устройство, а не на отделен потребител
 • Всеки лиценз за устройство на RDS се проследява от съответния лицензионен сървър, независимо от регистрацията му в Active Directory
 • Временно наличният RDS Device CAL е валиден за период между 52 и 89 дни
 • Броят на предварително дефинираните Device CALs не може да бъде надхвърлен

Заключение за CAL на устройствата на RDS

Кой тип лиценз за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2022 предлага по-голямо предимство в дадена компания, зависи от конкретния случай или от размера на компанията. Особено ако няколко служители използват едно крайно устройство последователно, например при работа на смени, тогава RDS Device CAL предлага повече възможности за използване и следователно се нуждаете от по-малко лицензи за клиентски достъп.

Тъй като не е възможно впоследствие да се промени RDS DeviceCAL в User CAL и обратно, решението за един вид лицензиране на клиентски достъп трябва да се вземе в момента на покупката. Ето защо, моля, попитайте служител на Wiresoft за най-доброто лицензиране за вас с Remote Desktop Services CAL.

Сигурността на купувача ви с Wiresoft за използвани лицензи за устройства RDS за Microsoft Windows Server 2022

Текущите лицензи за устройства за Remote Desktop Services за Windows Server 2022 са налични в онлайн магазина на Wiresoft като използван софтуер на цена от един лиценз за клиентски достъп. Възползвайте се не само от по-ниската цена на използвания софтуер CAL в сравнение с подобен нов софтуер, но и от сигурността на купувача поради следните предимства:

 • При закупуване на един или повече използвани лицензи за устройства RDS CAL клиентите на Wiresoft получават оригинални единични лицензи на Microsoft, които преди това са били закупени от дадена компания и продадени на Wiresoft.
 • Правното основание за легалната търговия с така наречените употребявани лицензи за клиентски достъп до услугите за отдалечен работен плот на Microsoft Windows Server 2022 е приложимото законодателство, което изрично разрешава препродажбата им, както и тяхната покупка и употреба.
 • Когато се препродава от Wiresoft, лицензът за устройство на RDS за Windows Server 2022 се маркира като използван, въпреки че "използван" не предполага никакви ограничения на функционалността на този лиценз за клиентски достъп.
Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории