Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10446
 • 076-05905
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
573,90 Лв. * 636,90 Лв. * (9,89% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


Project 2021 Standard е най-новата версия на универсалния софтуер за управление на проекти на Microsoft, предназначен предимно за малки и средни предприятия и самостоятелно заети лица за разработване, контрол и окончателно документиране на бизнес проекти. За тази цел приложението предлага всеобхватни функции, които са необходими за диференциран контрол на всички фази и компоненти. За тази цел има и много типични шаблони, от които може да се избира, които изобразяват всички основни процеси, играещи важна роля в управлението на всички възникнали задачи и фази, допълнени от много практически функции, които позволяват ефективен начин на работа по един или повече проекти.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"

MS Project 2021 Standard - най-новата версия на софтуера за управление на проекти като закупена версия

Project 2021 Standard е най-новата версия на универсалния софтуер за управление на проекти на Microsoft, който е предназначен предимно за малки и средни предприятия и самостоятелно заети лица за разработване, контрол и окончателно документиране на бизнес проекти. За тази цел приложението предлага цялостни функции, необходими за диференцирано управление на всички фази и компоненти. За тази цел има и много типични шаблони, от които можете да избирате, които изобразяват всички основни процеси, играещи важна роля в управлението на всички възникващи задачи и фази, допълнени от много практически функции, които позволяват ефективен начин на работа по един или повече проекти.

По този начин MS Project 2021 Standard Edition отговаря на всички изисквания за успешно управление на портфолиото, риска и документите, включително централно управление на ресурсите и отчитане на времето. Предварително инсталираните диаграми на Гант с няколко интегрирани графика, наред с другото за по-бързо разбиране на различните връзки между задачите, предлагат яснота, особено за сложни проекти; за отчитане на състоянието и след приключване са налични и интегрирани доклади, които ясно предоставят основните констатации и информация при комуникация с други участници.

За коя целева група е разработен стандартът MS Project 2021?

Стандартното издание на Microsoft Project 2021 е разработено специално за онези потребители, които обикновено сами разработват различни проекти и ги управляват във всички фази и детайли, какъвто често е случаят със самостоятелно заетите лица, както и с малките и средните компании. Подобно на по-ранните версии, това стандартно издание на MS Project не предлага интегрирана синхронизация с Microsoft SharePoint или Project Server, но разполага с всички необходими функции - включително инструменти за бизнес разузнаване - за контрол на типичните области на планиране и управление на проекти: създаване на графици на проекти, планиране на разходите, диференцирано администриране на задачите и текущо и окончателно отчитане.

Wiresoft вече предлага Microsoft Project 2021 Standard Edition като използван софтуер под формата на единичен лиценз като версия за закупуване - и то на значително по-ниска цена - свържете се с нашия екип и разберете веднага кога ще бъде на разположение за вас.

Научете също така за всички други приложения на Microsoft, налични в онлайн магазина на Wiresoft Software, които можете да закупите и като използван софтуер, предлаган на намалена цена, както и за програмите на Microsoft, съвместими с Project 2021 Standard, като например Windows 10. Следващият преглед ви информира за най-важните оптимизации и функции на новото издание MS Project 2021 Standard Edition.

Какво може да прави MS Project 2021 Standard?

Визуално Project 2021 Standard вече предлага по-ясен и концентриран интерфейс на работния плот, който се отличава от по-старите версии. По желание тук се предлагат и познатите от Office дизайни "цветно", "тъмно сиво" и "бяло", като последните по-специално позволяват концентрирана работна атмосфера.

Нови проекти могат да бъдат създадени в MS Project 2021 Standard само с няколко кликвания, дори от неопитни потребители, тъй като е наличен голям избор от типични шаблони за често срещани типове проекти; като алтернатива професионалистите могат да използват и неутрална, празна диаграма на Гант. Данните и списъците със задачи могат лесно да се импортират в Project от Excel, Word, Outlook или PowerPoint, като се запазват подходящото форматиране и контури.

По-лесно създаване на проекти в Project 2021 Standard

В допълнение към стандартните шаблони и празната диаграма на Гант (изглед на лента) в Project 2021 Standard са налични много други шаблони, като например мрежовата диаграма (блок-схема) за специални проекти, както и изгледи като форма, лист (таблица) или в зависимост от употребата (колони) за показване на проекта, както и други обширни опции, като например различни филтри за ясно показване на отделните задачи и ресурси, включително техните връзки, както и задачите в зависимост от желания аспект.

Структуриране и свързване на задачите на проекта

В Project 2021 Standard задачите могат да се импортират в стълбовидна диаграма с помощта на маската на задачата, която също така поддържа едновременното добавяне на няколко задачи, включително присвояването на съответните ресурси и връзки. Задачите могат да бъдат свързани помежду си например чрез падащото меню, като тази опция е достъпна и чрез полето "Колективно име на задачата" в таблицата на задачите. За всяка времева ос могат да се задават поотделно начална и крайна дата. Баровете на времевите оси могат да се маркират и да се показва напредъкът на задачата, което осигурява по-голяма яснота за съответните задачи.

За показване на йерархии в рамките на проекта на отделните задачи може да се задава положително или отрицателно тире с помощта на клавиша tab; след това промените се прилагат автоматично към всички съответни задачи, което е особено важно за по-сложни графици на проекти. Отделните задачи в даден проект също могат да бъдат свързани помежду си по желание, за да бъдат показани във връзка. За тази цел е достатъчно да изберете съответната клетка в колоната "Предшественик", за да се покажат всички свързани задачи и да се активира подходящата от тях.

Други важни области в MS Project Standard 2021

MS Project 2021 Standard също има всички изпитани функции за управление на портфолио, както и за управление на ресурсите и генериране на отчети, в някои случаи с допълнителни оптимизации.  

Управление на портфейла

При управлението на портфолиото, един от най-важните компоненти на MS Project 2021 Standard, всички проекти се записват и се следи техният напредък. По този начин ръководителите на проекти винаги имат общ поглед върху текущото състояние и могат да реагират незабавно, ако проектът не върви по план, например ако някои задачи все още не са изпълнени съгласно графика, разходите излизат извън контрол или ресурсите не са налични или са недостатъчни. Благодарение на независимото актуализиране текущото състояние може да бъде показано веднага с едно кликване.

Благодарение на връзката с Power BI управлението на бюджета в MS Project 2021 Standard Edition разполага с подробни възможности за анализ, включително предложения за подобрения.

Управление на ресурсите

Управлението на ресурсите в MS Project 2021 Standard позволява подробно, по-ясно и следователно по-ефективно планиране и управление на включените ресурси благодарение на интегрираните инструменти и функции. Тук различните видове се разграничават според "труд", "материали" и "разходи", които се управляват централно чрез ресурсен фонд, особено за планиране между проектите, и се разпределят точно към отделните задачи; това позволява да се вземат предвид ограниченията за тяхната времева наличност, както и ограниченията на разходите, и да се избегнат рисковете, свързани с използването на работната сила и претоварването.

Отчитане в MS Project Standard 2021

Съществен аспект на гъвкавото управление на проекти е създаването на отчети за визуализиране на данни за проекта за конкретни цели - за илюстриране на статуквото на текущ проект или за споделяне на важни прозрения с други хора след приключването му. Потребителите ще намерят избор от типични шаблони на отчети за най-често срещаните типове проекти, налични в Project 2021 Standard, които могат да бъдат допълнително обогатени с графики, изображения и диаграми. В допълнение към формати като Project 2007, данните за проектите могат да се предоставят и като .PDF, .XPS, .CSV, .XML и работни книги на Microsoft Excel.

Изисквания за хардуер за Microsoft Project 2021 Standard

Предполага се, че за тази версия на Microsoft Project 2021 Standard ще се прилагат следните минимални изисквания; в зависимост от използването на допълнителни приложения или програми може да се наложи да се разгледат допълнителни изисквания:

 • Операционни системи: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019/2022
 • Процесор: минимум 1,6 GHz, двуядрен (32 или 64 бита)
 • RAM: 2 GB RAM (32 бита) или 4 GB RAM (64 бита)
 • Място на твърдия диск: 4 GB
 • Резолюция на екрана: 1280 x 768 пиксела
 • Графична карта: DirectX 10
 • Специалните функции за управление на файлове в облака може да изискват OneDrive, OneDrive for Business или SharePoint

Ако имате въпроси или се нуждаете от повече информация за Microsoft Project 2021 Standard Edition, моля, свържете се с член на екипа на Wiresoft.

Купете Microsoft Project 2021 Standard в магазина за софтуер на Wiresoft

Новият MS Project 2021 Standard Edition вече се предлага в софтуерния магазин на Wiresoft като използван единичен лиценз - по този начин цената е по-ниска от цената на съответния нов софтуер от това издание. Когато купувате употребяван софтуер за Microsoft Project 2021 Standard, можете да се възползвате от тези предимства на Wiresoft:

 • Правното основание за препродажбата на употребяван софтуер на Microsoft Project е приложимото законодателство, което разрешава продажбата и покупката, както и използването на този софтуер на Project.
 • При покупка от Wiresoft получавате един лиценз за MS Project 2021 Standard, който преди това е бил закупен и препродаден от европейска компания. При препродажба този лиценз за MS Project 2021 Standard се маркира като използван, без "използван" да означава ограничения на функционалността на софтуера за проекти или да означава, че този лиценз действително е бил използван.
 • Ако първоначалният купувач вече е бил инсталирал и активирал този лиценз или софтуера Microsoft Project Standard, той е бил заличен отново с продажбата на Wiresoft, така че въпросният софтуерен лиценз отново е 100% свободно достъпен.
 • MS Project 2021 Standard, както и другите използвани лицензи на Microsoft, предлагани за продажба в Wiresoft, не са нито ограничени за използване или тестови версии с ограничен срок, нито съдържат вече активиран лицензионен ключ, а са софтуерен продукт, разрешен след покупката само за вас.
 • Всички такива употребявани лицензи, закупени от Wiresoft, също са били тествани от нас за пълната им използваемост преди продажбата.
 • Веднага след успешно завършената покупка вашето приложение MS Project 2021 Standard е на ваше разположение чрез електронна доставка на софтуер (ESD).
 • Това означава, че когато купувате лиценз от Wiresoft, можете да сте сигурни, че купувате и използвате легален и оригинален продукт на Microsoft от стандартното издание на Project 2021.

Ако имате допълнителни въпроси относно покупката на лиценз за Microsoft Project 2021 Standard като използван софтуер или друго издание на MS Project 2021, както и по-стари версии на MS Project или друг софтуер на Microsoft, моля, свържете се с нас по имейл, телефон или чат.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории