Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10019
 • 076-05334
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
205,90 Лв. * 227,90 Лв. * (9,65% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


MS Project Standard 2013 е популярно издание на софтуерното решение на Microsoft за регистриране, планиране, както и за администриране и документиране на най-различни видове проекти не само в малки и средни компании, но и от лица, упражняващи свободни професии. Програмата предлага всички необходими функции и инструменти за определяне и делегиране на типичните задачи при управлението на проекти. Този софтуер за управление на проекти може да се използва бързо и от такива неопитни потребители, които вече са запознати с потребителския интерфейс, познат от Office. Освен това, освен с ясното си подреждане, всички функции са интуитивно лесни за използване.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"

Project 2013 Standard - доказаният софтуер за управление на проекти на Microsoft като версия за закупуване

MS Project Standard 2013 е популярно издание на софтуерното решение на Microsoft за регистриране, планиране, както и за администриране и документиране на най-различни видове проекти не само в малки и средни компании, но и от хора на свободна практика: Програмата предлага всички необходими функции и инструменти за определяне и делегиране на типичните задачи при управлението на проекти. Дори такива неопитни потребители могат бързо да използват този софтуер за управление на проекти, които вече са запознати с потребителския интерфейс, познат от Office, освен това, в допълнение към ясното му подреждане, всички функции са интуитивно лесни за използване.

Инструментите, налични в MS Project Standard 2013, се използват за сигурно планиране и контрол на ресурсите, сроковете и бюджетите за успешното изпълнение на регистрираните проекти. Освен това многобройните автоматизации в Project 2013 Standard опростяват планирането на проектите, така че тесните места в ресурсите и сроковете да се откриват и отстраняват навреме. Показването на проектите в хронологична линия осигурява по-добър преглед, особено за сложни проекти, а отделните пътища на задачите могат да бъдат подчертани, така че всички членове на екипа да могат бързо да се запознаят с текущото състояние. Освен това в Project 2013 Standard могат да се създават много оценки под формата на информативни доклади за състоянието, както и за резултатите, ресурсите и т.н. за ефективна комуникация с всички участници, които могат да се използват допълнително в приложения Office, като Word и PowerPoint.

За кои потребители е разработен проектът Standard 2013?

MS Project 2013 в стандартно издание е създаден, за да отговори на нуждите на ръководителите на проекти, които разработват и управляват проекти самостоятелно или в малки и средни предприятия. Обширните функции и характеристики, интегрирани в Project 2013 Standard, предлагат всички възможности, които възникват при типичните задачи за управление на проекти: от създаването на графици на проекти, планирането на ресурсите и разходите до управлението на всички отделни задачи и отчети.

Този единичен лиценз за Microsoft Project 2013 Standard edition се предлага от Wiresoft като използван софтуер под формата на версия за закупуване, което прави цената му особено изгодна, така че закупуването му предлага икономическо предимство и за самонаети лица и лица на свободна практика. Освен това Project 2013 се поддържа от Windows 7, така че за използването на софтуера не е необходимо закупуването на по-съвременна операционна система.

Освен други издания на Project и по-нови версии, в онлайн магазина на Wiresoft Software можете да намерите и други приложения на Microsoft, като например операционни системи - винаги като използван софтуер и следователно при изгодни условия. Следващият преглед представя най-важните функции на изданието Project 2013 Standard.

Важни характеристики на Project 2013 Standard Edition за ефективно управление на проекти

Основната цел на MS Project 2013 Standard Edition е да направи планирането и изпълнението на проектите ясно и лесно във всяка фаза от самото начало. Това започва още със създаването на нова задача: С Центъра за проекти, интегриран в Project 2013, потребителите могат да създадат нов проект само с няколко стъпки, дори без много предварителни познания. За тази цел те могат да избират от множество предварително дефинирани шаблони и да импортират съответната информация, например от Excel. Ръководителите на проекти, които вече са запознати с Project 2013, могат също така да създадат празен проект с непопълнена диаграма на Гант или да отворят по-стар проект за тази цел. Много интуитивно използваеми функции и инструменти позволяват диференцирано идентифициране на всички ресурси, както и точно проследяване на напредъка на проекта, включително създаване на отчети за всички решаващи фази. Освен това оптимизираният интерфейс за настолни компютри позволява на потребителите бързо да записват цялата съществена информация, така че винаги да имат поглед върху всички подробности.

Ефективно управление на ресурсите с Project 2013 Standard

Една от основните задачи на управлението на проекти е ясното управление на всички налични ресурси. В MS Project Standard 2013 за тази цел са налични двата изгледа "Таблица на ресурсите" и "Информация за ресурсите".

В Project 2013 Standard се прави разлика между три вида ресурси: работа, материали и разходи.

 • В раздел "Труд" - в зависимост от вида на проекта - могат да бъдат посочени както хора, така и машини. Те могат да бъдат допълнително допълнени с календар за работното време или времето, в което няма достъп, както и с почасови ставки или максимални единици.
 • В раздела "Материал" се записват всички типични консумативи и техните количества.
 • В раздела "Разходи" може да се направи разграничение между тези, които се правят само веднъж, и тези, които се правят периодично.

За точното въвеждане и дефиниране на съответния тип ресурс, освен точното посочване на името на ресурса, може да се използва имейл адрес за директна комуникация - също и чрез Lync, ако се използва - отделен акаунт за вход, както и код за идентификация, а също и поле за свободен текст за разпределяне на ресурсите. Освен това под "Вид на резервацията" може да се направи разграничение между ангажирани и планирани ресурси, което определя по-подробно съответната наличност, в допълнение към допълнителните опции за въвеждане на разходи или бюджет и материали - тук са налични допълнителни опции за допълнителни спецификации като "Generic" (общ), "Active" (активен) или "Inactive" (неактивен) и др.

Освен това Project 2013 Standard позволява допълнително разграничаване на ресурсите, които са достъпни за цялата компания - така наречените "корпоративни ресурси", които се управляват от администратор - както и на локалните ресурси, които могат да се използват само от конкретен ръководител на проект, и на общите ресурси за по-точно определяне на индивидуалните умения.

За да се улесни планирането на ресурсите, особено за голям брой проекти, Project 2013 Standard предоставя различни автоматизации, които опростяват планирането на проекти. Например, програмата показва кога даден ресурс е разпределен за две едновременни задачи. Всички промени, направени в рамките на проекта, автоматично се отразяват на всички други компоненти, които са засегнати от тях.

Времеви линии в Project 2013 Standard за по-голяма яснота

С помощта на изгледа на времевата линия ръководителите на проекти могат да проследяват по-сложни и дългосрочни процеси с MS Project 2013 Standard. Барковата диаграма на Гант осигурява диференцирана моментна снимка на текущото състояние, показвайки най-важните задачи и етапи; тя може да се използва и за отчитане.

Отделните пътища на задачите в диаграмата на Гант могат да бъдат подчертани за по-голяма яснота с помощта на едноименното меню "Път на задачата" в лентите на задачите. При кликване върху конкретна задача съответните пътища се показват в собствен цвят, за да се открояват от останалите.

Професионално отчитане в MS Project Standard 2013

Както по време на текущ проект, така и след неговото приключване, създаването на информативни доклади е една от Standard-задачите в управлението на проекти, за да се документира текущото състояние, както и да се опишат важни етапи или  да се използва представянето на целия напредък на проекта като шаблон за бъдещи подобни задачи. В MS Project Standard 2013 могат да се изготвят и динамични отчети за изпълнение, които показват планираните, както и изпълнените фази и дейности в линейна графика заедно с базовия план, показвайки с един поглед дали графикът на съответния проект се изпълнява.

Microsoft Project 2013 включва подходящи шаблони на отчети за всички видове отчети, както и шаблони и инструменти за форматиране на таблици, изгледи, инструменти за чертане и диаграми и други, за да документирате ключови базови стойности като продължителност, работа, разходи и дати в различна дълбочина според нуждите.

Отчетите, създадени за текущ проект, се коригират автоматично и по този начин винаги съдържат актуална информация. Освен това в Project 2013 Standard е наличен и разделен изглед, за да наблюдавате или контролирате как се променя отчетът, докато данните се актуализират в реално време.

Системни изисквания за Microsoft Project Standard 2013

Microsoft Project Standard 2013 е наличен за изтегляне в следните версии: 32-битов и 64-битов. 32-битовите и 64-битовите версии на Project 2013 се поддържат от операционните системи Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Въпреки това софтуерът на Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012 се поддържа само в 64-битова версия

подкрепени. Microsoft Project Standard 2013 обаче не е съвместим с Microsoft Office 2016! Прилагат се следните минимални изисквания:

 • Операционни системи: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32-битови или 64-битови
 • Сървърни операционни системи: Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 - 64-битови
 • Процесор: x86- или x64-битов процесор с поне 1 GHz и SSE2
 • Оперативна памет: поне 1 GB (32-битова) или 2 GB (64-битова)
 • Място на твърдия диск: поне 3 GB
 • Дисплей: Видеокарта, поддържаща DirectX10, и разделителна способност от поне 1024 x 576 пиксела

Изданието Project 2013 Standard в Wiresoft купувайте евтино като използван софтуер

Изданието Standard на MS Project 2013 се предлага в онлайн магазина на Wiresoft като лиценз за един потребител - като употребяван софтуер цената му е значително по-ниска от сравним нов софтуер - въпреки че тази маркировка не означава никакви ограничения във функционалния му обхват, тъй като софтуерът не подлежи на износване; освен това такива по-стари версии на софтуера на Microsoft почти никога не се предлагат в редовната търговия.

Този лиценз за един потребител на Standard изданието на MS Project 2013 под формата на т.нар. използван софтуер е създаден чрез разбиване на лиценз за обем и преобразуването му в отделни лицензи на същата програма, която преди това е била закупена и евентуално използвана от дадена компания или организация. Следователно това разделяне на основния лиценз за обем не води до отрицателни последици, като например ограничаване на използваемостта, нито пък означава правно неразрешен процес; Всички лицензи, предлагани от Wiresoft като използван софтуер за Microsoft Project 2013, както и за други програми на Microsoft, първоначално идват от компании, поради което се прилага и валидната съдебна практика: Това ясно изяснява, че покупката или продажбата на използван софтуер представлява правен процес, което е потвърдено от различни правно обвързващи съдебни решения. По този начин надеждно се изключва евентуален риск от отговорност за вас като купувач.Използваният от Wiresoft софтуер е също така надежден за одит благодарение на пълното документиране на веригата на купувача и продавача.

Предлаганата за закупуване версия на MS Project 2013 Standard предлага освен ясно изразената по-ниска продажна цена и предимството на неограничената във времето използваемост, тъй като по този начин не е свързан абонамент с допълнителни разходи. По този начин покупката на софтуер от Wiresoft е сигурна сделка, която ви предлага само предимства! В допълнение към особено благоприятната цена на лиценза на MS Project 2013 Standard, можете да се възползвате и от сигурното незабавно изтегляне, включително незабавното активиране на лиценза с включения валиден лицензионен ключ за обем.

С лиценз за употребяван софтуер за MS Project 2013 или за друг софтуер на Microsoft вие като купувач можете да продължите да използвате по-стари издания на програмите на Microsoft, както и ексклузивни или дори по-нови приложения, които не се предлагат в обичайната търговия за индивидуални потребители. Софтуерният магазин за употребяван софтуер на Wiresoft предлага много други програми на Microsoft за тази цел, в допълнение към съвместимите с MS Project 2013 Standard, както и по-нови версии - включително тези от операционните системи Windows. Ако имате някакви въпроси относно MS Project 2013 Standard или която и да е друга предлагана програма на Microsoft, просто се възползвайте от нашите компетентни съвети в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории