Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10071
 • R18-04281
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
21,90 Лв. * 22,90 Лв. * (4,37% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 1x R2 User CAL
Система  Сървър на Windows 
CAL Потребителски CAL R2
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър не е съвместим(вижте RDS CAL )


За да можете да използвате функциите, налични в Microsoft Windows Server 2012 R2 - който се предлага от Wiresoft в издания Standard и Datacenter - освен лиценза за сървъра е необходим и лиценз за клиентски достъп за всеки потребител: Windows Server 2012 R2 User CAL. Тя предоставя на регистрирания потребител съответните права за достъп, които той може да използва на всяко крайно устройство, поддържащо Windows.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL"

Закупуване на използвани потребителски лицензи за Microsoft Windows Server 2012 R2

За да може да се използват функциите, налични в Microsoft Windows Server 2012 R2 - който се предлага от Wiresoft в издания Standard и Datacenter - освен лиценза за сървъра е необходим и лиценз за клиентски достъп за всеки потребител: Windows Server 2012 R2 User CAL. Тя предоставя на регистрирания потребител съответните права за достъп, които той може да използва на всяко крайно устройство, поддържащо Windows.

Съгласно правилата за управление на лицензи на Microsoft лицензът за сървър за Windows Server 2012 R2 не съдържа допълнителни потребителски права, така че те трябва да бъдат придобити допълнително под формата на User CAL. Само потребителят, регистриран с този номер, има право на достъп до функциите на Windows Server.

Потребителските лицензи за достъп до Windows Server 2012 R2 се предлагат от Wiresoft не само на особено изгодни цени като използван софтуер - те могат да бъдат закупени и само за един лиценз за клиентски достъп - за гъвкаво лицензиране на служителите в зависимост от нуждите им. Използваните лицензи за достъп до софтуер за Windows Server 2012 R2 предлагат същите функционалности като съответните потребителски CAL, предлагани в програмата за лицензиране на обеми на Microsoft като нови стоки - ако изобщо са налични там.

Пълноценно използване на Windows Server 2012 R2 с използван User CAL

Вече използваните потребителски лицензи за лиценз (CAL) също предлагат всички възможности за използване на версията на сървъра 2012 R2, наследник на Windows Server 2012: Благодарение на поддръжката на Windows 8 той е готов и за работа в облак, така че може да се създаде сървър в облак, за да се използват данни чрез крайно устройство в облака.

Какви функции и предимства са налични в изданията Windows Server 2012 R2 Datacenter и Standard с User CAL?

Версията на Windows Server 2012 R2 се предлага от Wiresoft като Standard и Datacenter Edition. Обхватът на функциите е един и същ, но те се различават по различната степен на виртуализация на функциите:

Изданието Windows Server 2012 R2 Standard Edition е предназначено за компании, които или изобщо не използват виртуализация, или работят само с няколко виртуални машини, докато изданието Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition съдържа всички функции за работа с виртуализирана облачна среда, както и с произволен брой виртуални машини в ролята Hyper-V на използвания Windows Server.

В допълнение към многобройните оптимизации на функциите в областта на мрежата, съхранението и администрацията - например с подобрен достъп и защита на информацията, както и виртуална десктоп инфраструктура с потребителски интерфейс, оптимизиран за сензорни екрани - Microsoft Windows Server 2012 R2 съдържа също така сървърната функция IP Address Management (IPAM) и следните нови функции, които са достъпни и с използван User CAL:

 • Нов, по-мощен мениджър на задачите
 • Интернет информационна услуга 8.0 с управление на сертификати с разширено валидиране
 • SMB 3.0 за по-бърз и лесен достъп за споделяне на файлове
 • Hyper-V предлага по-висока степен на виртуализация с достъп до виртуални сървъри въз основа на RDP
 • PowerShell 3.0 за ефективно управление на системните настройки
 • Сесиите на протокола за отдалечен работен плот (Remote Desktop Protocol - RDP) се изпълняват чрез хоста, което елиминира необходимостта от директна RDP връзка с виртуалния сървър
 • System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 поддържа Windows Server 2012 R2 и Hyper-V Server 2012 R2 за паралелна работа
 • Виртуалните машини от второ поколение поддържат Secure Boot и стандарта UEFI на BIOS
 • Подобрена поддръжка за Linux с динамична памет за клиенти на Linux
 • Дедупликация на данни на виртуални твърди дискове
 • Пространства за съхранение свързват SSD и SATA дискове
 • NTFS е допълнена с устойчивата файлова система

Потребителски лицензи CAL в системата за лицензиране на Microsoft

Заедно с пускането на Windows Server 2012 R2 Microsoft актуализира модела на лицензиране. В зависимост от изданието е възможно или лицензиране по ядра на сървъра, така че да не са необходими допълнителни потребителски лицензи CAL, или лицензиране на сървъра плюс необходимия брой лицензи за клиентски достъп (CAL). Затова последният вариант на лицензиране на достъпа с потребителски CAL често е по-благоприятното решение за малки и средни предприятия.

В този случай всеки лиценз за сървър се допълва от User CALs, например, които предоставят на потребителя съответните права за използване на типичните функции на сървъра на Windows. Освен тези права за достъп за средата клиент/сървър на Windows Server 2012 R2, User CAL не съдържа никакъв друг софтуер.

Използване на User CAL като използван софтуер за Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter издания

Следователно потребителските лицензи за достъп, предлагани като използван софтуер в магазина на Wiresoft, не се различават от новите потребителски лицензи за достъп: те предлагат същите възможности за използване на услугите, налични в Windows Server 2012 R2 на Standard или Datacenter Edition. За много компании и организации употребяваните потребителски лицензи CAL са по-икономичен вариант за снабдяване на служителите с лиценз за достъп до сървъра; освен това такива по-стари версии на CAL обикновено вече не се предлагат като нови. Следващият преглед обобщава всички предимства и специални характеристики на използвания софтуер CAL.

Кои типове CAL са налични за изданията Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter?

Лицензирането на клиентски достъп за Windows Server 2012 R2 се предлага в два типа CAL:

 • Потребителски CAL за Windows Server 2012 R2 - за един потребител
 • Лиценз за устройство за Windows Server 2012 R2 - за едно крайно устройство (напр. компютър, лаптоп, таблет, телефон)

Какви са разликите между User CAL и Device CAL за Windows Server 2012 R2?

User CAL и Device CAL за Windows Server 2012 R2 не се различават по отношение на наличните функции и услуги. Основната разлика е в начина, по който се предоставя разрешение за достъп до Windows Server: С потребителския лиценз за лиценз на потребителя дадено лице получава разрешение за достъп до услугите на Windows Server; с този личен акаунт то може да използва напълно различни крайни устройства за тази цел, последователно и независимо от местоположението, при условие че те са съвместими с Windows и имат съвместима версия на операционната система. Това означава, че потребителят може например да използва лаптоп или таблет, когато е в движение, стационарния компютър на работното място преди това, личния си компютър или лаптоп в домашния офис и т.н. Следователно лицензирането с User CAL може да бъде по-изгодно от лицензирането с крайни устройства, ако служителите в дадена компания често работят в движение и често проверяват електронната си поща или имат достъп до данни на сървъра и т.н. - за разлика от случаите, когато няколко потребители използват едно и също регистрирано крайно устройство.

Какъв обхват на приложение предлага използваният User CAL за Windows Server 2012 R2 във всяко от изданията Standard и Datacenter?

В зависимост от това дали стандартното издание или изданието Datacenter на Windows Server 2012 R2 е инсталирано в дадена компания или подобно, чрез User CAL са достъпни различни функционалности: Възможно е да се използва Datacenter Edition на Windows Server 2012 R2 с User CAL за Standard Edition - налична е обаче само ограничената функционалност на Standard Edition. Потребителският лиценз за версия Datacenter Edition предлага разширен обхват от функции и характеристики за Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition. Ако достъпът до Windows Server 2012 R2 Standard Edition е осъществен с този лиценз за достъп на потребителя, тогава е налична само функционалността на Standard Edition.

Обърнете внимание на съвместимостта на версиите на User CALs за Windows Server 2012 R2

User CAL за Windows Server 2012 R2 дава на регистрирания потребител, в допълнение към правата за използване на наличните в зависимост от изданието функционалности, права за използване на по-стари версии на Windows Server (понижаване). И обратното, потребителският лиценз за Windows Server версия 2012 R2 не включва права за по-високи версии на сървъра, като например 2016 (надграждане). Затова преди да закупите User CAL за Windows Server 2012 R2, трябва да разгледате не само наличните функции за изданието, но и да обърнете внимание на съвместимостта между съществуващия лиценз за Windows Server и лиценза за клиентски достъп.

Какво още трябва да се има предвид при закупуване на използвани лицензи за потребители за Windows Server 2012 R2?

Както вече беше споменато, User CAL за Windows Server 2012 R2 лицензира само един потребител и му предоставя правата за достъп, определени за всяко издание. След като регистрацията на потребителя приключи, потребителският CAL вече не може да бъде прехвърлян на друг потребител. По принцип не е възможно да се промени и типът на CAL и да се използва User CAL като Device CAL.

Тези разпоредби за User CAL, заложени в Microsoft Licence Management, имат за цел да предотвратят неоторизиран достъп до Windows Server 2012 R2, което дава на компаниите по-голяма защита на данните и сигурност в комуникацията, тъй като сървърните услуги и данните не могат да бъдат достъпни без User CAL.

Заключение за използваните лицензи за потребители за Microsoft Windows Server 2012 R2

Кой тип лиценз за клиентски достъп предлага по-голяма гъвкавост, както и по-рентабилно лицензиране в дадена компания, се определя за всеки отделен случай. В допълнение към броя на лицензираните служители, които имат достъп до Windows Server, броят на използваните крайни устройства също е важен: щом повечето потребители имат достъп до Windows Server 2012 R2 чрез различни крайни устройства и локално независимо, лицензирането с User CAL предлага повече предимства.

Затова най-добрата отправна точка за избор на типа CAL е точното познаване на типичните процеси в компанията при използване на Windows Server 2012 R2. В описаната по-горе примерна ситуация лицензирането с User CAL е по-изгодно за компанията, отколкото лицензирането с Device CAL, тъй като трябва да се закупят по-малко лицензи за достъп на клиенти.

Потребителски лицензи за Microsoft Windows Server 2012 R2 като използван софтуер в онлайн магазина на Wiresoft

Потребителските лицензи CAL като използван софтуер за Windows Server 2012 R2 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft само за един лиценз - тук не важат всички иначе валидни разпоредби на Microsoft за мащабиране на лицензите; иначе използваният софтуер не предлага никакви разлики под формата на недостатъци или ограничения в сравнение с новите лицензи - също и защото софтуерът по принцип не може да се изхабява.

Откъде идва използваният от Wiresoft софтуер за User CALs за Windows Server 2012 R2?

Използваните потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2, предлагани от Wiresoft, са оригинални лицензи от лицензионната програма на Microsoft; като такива те са били част от потребителски лиценз за Windows Server 2012 R2, който е бил закупен от компания и след това продаден на Wiresoft. По този начин целите лицензи за обем бяха разбити на отделни лицензи и получените в резултат на това отделни потребителски лицензи CAL се наричат използван софтуер, но могат да се използват като нов лиценз за достъп до Windows Server 2012 R2, както и да се използват отново за регистрация, тъй като не се различават от новите лицензи нито по ограниченията във функционалността, нито по периода на използване.

Сигурност на купувача с използвани лицензи за потребители за Windows Server 2012 R2

Офертата за използван софтуер за User CALs за Windows Server 2012 R2 от Wiresoft осигурява на клиентите сигурност при лицензирането на Windows Server 2012 R2! Следователно лицензите CAL за използвани потребители съдържат обичайната сигурност на купувача с незабавно изтегляне след закупуване, включително незабавно активиране на лиценза с валиден лицензен ключ за обем.

Законосъобразно ли е закупуването и използването на употребявани потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2?

При закупуване на употребявани потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2, както и при използването им, клиентите на Wiresoft могат да бъдат сигурни, че не нарушават никакви законови разпоредби. Използваните потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2 - както и други лицензи за клиентски достъп, налични в магазина на Wiresoft - идват от лицензионните запаси на компаниите. Ето защо при търговия с употребявани потребителски лицензи за достъп се прилага валидната съдебна практика, която изрично разрешава продажбата, както и закупуването и използването на употребявани потребителски лицензи за достъп на Microsoft; това е ясно потвърдено няколко пъти от различни съдебни решения. Употребяваният софтуер от Wiresoft предлага и сигурност на одита тук поради пълното доказателство за всички предишни купувачи!

Предимства на използваните лицензи за потребители за Windows Server 2012 R2 накратко

Употребяваният софтуер от Wiresoft за потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2 е не само на разумна цена, но и все още достъпен тук, в магазина, в сравнение с офертата за потребителски лицензи за Windows Server 2012 R2 на повечето доставчици на софтуер, въпреки че не е актуална версия - тези предимства важат и за други лицензи за клиентски достъп и сървърни лицензи на Microsoft като използван софтуер.

Освен това лицензирането с използвани CAL-и на потребители премахва често срещаното подреждане по нива, така че можете да лицензирате по поръчка точния брой крайни устройства във вашата компания - според реалното използване на услугите на Windows Server.

Използваните CAL от Wiresoft предлагат практическа възможност за допълване на по-стари софтуерни инвентаризации, тъй като офертата е налична както за текущи, така и за по-стари версии на софтуера; това означава, че могат да се избегнат проблеми със съвместимостта, които могат да бъдат причинени от паралелното използване на различни версии на софтуера, което също така намалява разходите за закупуване на нов хардуер.

В допълнение към лицензите за потребители за изданията на Windows Server 2012 R2 можете да намерите и съответните лицензи за устройства като използван софтуер в магазина за софтуер на Wiresoft. Освен това офертата на Wiresoft за употребяван софтуер за софтуер на Microsoft включва и други програми - с всички гореспоменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно User CALs за MS Windows Server 2012 R2 или друг продукт на Microsoft, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории