Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10437
 • 6VC-03224
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
332,90 Лв. * 368,90 Лв. * (9,76% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 5x User CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS User CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


За да може да използвауслугите за отдалечен работен плотна  Windows Server 2016 , всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп до RDS (накратко: RDS User CAL), за да може да получава достъп до програми на Windows и др. в мрежата на компанията локално и независимо от всяко терминално устройство. Обичайният User CAL за Windows Server не покрива правата за отдалечен достъп; те трябва да се закупят отделно под формата на Remote Desktop Services User CAL. Това дава право на един регистриран потребител да използва сесии за отдалечен работен плот.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL"

5 пакета - Потребителски лицензи за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2016

За да може да използва услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2016, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп до RDS (накратко: RDS User CAL), за да може да получава локален достъп до програми на Windows и др. в мрежата на компанията, независимо от крайното устройство. Обикновената лицензия за потребител за Windows Server не включва права за отдалечен достъп, те трябва да се закупят отделно под формата на лицензия за потребител на Remote Desktop Services. Това дава на един регистриран потребител разрешение за сесии на отдалечен работен плот.

Като употребяван софтуер, лицензите RDS User 2016 CAL от Wiresoft имат голямото предимство на по-ниската цена в сравнение с лицензите RDS User CAL от много други доставчици на лицензи. В същото време те съдържат същите функционалности като лицензите за потребителски клиентски достъп за услуги за отдалечен работен плот на Windows Server, които се предлагат чрез официалната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Какви са предимствата на RDS User CALs за Windows Server 2016?

Услугите за отдалечен работен плот за Windows Server - наричани по-рано терминални услуги - представляват специална роля на сървър за потребителите или крайните устройства, за да могат да използват услугите на Windows Server 2016 или друга версия на сървъра, без използваните програми на Windows да са инсталирани локално на компютъра. Потребителските лицензи за RDS 2016 регулират този отдалечен достъп за отделните служители; чрез съответния сървър на Windows, който действа като хост, програмите се предоставят на лицензиран потребител по време на сесия за отдалечен работен плот. След това този потребител може да използва всеки персонален или преносим компютър и т.н., за да получи достъп до тях самостоятелно на място (от разстояние) или също така на място в компанията чрез интернет връзка, като използва своя лиценз за клиентски достъп - RDS User CAL.

Предимства на лиценза за потребителя на услугата за отдалечен работен плот към Windows Server 2016 за служители

По този начин всеки оторизиран потребител, който има RDS User CAL за Windows Server 2016, може да получи достъп до стандартизирана работна среда на Windows с всяко крайно устройство с достъп до интернет в рамките на отдалечена сесия. Както вече беше споменато, програмите на Windows се изпълняват на съответния сървър като хост по време на сесията за отдалечен работен плот; потребителят вижда само своята собствена сесия, тъй като тя се осъществява отделно от други клиентски връзки.

С RDS User CAL 2016 потребителите могат да използват почти всяко по-старо крайно устройство, дори ако неговата производителност е по-ниска, тъй като с Remote Desktop Services те имат на разположение текущата производителност на сървъра на Windows; следователно с Remote Desktop Service User CAL 2016 осигуряването на по-мощен хардуер не е задължително условие за използване на програмите на Windows в текущите версии.

Предимства на системата RDS CAL за Windows Server 2016 за администраторите

Освен практическите предимства на лицензите за потребители на RDS за потребителите или крайните устройства, системата RDS CAL предлага предимства и за администраторите: Лицензирането на правата за отдалечен достъп прави по-ефективно администрирането на всички регистрирани потребители и персонални компютри, тъй като във фирмената мрежа внедреният софтуер на Windows може да се администрира централно и да се предоставя чрез него, като за целта не е необходимо да се инсталира на всяко отделно крайно устройство. Само сървърът на Windows е негов хост и актуализациите също се извършват на него.

С RDS User CALs се определят и индивидуалните права на регистрираните потребители, така че те да могат да използват сървъра Windows само със собствените си права за достъп. Следователно лицензите за потребители и устройства на RDS за Windows Server 2016 също значително намаляват усилията, необходими за поддръжка и предоставяне на работни станции.

Техническа информация за потребителските лицензи за услугата Remote Desktop Service за Windows Server 2016

Както предоставянето, така и използването на RDS for User CALs в сървър на Windows се регулира от различни роли. На първо място е важно да се уверите, че RDS CAL и версията на сървъра са съвместими.

Преглед на ролите на сървъра на Windows Remote Desktop Services

При използване на RDS на Windows Server 2016, освен администрирането на правата за използване от потребителите, се дефинират допълнителни роли на сървъра, които заедно регулират използването на програмите на Windows и т.н. за лицензиран потребител или крайно устройство:

 • Мениджърът за лицензиране на отдалечен работен плот регулира използването на RDS за всеки User CAL или го предоставя.
 • Домакинът на сесии на отдалечен работен плот управлява работните плотове или програмите, които се предоставят на оторизиран потребител (или крайно устройство) при всяка сесия.
 • Брокерът за връзка с отдалечен работен плот осигурява RDS връзката за дадена сесия, а също така я възстановява в случай на прекъсване по време на сесията.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот управлява достъпа чрез терминала до работен плот с Windows в публична мрежа.
 • Уеб достъпът за услуги за отдалечен работен плот осигурява достъп до RDS CAL чрез уеб портал.

Спазване на съвместимостта на версиите за Windows Server с CAL-ове за потребители на услугата за отдалечен работен плот 2016

RDS CAL - независимо дали за конкретен потребител или за конкретно устройство - трябва винаги да е съвместим с версията на Windows Server, с която е установена връзка. В случая на RDS-CAL за потребители за Windows Server 2016 това означава, че те могат да ги използват за достъп до Windows Server 2016, както и до по-стара версия на Windows Server (понижаване). RDS-CAL 2016 обаче не може да се използва за достъп до по-висока версия на Windows Server. Това е възможно само със съответната версия на Remote Desktop Services CAL.

Сравнение на лицензите за потребители спрямо лицензите за устройства за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2016

В общи линии, както вече беше описано по-горе: Внедряването на Microsoft Server Software 2016 или друга версия не зависи от по-нататъшното му използване - както директно, така и за Remote Desktop Services; за целта е необходим съответен лиценз за клиентски достъп - RDS User CAL или RDS Device CAL. Всички права на достъп чрез лицензи за клиентски достъп за използване на сървър на Windows се регулират от Microsoft със собствена система за лицензиране.

За да имате достъп до сървъра на Windows и неговите услуги за отдалечен работен плот локално и независимо - отдалечено - през уеб, освен традиционните лицензи за достъп са необходими допълнителни лицензи за потребители или устройства на RDS. Системата RDS CAL на Microsoft също така позволява на администраторите на сървъри да управляват прецизно всички права на достъп, което осигурява по-голяма сигурност, тъй като нерегистрираните потребители без такъв лиценз за достъп (RDS User CAL) или крайните устройства нямат достъп до сървъра на Windows.

Microsoft предлага два различни типа CAL за използване на Remote Desktop Services на Windows Servers:

 • RDS User CAL: с него се предоставя на специален потребител правото на отдалечен достъп
 • RDS Device CAL: дава права за отдалечен достъп до специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон)

Лицензи за потребители за Remote Desktop Services 2016

Лицензът за потребител на RDS за Windows Server винаги се регистрира изключително на името на един специален потребител. По този начин лицензът за достъп предоставя на този потребител правото на достъп до сървър на Windows за сесия на отдалечен работен плот; изборът на крайно устройство или клиентски компютър, използван за достъп, е свободен, но достъпът е възможен само от един персонален компютър или подобен компютър в даден момент. Благодарение на свободния избор на хардуер упълномощеният потребител може да превключва между настолен компютър в офиса на компанията, мобилен телефон или таблет и т.н. по време на път или например лаптоп в домашния офис, тъй като с RDS User CAL той винаги използва личния си акаунт за сървъра на Windows.

При RDS User CAL лицензите за отдалечен работен плот не се прилагат. Това означава, че съответната клиентска връзка се установява независимо от броя на User CALs за Remote Desktop Services, предоставени на лицензионния сървър. За всеки потребител обаче трябва да е наличен валиден User CAL. Следователно трябва да се определи точният брой на User CAL в дадена компания и да се инсталират достатъчен брой лицензи за достъп на сървъра на Windows, така че всеки потребител да има на разположение по един RDS CAL. Това се прави чрез

Мениджър за лицензиране на отдалечен работен плот.

Всички функции на RDS User CALs за Windows Server 2016 накратко

 • Лицензите за потребители на RDS се присвояват на конкретен потребител в Active Directory - вместо на устройство
 • Потребителските лицензи на RDS не са временно достъпни и не могат да бъдат отменяни
 • Всеки лиценз CAL на потребител на Remote Desktop Services се проследява от сървъра за лицензи
 • Въпреки това CAL не могат да бъдат проследявани в рамките на екип
 • Броят на определените потребителски лицензи за достъп може да бъде претоварен - но тогава това противоречи на лицензионното споразумение за отдалечен работен плот

Заключение

Кой тип лицензи за услуги за отдалечени настолни компютри за Windows Server 2016 предлага повече ползи в дадена компания, варира в зависимост от конкретния случай. Решението за лицензиране на клиентския достъп зависи от броя на служителите, както и от преобладаващото използване на крайните устройства: Служителите, които гъвкаво използват различни крайни устройства не само вътрешно, но и външно, както и мобилно, и имат достъп до Windows Server на различни работни станции, имат повече възможности с RDS User CAL. Потребителският лиценз на RDS не може да бъде променен на лиценз на устройство или обратно. Следователно решението трябва да бъде взето в момента на покупката!

Купете Microsoft User CALs за Remote Desktop Services 2016 евтино от един лиценз в онлайн магазина на Wiresoft

Потребителските лицензи за RDS за Windows Server 2016 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft, като се започне от един лиценз - офертата като използван софтуер включва изгодна цена, без "използван" да означава недостатъци по отношение на използваемостта.

Какъв е използваният софтуер от RDS User CALs за Windows Server 2016?

Потребителските лицензи за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2016, предлагани в онлайн магазина на Wiresoft, са типични лицензи за достъп от лицензионната програма на Microsoft; те са част от лиценз за обем за крайни устройства, който първоначално е бил закупен от дадена компания. Лицензите за потребителски достъп, които не са необходими на компанията, или целият лиценз за обем бяха продадени на Wiresoft, а лицензът за обем беше разделен на отделни лицензи за RDS. След покупката и разделянето тези CAL се маркират като използван софтуер. Това обаче не означава общо износване на функциите на RDS User CAL, нито каквото и да е друго ограничение по отношение на тяхната използваемост, включително и на срока.

Каква сигурност предлага използваният софтуер за потребителски лицензи за услуги за отдалечен работен плот за Windows Server 2016?

За клиентите закупуването на използвани RDS CAL от Wiresoft е не само евтино, но и сигурно! Вие не само ще получите лиценз за един потребител за услуги за отдалечен работен плот на Microsoft Windows Server 2016 за по-малко пари в сравнение с подобни нови стоки, но и ще имате сигурност за купувача чрез незабавното изтегляне, включително активиране на лиценза с включения валиден лицензен ключ.

Всички CAL-и за потребители на Remote Desktop Services за Windows Server 2016, предлагани от Wiresoft, произхождат от лицензионния списък на компаниите. За вас като клиент закупуването на User CAL за RDS или друг лиценз за клиентски достъп на Microsoft като използван софтуер, както и използването, следователно включва правна сигурност, тъй като не се нарушават никакви валидни разпоредби. Това е ясно потвърдено многократно и от различни съдебни решения. Благодарение на пълното доказване на купувача, използваният софтуер от Wiresoft е също така устойчив на одит!

Вашите предимства с използвания софтуер от User CALs за Remote Desktop Services 2016

Офертата на Wiresoft за потребителски лицензи за RDS на Windows Server 2016, както и за други лицензи за клиентски достъп като използван софтуер, е не само по-евтина алтернатива на обичайните търговски оферти за клиентите, но и предлага свободен избор на броя на лицензите за отдалечени услуги за Windows Server.

Освен това офертата в онлайн магазина на Wiresoft ви дава възможност да закупите RDS CAL за Windows Server 2016, както и RDS Device CAL и по-стари или по-нови версии на лицензи за достъп за Windows Server. Чрез закупуването на такива CAL за по-стари версии на Windows Server се избягват проблеми със съвместимостта или закупуването на нов хардуер. Възползвайте се от широката гама от използван софтуер с различни CAL версии за Windows Server в Wiresoft!

В софтуерния магазин на Wiresoft ще намерите потребителски лицензи и лицензи за устройства за Windows Server, както и други лицензи за клиентски достъп или сървърни програми на Microsoft - на ниски цени като използван софтуер с незабавно изтегляне. Ако имате някакви въпроси относно RDS User CALs за Windows Server 2016 или друг продукт на Microsoft, просто използвайте нашите компетентни съвети в чата, по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории