Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2013
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL 2013

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10033
 • 065-07304
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
39,90 Лв. * 42,90 Лв. * (6,99% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


Актуалната версия на доказаната и мощна програма за електронни таблици Microsoft Excel 2013 впечатлява с многобройните си нови и практични функции, които издигат анализа на данни на ново ниво. Бизнес потребителите, но също така и студентите и учениците, се възползват от мощните функции за обработка на данни, както и от разнообразните възможности за информационното им представяне в зависимост от различни аспекти. Интуитивният и удобен потребителски интерфейс на Microsoft Excel 2013 позволява дори на неопитните потребители да започнат работа с програмата бързо и лесно.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT EXCEL 2013"

Microsoft Excel 2013 като версия за закупуване

Доказаната и мощна програма за електронни таблици Microsoft Excel 2013 убеждава в настоящата си версия с многобройните си нови и практични функции, които издигат анализа на данни на ново ниво. Бизнес потребителите, но също и студентите и учениците се възползват от мощните функции за обработка на данни, както и от различните възможности за информационното им представяне по различни аспекти. Интуитивният и удобен потребителски интерфейс на Microsoft Excel 2013 позволява дори на неопитните потребители бързо и лесно да започнат работа с програмата.

Една от основните функции на Excel 2013 е функцията за светкавичен преглед: тя автоматично открива модели в таблиците и прави предложения за автоматични допълнения. Освен това Microsoft Excel 2013 предлага не само новия файлов формат Strict Open XML с разширение .xlsx, но и режим на съвместимост, който гарантира използването на по-стари документи на Excel.

От техническа гледна точка предимството на версиятаExcel 2013 е, че тя все още работи на Windows 7 или Windows Server 2008. Това означава, че софтуерът може да се използва и на по-стари компютри - предимство най-вече за частни потребители и самостоятелно заети лица, но и за по-малки компании, които търсят икономично решение за покриване на нуждите си от софтуер.

Excel 2013 предлага и възможност за използване на Microsoft SkyDrive за онлайн съхранение на работни листове и таблици на Excel, така че те да са достъпни и в облака и да могат да бъдат споделяни и редактирани от други потребители чрез SharePoint.

Excel 2103 се предлага от Wiresoft на разумна цена като самостоятелна програма във версията за закупуване. Следващият преглед представя най-важните функции и подобрения на Excel 2013.

Excel 2013 - Представяне на най-важните нововъведения

Доказаният софтуер за електронни таблици има във версия 2013 Standard нови инструменти, които подпомагат потребителите още по-добре при обработката и анализа на големи количества данни. По този начин Excel 2013 разпознава модели по време на обработката на набори от данни, предлага подходящи диаграми и инструменти за директна обработка.

Съветниците улесняват работата с Excel 2013

Дори основните настройки на Excel 2013 са проектирани по такъв начин, че функциите са ясно подредени, а благодарение на поредица от предварителни настройки много конфигурации могат да се прилагат автоматично при създаване на нови работни листове, което означава спестяване на време при работа със софтуера. Така потребителите ще намерят шаблони за формуляри и отчети, но също така и за бюджети, календари и други.

Програмата също така разпознава повтарящи се модели при обработката на данни и ги предоставя автоматично. Освен това тя предлага още по-убедителни представяния на данните, за да улесни тълкуването им от индивидуални гледни точки и т.н:

 • Бърз анализ: с опцията за незабавен анализ на данни вече е възможно незабавно да създадете диаграма или таблица от наличните данни само с две стъпки. Предварителен преглед показва избраните данни в условно форматиране, например като искрящи линии или диаграма.
 • Предварителен преглед на Flash: Асистентът за запълване на светкавицата поема останалата част от работата, след като установи коя операция ще извърши потребителят. След това потребителят въвежда останалите данни в тяхната цялост, следвайки модела, който е идентифицирал в данните. Това позволява попълването на колоните с данни да става само на една стъпка.
 • Препоръки за диаграми: Тази функция на Excel препоръчва типовете диаграми въз основа на наличните данни, които са най-подходящи за нея, и ги представя в сравнителен вид. След това потребителите трябва само да изберат диаграмата, която най-добре съответства на предпочитаното представяне. Данни от таблицата: Този инструмент улеснява значително проследяването на данни в заявки и други електронни таблици на Excel. Преди това налични само в данните от PivotTable, срезовете от данни са много по-лесни за настройване и използване, като показват текущия филтър във всеки един момент, така че потребителите винаги знаят кои данни разглеждат отделно.
 • Отделен прозорец за всяка работна книга: Вместо да щракате напред-назад между два таба, Excel 2013 позволява всяка работна книга да се показва в собствен прозорец. Това значително улеснява работата с две работни книги едновременно, особено когато използвате втори монитор.

Мощен анализ на данни в Excel 2013

Най-важното е, че Excel 2013 предоставя мощни инструменти и функции за ефективно манипулиране и използване на данни:

 • Съветник за създаване на таблици PivotTables: създаването на таблица PivotTable вече е още по-лесно с Excel 2013, тъй като програмата прави няколко предложения за това как да обобщи избраните данни, които се допълват от предварителен преглед на оформлението, така че потребителите трябва само да изберат подходящия тип, който съответства на желаното представяне.
 • Създаване на сложни таблици PivotTables: В Excel 2013 вече е възможно да се създават таблици PivotTables, които се основават на множество таблици, като могат да се създават и връзки между отделните таблици.
 • Използване на списък с полета при създаване на различни оформления на PivotTables: В Excel 2013 вече е възможно да се създаде оформление на PivotTable с помощта на списък с едно поле, за което може да се използва не само една, но вече и няколко таблици. По този начин списъкът с полета опростява следващите стъпки: Намиране на полетата, които да се използват за PivotTable, добавяне на повече таблици чрез преминаване към нов модел на данни на Excel и навигация във всички подходящи таблици.
 • Power Query: Потребителите на MS Office Professional Plus 2013 могат да използват Power Query, за да правят връзки между данни от публично достъпни и вътрешни източници на данни в организацията.
 • Включете други източници на данни: Excel 2013 може също така да импортира данни от други източници под формата на таблици или PivotTables; например вече може да използва канали за данни като OData, Windows Azure DataMarket и SharePoint, както и такива от доставчици на OLE DB.
 • Запитвания MDX: Тази функция позволява да се установят връзки между таблици от различни източници, които могат да включват такива, свързани с куб за онлайн аналитична обработка (OLAP), за целите на анализа, без да се налага да се консолидират в една таблица.
 • Функция "Времева линия": Вместо да можете да групирате данни от PivotTables или PivotCharts само по стойности на датата, както преди, в Excel 2013 вече е възможно да ги филтрирате интерактивно и да ги показвате на времева линия за различни периоди от време.
 • Drilldown, Drillup и Crossdrill: Тези функции улесняват навигацията до различните нива на йерархиите на PivotTable или PivotChart: Например Drilldown може да се използва за показване на подробни нива по по-диференциран начин, докато Drillup може да се използва за навигация до по-високо ниво.

Нов файлов формат на Excel Strict Open XML

В Excel 2013 има и нов файлов формат, наречен Strict Open XML workbook с разширение .xlsx, в който вече могат да се отварят и записват данни. Наред с други неща, таблиците, форматирани с .xlsx, имат предимството, че се четат и записват и стойностите на датата по ISO8601, като по този начин е отстранен и проблемът с високосната година за 1900 г., известен от предишни версии.

Нови инструменти за диаграми в Excel 2013

В допълнение към вече описания бутон "Препоръчани диаграми", който предлага диаграми, които са най-подходящи за показване на данни въз основа на текущия избор на данни, Excel 2013 съдържа и редица други функции за редактиране на диаграми. Те включват три новоинтегрирани бутона за диаграми, които улесняват още повече промяната на типични елементи като заглавие, етикет и формат:

 • Иконата плюс може да се използва за настройка на отделните елементи на диаграмата. Могат да бъдат показани и допълнителни опции.
 • Иконата на четката предлага опции за настройка на различни стилове и цветове на графиката.
 • Иконата на филтъра може да се използва за последващ избор на данни, които да се показват в съществуващата диаграма.
 • Етикети за данни: Вече могат да се вмъкват текстове в определени точки от данни, които не само могат да се актуализират, но и се запазват при промяна на типа на диаграмата. Те могат също така да бъдат свързани с точките с данни чрез водещи линии.
 • Анимация на графики: Промените в изходните данни вече могат да се анимират и проследяват в Excel 2013.

Използване на Excel 2013 с онлайн функции

Чрез използването на онлайн услугите на Microsoft SkyDrive и SharePoint Excel 2013 предлага и някои специфични уеб функции. Това открива и напълно нови възможности за сътрудничество, например като позволява работните листове и т.н. да се запазват онлайн и да се споделят по решителен начин:

 • Сътрудничество в реално време: независимо от местоположението или използваното крайно устройство, всички участници могат да работят заедно върху работен лист в реално време.
 • Споделяне на работни листове на Excel чрез Lync: Потребителите на Lync използват файлове на Excel и по време на онлайн среща и могат да ги споделят с други участници.
 • Споделяне на данни от Excel в уеб страница: Потребителите могат да вграждат работни листове или части от тях в уеб страница. Така те стават достъпни за други служители, които могат да ги отворят и да ги използват в своята програма Excel.

Системни изисквания за Microsoft Excel 2013

Софтуерът Office Excel 2013 е на разположение за изтегляне в две версии: 32-битова и 64-битова. 64-битовата версия се инсталира автоматично, но само 32-битовата версия може да се инсталира на 32-битова операционна система с процесор x86.

В зависимост от избраната версия индивидуалните хардуерни изисквания - например за RAM - могат да се различават. Трябва да се спазват следните минимални изисквания:

 • Операционни системи: Windows 7 до Windows 10, Windows Server 2008 до 2012 R2
 • Процесор: поне 1 GHz, x86 или 64-битов процесор
 • Памет: най-малко 1 GB (32 бита) или 2 GB (64 бита)
 • Място на твърдия диск: поне 3 GB
 • Разделителна способност на изображението: поне 1 024 x 576, графична карта с ускорение Direct X10

Купете Excel 2013 като единична програма на разумна цена в Wiresoft

В софтуерния магазин на Wiresoft можете да закупите Excel 2013 като версия на ниска цена - без задължение за абонамент. По този начин вие печелите освен от страхотната цена за използван софтуер, която идва от лиценз за обем, така и от всички тези предимства:

 • Excel 2013 получавате от Wiresoft като софтуер за един потребител - без другите Office-програми.
 • Този лиценз за софтуер на Excel беше част от по-голям лиценз за обем, тъй като иначе се използва само в компании; като така наречения използван софтуер, той е много по-евтин в Wiresoft!
 • При продажбата му на Wiresoft софтуерът на Excel - ако е бил използван - беше деинсталиран на предишния компютър, така че лицензът е 100% свободен и може да се използва отново.
 • Всеки използван софтуер на Excel е бил проверен от Wiresoft преди продажбата, за да се уверите, че може да се използва отново без никакви проблеми.
 • Като сериозен търговец на софтуер Wiresoft не предлага пробни версии, които са валидни за ограничен период от време или имат ограничена функционалност.
 • При всяка покупка на лиценз в магазина на Wiresoft можете да сте сигурни не само, че купувате оригинален продукт на Microsoft, но и че покупката ви е направена в съответствие с действащите законови разпоредби за търговия с употребяван софтуер.

За всички въпроси, свързани с покупката на Microsoft Excel 2013, както и на други продукти на Microsoft Office, не се колебайте да се свържете с нас по имейл, телефон или тук в чата.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT EXCEL 2013"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT EXCEL 2013"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории