Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10384
 • 6VC-03222
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
1 907,90 Лв. * 2 118,90 Лв. * (9,96% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 25x Device CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS Device CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


За да може да използва услугите за отдалечен работен плот (RDS) на сървърите на Windows, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп (CAL), който му позволява самостоятелен и локален достъп до програмите на Windows в мрежата на компанията - включително до файловете. За тази цел съществуват, наред с други неща, Device CALs за Remote Desktop Services (Услуги за отдалечен работен плот), чрез които те се предоставят на регистрирано крайно устройство (устройство) за сесия за отдалечен работен плот. Лицензите за устройства на RDS като използван софтуер от Wiresoft са евтина алтернатива на конвенционалните доставчици на лицензи, тъй като предлагат същата функционалност.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL"

25x Device CALs за Remote Desktop Services към Windows Server 2019 като използван софтуер

За да използва услугите за отдалечен работен плот (Remote Desktop Services - RDS) на сървърите на Windows, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп (Client Access License - CAL), който му позволява самостоятелен достъп до програмите на Windows в корпоративната мрежа - включително до файловете - и локално. За тази цел има 25x Device CALs за Remote Desktop Services, чрез които тези двадесет и пет регистрирани крайни устройства (Device) са достъпни за сесия за отдалечен работен плот. Лицензите CAL за устройства RDS като използван софтуер от Wiresoft са евтина алтернатива на традиционните доставчици на лицензи, тъй като предлагат същата функционалност като лицензите CAL в официалната програма за лицензиране на обеми на Microsoft.

Какви са предимствата на лицензите RDS CAL за Windows Server 2019?

Сайтът Remote Desktop Services - наричани по-рано терминални услуги - представляват специална роля на сървър в Windows Server 2019 или по-старите му версии. RDS контролира достъпа до Windows-програми, достъпни чрез съответния Windows сървър като хост, чрез сесия за отдалечен работен плот. Потребителите, които имат съответния лиценз за клиентски достъп - в този случай например RDS Device CAL - могат да ги използват с оборудвания с него компютър, лаптоп или друго подобно устройство в мрежата на компанията или локално независимо (дистанционно) чрез интернет връзка.

В допълнение към предимствата, които имат CAL-ите за устройства (и потребители) за потребителите, услугите за отдалечен работен плот на Windows предлагат и много предимства за администраторите, тъй като правят управлението много по-ефективно: Софтуерът може да се внедрява централно в корпоративна среда, като се елиминира необходимостта от индивидуално инсталиране на всяка крайна точка. Вместо това тя се предоставя на едно място - на сървъра - и при необходимост се актуализира.

Контролира се и достъпът на потребители, оторизирани за RDS CAL, като на всеки потребител могат да бъдат зададени специфични права. По този начин общите усилия за поддръжка и осигуряване на работни станции се намаляват значително чрез RDS CAL за сървъри Windows.

Какви са предимствата на лицензите за устройства на услугата за отдалечен работен плот за потребителите?

По този начин потребителите, оборудвани с RDS Device CAL за Windows Server 2019, се възползват от стандартизирана работна среда на Windows, независимо от мястото, от което имат достъп до нея с регистрираното си крайно устройство - и независимо от това кой потребител използва Remote Desktop Services на въпросния компютър, лаптоп, таблет и т.н.

Когато оторизираното крайно устройство получи достъп до определена програма чрез Device CAL по време на сесия за отдалечен работен плот с хоста, тя се изпълнява на сървъра, независимо от други клиентски връзки. Потребителят ще вижда само собствената си сесия.

Ако по-старите устройства са с по-слаба производителност или хардуер, те могат да използват Remote Desktop Services, за да използват мощта на сървъра Windows, като намалят и разходите за внедряване на по-нов хардуер.

Съвместимост на версиите за CAL на услугата Remote Desktop Service за Windows Server

Лицензът за устройство с права за достъп (или лицензът за потребител) трябва винаги да е съвместим с текущата версия на сървъра Windows, в противен случай не може да се използва за установяване на отдалечена връзка за сесия. Следователно лицензът за устройство на RDS за 2019 г. може да получи достъп до Windows Server 2019 или дори до по-стара версия на сървъра, например 2016 (понижаване), но не и до по-високи версии на сървъра в бъдеще.

Сравнение на лицензите за устройства спрямо лицензите за потребители за Remote Desktop Services на Windows Server 2019

По принцип: внедряването на софтуер на Microsoft Server винаги е независимо от действителното му използване - за целта е необходим съответен лиценз за достъп. Microsoft регулира тези права на достъп за използване на сървъра Windows чрез собствена система за лицензиране, която се основава на лицензите за клиентски достъп или съкратено CAL. Както вече беше описано по-горе, лицензите CAL за Remote Desktop Services гарантират, че само служителите, които са упълномощени за това, имат достъп до сървъра Windows, дори локално и независимо. Освен възможностите за диференцирано управление на правата за достъп за администраторите на сървъри, системата RDS CAL означава и допълнителна сигурност, тъй като чужди потребители или нерегистрирани крайни устройства без лиценз за достъп (Device CAL) нямат достъп до услугите или данните, достъпни чрез нея.

Майкрософт предлага два различни типа лицензи за лиценз за Remote Desktop Services на Windows Server 2019:

 • Device CAL за RDS, когато на една крайна точка (компютър, лаптоп, маса, мобилен телефон) се предоставят права за достъп
 • User CAL за RDS, когато на определен потребител са предоставени права за достъп

Специални характеристики на Device CAL за Remote Desktop Services 2019

По принцип Device CAL се прилага изключително за едно единствено, специално предназначено за целта крайно устройство, което е регистрирано по съответния начин. Device CAL за Remote Desktop Services регулира правата си за достъп до сървър или хост на Windows за всяка сесия на Remote Desktop.  Всеки служител, на когото е разрешено или който може да използва въпросния компютър, лаптоп и т.н., може да се възползва от Remote Desktop Services. В случай на преносими компютри, таблети или мобилни устройства, които могат да се използват независимо от местоположението, съответният потребител може свободно да избере дали да използва RDS на място в компанията, на път или у домаOffice.

В режим на лицензиране за всяко устройство, когато за първи път се установи връзка между клиентски компютър, на устройството се предоставя временен лиценз за достъп за тази връзка. След като тази връзка бъде осъществена за втори път със сървър като хост за сесии за отдалечен работен плот, за него се издава постоянен Device RDS CAL - ако има такъв.

Кратко описание на функциите на Device CALs за RDS от Windows Server 2019

 • CAL-ите на устройствата винаги са физически присвоени към определена крайна точка, а не към отделен потребител
 • Всеки лиценз за устройство RDS CAL се проследява от съответния лицензионен сървър и това
 • Независимо от регистрацията в Active Directory
 • Временно наличните RDS CAL за устройства са валидни между 52 и 89 дни
 • Броят на дефинираните Device CALs не може да бъде претоварен

Заключение

Кой тип услуга за отдалечени настолни компютри CAL предлага повече предимства в една компания, зависи от конкретния случай. Също така не е възможно да се промени CAL на устройство в CAL на потребител и обратно. Следователно решението за определен тип лицензиране на клиентски достъп трябва да бъде взето в момента на покупката. За лицензите за устройствата това зависи от броя на служителите и работните станции: Ако например няколко служители използват едно крайно устройство или ако работят предимно на място в компанията, тогава Device CAL за RDS предлага повече предимства.

Техническа информация за Remote Desktop Services на Windows Server 2019

В случая на CAL за RDS от Windows Server 2019 те се състоят от няколко компонента, които в крайна сметка позволяват на крайното устройство или потребителя да използва програмите на Windows:

 • Лицензирането на отдалечен работен плот регулира използването на RDS CAL и ги предоставя на дадено устройство.
 • Домакинът на сесиите на отдалечен работен плот управлява всички работни плотове или програми, предоставени на дадено устройство (или потребител) за една сесия.
 • Брокерът на връзки към отдалечен работен плот управлява RDS връзките и ги възстановява в случай на прекъсване по време на сесия.
 • В публична мрежа шлюзът за отдалечен работен плот контролира достъпа на крайно устройство до десктоп Windows.
 • Уеб достъпът за Remote Desktop Services осигурява достъп чрез RDS CAL чрез уеб портал за определени потребители или групи.

Купете Microsoft Device CALs за Remote Desktop Services 2019 евтино като единични лицензи в Wiresoft в нашия онлайн магазин

Device CALs за RDS на Windows Server 2019 вече се предлагат като единични лицензи в онлайн магазина на Wiresoft - като използван софтуер на особено изгодна цена, без недостатъци по отношение на използваемостта.

Какви са използваните лицензи за устройства за Windows Remote Desktop Services?

CAL-ите за устройства, предлагани за продажба в онлайн магазина на Wiresoft за Remote Desktop Services на Windows Server 2019 са лицензи за достъп за крайни устройства от съответния лиценз за обем, произхождащ от друга компания. Wiresoft е закупила ненужните единични лицензи за достъп за крайни устройства или целия лиценз за обем от тази компания, разпуснала е последния и предлага тези единични лицензи за клиентски достъп за устройства.

С продажбата или разделянето им те бяха наречени използван софтуер от сега нататък. Това ново обозначение обаче не означава никакво ограничение на използваемостта на Remote Desktop Services, дори и за определен период от време, или някакво общо износване на функциите на RDS Device CAL.

Каква сигурност предлагат лицензите за устройства Remote Desktop Services като използван софтуер?

С Wiresoft купуването на употребяван софтуер е не само по-евтино за вас, но и сигурно! Дори и CAL за един потребител за Microsoft Remote Desktop Services към Windows Server 2019 има в Wiresoft не само по-ниска цена в сравнение със сравними нови стоки, но също така предлага вече с незабавното изтегляне и активиране на лиценза с предоставения валиден лиценз за обем на купувача.

Предлаганите от Wiresoft лицензи за устройства на Microsoft RDS за Windows Server 2019 идват изключително от лицензионните запаси на организации или компании. Ето защо не само закупуването на CAL за RDS или други лицензи за достъп до програма на Microsoft като използван софтуер, но и използването им не представлява нарушение на правните разпоредби за нашите клиенти, тъй като както търговията, така и използването на CAL като използван софтуер е законно разрешено, което е ясно потвърдено отново и отново от различни съдебни решения.

Вашите предимства с използвания софтуер на Device CALs за Remote Desktop Services 2019

Като предлагаме да закупите Device CALs поотделно или в по-голям брой за Remote Desktop Services на Windows Server 2019 - или други лицензи за клиентски достъп - като използван софтуер от Wiresoft, вие като наш клиент не само имате по-евтина алтернатива в сравнение с подобни конвенционални оферти за лицензиране на вашия отдалечен достъп до услугите на Windows Server, но също така имате възможност да закупите RDS CALs за по-ранни версии на Windows Server в онлайн магазина. Това също така ви позволява да добавяте лицензи за клиентски достъп за съществуващото по-старо сървърно съзвездие, включително програми на Microsoft, без да се страхувате от проблеми със съвместимостта. Възползвайте се от нашата широка гама от различни версии на Microsoft RDS CALs за Windows Server като използван софтуер!

В софтуерния магазин на Wiresoft можете да намерите Device CALs за Windows Server 2019, както и съответните User CALs и допълнителни лицензи за клиентски достъп за Remote Desktop Services на по-стари версии на Windows Server, както и за други програми на Microsoft Server - като евтин използван софтуер за незабавно изтегляне. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства на RDS за Windows Server 2019 или друг продукт на Microsoft, просто използвайте нашите експертни съвети в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории