Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10381
 • 6VC-03222
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
395,90 Лв. * 438,90 Лв. * (9,8% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 5x Device CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS Device CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


За да може да използва услугите за отдалечен работен плот (RDS) на сървърите на Windows, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп (CAL), който му позволява самостоятелен и локален достъп до програмите на Windows в мрежата на компанията - включително до файловете. За тази цел съществуват, наред с други неща, Device CALs за Remote Desktop Services (Услуги за отдалечен работен плот), чрез които те се предоставят на регистрирано крайно устройство (устройство) за сесия за отдалечен работен плот. Лицензите за устройства на RDS като използван софтуер от Wiresoft са евтина алтернатива на конвенционалните доставчици на лицензи, тъй като предлагат същата функционалност.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL"

5 пъти CAL за устройства за Remote Desktop Services за Windows Server 2019 като използван софтуер

За да може да използва услугите за отдалечен работен плот (Remote Desktop Services - RDS) на сървърите на Windows, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп (Client Access Licence - CAL), който му позволява самостоятелен и локален достъп до програмите на Windows в мрежата на компанията - включително до файловете. За тази цел има 5x Device CALs за Remote Desktop Services, чрез които тези пет регистрирани крайни устройства (Device) са достъпни за сесия за отдалечен работен плот. Лицензите CAL за устройства RDS като използван софтуер от Wiresoft са евтина алтернатива на традиционните доставчици на лицензи, тъй като предлагат същата функционалност като лицензите CAL в официалната програма за лицензиране на обема на Microsoft.

Какви са предимствата на RDS CAL за Windows Server 2019?

Услугите за отдалечен работен плот - по-рано известни като терминални услуги - са специална роля на сървър в Windows Server 2019 или по-старите му версии. RDS контролира достъпа до програми на Windows, достъпни чрез съответния Windows Server като хост, чрез сесия за отдалечен работен плот. Потребителите, които притежават съответния лиценз за клиентски достъп - в този случай например RDS Device CAL - могат да ги използват с оборудвания с него персонален компютър, лаптоп или друго подобно устройство във фирмената мрежа или локално независимо (отдалечено) чрез интернет връзка.

В допълнение към предимствата, които тези лицензи за устройства (и потребители) имат за потребителите, услугите за отдалечен работен плот на Windows предлагат много предимства и за администраторите, тъй като правят администрирането много по-ефективно: Софтуерът може да се предоставя централно в корпоративна среда и по този начин не е необходимо да се инсталира индивидуално на всяко крайно устройство. Вместо това тя се предоставя на едно място за съхранение - сървъра - и при необходимост се актуализира.

Достъпът на потребителите, оторизирани чрез RDS CAL, също се контролира по този начин, тъй като на всеки потребител могат да се присвоят специфични права. По този начин общите усилия за поддръжка и предоставяне на работни станции се намаляват значително чрез RDS CAL за Windows Server.

Какви са предимствата на лицензите за устройства на услугата Remote Desktop Service за потребителите?

По този начин потребителите, които са оборудвани с RDS Device CAL за Windows Server 2019, се възползват от стандартизирана работна среда на Windows, независимо от кое място имат достъп до нея с регистрираното си крайно устройство - и независимо от това кой потребител използва Remote Desktop Services на въпросния компютър, лаптоп, таблет и т.н.

Ако оторизираното крайно устройство получи достъп до определена програма чрез Device CAL по време на сесия за отдалечен работен плот с хоста, тя се изпълнява на сървъра, независимо от други клиентски връзки. На потребителя се показва само неговата собствена сесия.

Ако по-старите устройства са с по-слаба производителност или хардуер, те могат да използват мощта на сървъра на Windows с Remote Desktop Services, така че разходите за осигуряване на по-нов хардуер също да бъдат намалени.

Съвместимост на версиите за CAL на услугата Remote Desktop Service за Windows Server

Лицензът за устройство с права за достъп (или лицензът за потребител) трябва винаги да е съвместим с текущата версия на Windows Server, в противен случай не може да се използва за установяване на отдалечена връзка за сесия. Следователно лицензът за устройство на RDS за 2019 г. може да има достъп до Windows Server 2019 или по-стара версия на сървъра, например 2016 (понижаване), но не и до по-високи версии на сървъра в бъдеще.

Сравнение на лицензите за устройства спрямо лицензите за потребители за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2019

По принцип: Внедряването на сървърен софтуер на Microsoft винаги е независимо от действителното му използване - за това се изисква съответен лиценз за достъп. Microsoft регулира тези права на достъп за използване на сървъра на Windows чрез собствена система за лицензиране, която се основава на лицензите за клиентски достъп (Client Access Licences ) или накратко CAL. Както вече беше описано по-горе, CAL за Remote Desktop Services гарантират, че само оторизираните служители имат достъп до сървъра на Windows, дори локално и независимо. В допълнение към възможностите на администраторите на сървъри за диференцирано управление на правата за достъп, системата RDS CAL означава и допълнителна сигурност, тъй като чужди потребители или нерегистрирани крайни устройства без лиценз за достъп (Device CAL) нямат достъп до услугите или данните, достъпни чрез нея.

Майкрософт предлага два различни типа CAL за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2019:

 • Device CAL за RDS, когато на едно крайно устройство (компютър, лаптоп, маса, мобилно устройство) се предоставят права за достъп
 • User CAL за RDS, ако на определен потребител са предоставени права за достъп

Специални характеристики на Device CAL за Remote Desktop Services 2019

По принцип Device CAL се прилага изключително за едно единствено, специално предназначено за целта крайно устройство, което е регистрирано по съответния начин. Лицензът за устройства за услуги за отдалечен работен плот регулира правата му за достъп до сървър или хост на Windows за всяка сесия на отдалечен работен плот. Всеки служител, на когото е разрешено или който може да използва въпросния компютър, лаптоп и т.н.,  може да се възползва от услугите за отдалечен работен плот. В случай на лаптопи, таблети или мобилни устройства, които могат да се използват независимо от местоположението, съответният потребител може свободно да избере дали да използва RDS на място в компанията, на път или в домашния си офис.

В режим на лицензиране за всяко устройство при първото установяване на връзка между клиентския компютър и устройството се предоставя временен лиценз за достъп за тази връзка. Веднага след като тази връзка се установи за втори път със сървър като хост за сесии за отдалечен работен плот, за него се издава постоянен Device RDS CAL - при условие че има такъв.

Кратко описание на функциите на Device CALs за RDS на Windows Server 2019

 • CAL-ите на устройствата винаги са физически присвоени на конкретно крайно устройство, а не на отделен потребител
 • Всеки лиценз за устройство RDS CAL се проследява от съответния лицензионен сървър и това
 • независимо от регистрацията в Active Directory
 • Временно наличните лицензи RDS CAL за устройства са валидни за период от 52 до 89 дни
 • Броят на дефинираните Device CALs не може да бъде претоварен

Заключение

Кой тип услуга за отдалечени настолни компютри CAL предлага повече предимства в една компания, зависи от конкретния случай. Също така не е възможно да се промени CAL на устройство в CAL на потребител и обратно. Следователно решението за конкретна форма на лицензиране на клиентски достъп трябва да бъде взето в момента на покупката. За лицензите за устройствата това зависи от броя на служителите и работните станции: Ако например няколко служители използват едно крайно устройство или ако работят предимно на място в компанията, тогава Device CAL за RDS предлага повече предимства.

Техническа информация за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2019

CAL за RDS на Windows Server 2019 се състоят от няколко компонента, които в крайна сметка позволяват на крайното устройство или потребителя да използва програмите на Windows:

 • Лицензирането на отдалечен работен плот регулира използването на RDS CAL и ги прави достъпни за дадено устройство.
 • Домакинът на сесии на отдалечен работен плот управлява всички работни плотове или програми, които са достъпни за дадено устройство (или потребител) за една сесия.
 • Брокерът на връзки към отдалечен работен плот управлява RDS връзките и ги възстановява в случай на прекъсване по време на сесия.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот регулира достъпа до работен плот с Windows чрез крайно устройство в публична мрежа.
 • Уеб достъпът за услуги за отдалечен работен плот осигурява достъп чрез RDS CAL чрез уеб портал за определени потребители или групи.

Купете Microsoft Device CALs за Remote Desktop Services 2019 на ниски цени като единични лицензи в Wiresoft в нашия онлайн магазин

Device CALs за RDS на Windows Server 2019 вече се предлагат като единични лицензи в онлайн магазина на Wiresoft - като използван софтуер на особено изгодна цена, без недостатъци по отношение на използваемостта.

Какви са използваните лицензи за устройства за Windows Remote Desktop Services?

Лицензите за устройства за Remote Desktop Services на Windows Server 2019, предлагани за продажба в онлайн магазина на Wiresoft, са лицензи за достъп до крайни устройства от съответния лиценз за обем, който произхожда от друга компания. Wiresoft е закупила ненужните индивидуални лицензи за достъп за крайни устройства или целия лиценз за обем от тази компания, разпуснала е последния и предлага тези индивидуални лицензи за достъп на клиенти за устройства.

С продажбата или разделянето на тези лицензи те занапред се наричат използван софтуер. Това ново обозначение обаче не означава никакво ограничение на използваемостта на услугите за отдалечен работен плот, дори и за ограничен период от време, или някакво общо износване на функциите на RDS Device CAL.

Каква сигурност предлагат лицензите за устройства за отдалечен работен плот като използван софтуер?

С Wiresoft купуването на употребяван софтуер е не само по-евтино за вас, но и сигурно! Дори лицензът за един потребител за Microsoft Remote Desktop Services за Windows Server 2019 не само е с по-ниска цена в Wiresoft в сравнение с подобни нови стоки, но и предлага сигурност на купувача с незабавното изтегляне, както и активиране на лиценза с предоставения валиден лицензен ключ за обем.

Предлаганите от Wiresoft лицензи за устройства на Microsoft RDS за Windows Server 2019 идват изключително от лицензионните запаси на организации или компании. Това означава, че не само закупуването на CAL за RDS или други лицензи за достъп до програма на Microsoft като употребяван софтуер, но и тяхното използване не представлява нарушение на правните разпоредби за нашите клиенти, тъй като както търговията, така и използването на CAL като употребяван софтуер са разрешени от закона, което е ясно потвърдено отново и отново от различни съдебни решения.

Вашите предимства с използвания софтуер на Device CALs за Remote Desktop Services 2019

Като предлагаме да закупите Device CALs поотделно или в по-голям брой за Remote Desktop Services на Windows Server 2019 - или също така други лицензи за клиентски достъп - като използван софтуер от Wiresoft, вие като наш клиент не само имате по-евтина алтернатива в сравнение с подобни конвенционални оферти за лицензиране на вашия отдалечен достъп до услугите на Windows Server, но също така имате възможност да закупите RDS CALs за по-ранни версии на Windows Server в онлайн магазина. Това също така ви позволява да увеличите броя на лицензите за клиентски достъп за съществуващата по-стара група сървъри, включително програми на Microsoft, без да се страхувате от проблеми със съвместимостта. Възползвайте се от нашата широка гама от различни версии на Microsoft RDS CALs за Windows Server като използван софтуер!

В софтуерния магазин на Wiresoft ще намерите не само Device CAL за Windows Server 2019, но и съответните User CAL, както и допълнителни лицензи за клиентски достъп за Remote Desktop Services на по-стари версии на Windows Server, както и за други програми на Microsoft Server - като евтин използван софтуер за незабавно изтегляне. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства на RDS за Windows Server 2019 или друг продукт на Microsoft, просто използвайте нашите компетентни съвети в чата или по имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории