Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10443
 • 6VC-03222
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
1 615,90 Лв. * 1 793,90 Лв. * (9,92% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 25x Device CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS Device CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


За да може да се използват услугите за отдалечен работен плот (RDS) на Windows Server 2016, за всеки потребител е необходим съответен лиценз за клиентски достъп до RDS (RDS CAL), за да може да има локален и независим достъп до програмите на Windows и др. в мрежата на компанията. Обикновеният CAL за Windows Server не покрива тези права. Една възможност са Device CALs за Remote Desktop Services, които регулират достъпа за конкретно регистрирано крайно устройство (устройство) за сесия Remote Desktop.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25 пакета - CAL за устройства за Remote Desktop Services за Windows Server 2016 купувайте употребявани

За да може да се използват услугите за отдалечен работен плот (Remote Desktop Services - RDS) на Windows Server 2016, за всеки потребител е необходим съответен лиценз за достъп до RDS Client Access Licence (RDS CAL), за да може да има локален и независим достъп до програмите на Windows и др. в мрежата на компанията. Обикновеният лиценз за лиценз за Windows Server не покрива тези права. Една от възможностите е Device CALs за Remote Desktop Services, които регулират достъпа за конкретно регистрирано крайно устройство (устройство) за сесия за отдалечен работен плот. Лицензите за достъп до RDS Device 2016 CAL като използван софтуер от Wiresoft имат предимството на по-ниската цена в сравнение с лицензите за достъп до RDS CAL от традиционните доставчици на лицензи, те предлагат същите функционалности като лицензите за клиентски достъп до Remote Desktop Services, определени в официалната лицензионна програма на Microsoft за Windows Server.

Какви са предимствата на RDS CAL за Windows Server 2016?

Услугите за отдалечен работен плот - наричани Терминални услуги в предишни версии - са специална роля на сървър за потребители, които използват услуги и т.н. от Windows Server 2016 или други версии на сървъра, без съответните програми на Windows да са инсталирани на локалната машина. CAL за RDS 2016 регулират този достъп, като те се предоставят на лицензираното крайно устройство чрез съответния Windows Server като хост в контекста на сесия за отдалечен работен плот. Всеки потребител, който използва персонален или преносим компютър и т.н., който има съответния лиценз за клиентски достъп - т.е. RDS Device CAL - може да го използва самостоятелно на място (от разстояние), но също така и на място в мрежата на компанията чрез интернет връзка.

Предимства на лицензите за устройства на услугата за отдалечен работен плот за Windows Server 2016 за потребителите

Всеки потребител, който използва регистрирано крайно устройство с RDS Device CAL за Windows Server 2016, може да получи достъп до стандартизирана работна среда на Windows за всяка сесия. По време на сесия на отдалечен работен плот програмите на Windows се изпълняват чрез хоста на съответния сървър; това се извършва отделно от други клиентски връзки, така че потребителят вижда само собствената си сесия.

С RDS Device CAL 2016 потребителите могат да използват и по-стари крайни устройства, чийто хардуер или производителност са по-слаби, тъй като те използват мощта на сървъра на Windows чрез Remote Desktop Services; по този начин Remote Desktop Service CAL 2016 за крайни устройства не е необходимо да се осигурява по-мощен хардуер.

Предимства на RDS CAL за Windows Server 2016 за администраторите

В допълнение към предимствата на RDS Device (и User) CALs 2016 за потребителите, те предлагат и много практически функции за администраторите, тъй като правят администрирането на всички потребители много по-ефективно: По този начин софтуерът на Windows може да се предоставя и управлява централно в корпоративна мрежа, вместо да се инсталира на всяко отделно крайно устройство. Това се извършва единствено чрез сървъра на Windows, на който е предоставена, и при необходимост се актуализира.

Лицензите за устройства на RDS определят и съответните права за лицензираното крайно устройство, така че оторизираните потребители да имат достъп до сървъра само със съответните опции за достъп. По този начин усилията за поддръжка и предоставяне на работни станции се намаляват значително с RDS Device CALs за Windows Server 2016.

Техническа информация за лицензите за устройства на услугата Remote Desktop Service за Windows Server 2016

Внедряването или използването на лицензи за устройства на RDS за отдалечени връзки към сървър на Windows включва различни функции; освен това трябва да се обърне внимание и на съвместимостта на лиценза за устройства и сървъра.

Роли на сървъра на Remote Desktop Services

Лицензите за устройства (както и за потребители) за RDS на Windows Server 2016 съдържат няколко роли, които заедно позволяват използването на програми на Windows и т.н. за лицензирано крайно устройство или потребител:

 • С помощта на Remote Desktop Licensing Manager се регулира или предоставя използването на RDS за крайно устройство с Device CAL за сървъра.
 • За всяка сесия хостът за сесии на отдалечен работен плот управлява работните плотове или програмите, предоставени на крайната точка (или потребителя).
 • Брокерът за връзка с отдалечен работен плот осигурява RDS връзката за дадена сесия и в случай на прекъсване по време на сесията възстановява връзката.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот се използва за управление на достъпа чрез терминал до работен плот с Windows в публична мрежа.
 • Уеб достъпът за услуги за отдалечен работен плот осигурява достъп на определени потребители или групи до RDS CAL чрез уеб портал.

Съвместимост на версиите на лицензите за устройства на услугата за отдалечен работен плот за Windows Server 2016

Всеки RDS CAL - независимо дали е за крайноустройство или за потребител - трябва да е съвместим с версията на Windows Server, към която е свързан. За RDS-CAL за Windows Server 2016 това означава, че те могат да се използват за достъп до Windows Server 2016 ИЛИ по-стара версия на Windows Server (понижаване). Въпреки това RDS-CAL 2016 не може да се използва за достъп до по-висока версия на Windows Server. За целта е необходима съответната версия CAL на Remote Desktop Services.

Сравнение на лицензите за устройства и лицензите за потребители за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2016

По принцип, както вече беше посочено, се прилага следното: Внедряването на конкретен софтуер на Microsoft Server, като например версия 2016, е отделно от неговото действително използване - за това винаги се изисква един от двата съответни лиценза за клиентски достъп. Правата на достъп за използване на Windows Server се регулират от Microsoft чрез собствена система за лицензиране, която се основава на лицензите за клиентски достъп или CAL.

В допълнение към конвенционалните лицензи за достъп за Windows Server се изискват и CAL за устройства или потребители за Remote Desktop Services, за да се осигури и локално независим - отдалечен - достъп до Windows Server чрез уеб. Системата RDS CAL не само предлага на администраторите на сървъри диференцирано управление на правата за достъп, но и означава допълнителна сигурност, тъй като чуждите потребители или нерегистрираните крайни устройства без този лиценз за достъп (RDS Device CAL) нямат достъп до наличните услуги или данни на сървъра.

Microsoft предлага два различни типа CAL за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2016:

 • Device CAL за RDS: дава права за достъп до определено крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон)
 • Потребителски CAL за RDS: предоставя права за достъп на определен потребител

Типични характеристики на лиценза за устройства за Remote Desktop Services 2016

RDS Device CAL е валиден само за едно специално крайно устройство, което е регистрирано за него. С помощта на Device CAL за Remote Desktop Services всяка сесия на Remote Desktop контролира правата си за достъп до сървъра или хоста на Windows. Всеки служител, който използва компютър, лаптоп и т.н., оборудван с RDS Device CAL, може да използва Remote Desktop Services за Windows Server 2016. За преносими компютри, таблети или други мобилни устройства, които могат да се използват независимо от местоположението, RDS Device CAL предлага предимството, че съответният потребител има възможност да използва RDS в офиса на компанията, на път или в домашния офис.

Когато за първи път се установява връзка между клиентския компютър и крайното устройство, се издава временен лиценз за достъп за всяко устройство в режим на лицензиране. Когато сесия за отдалечен работен плот се свърже със сървъра като хост за втори път, за устройството се издава постоянен Device RDS CAL - при условие че такъв е наличен в Remote Desktop Licensing Manager.

Всички функции на RDS Device CALs за Windows Server 2016 накратко

 • Device CAL винаги е физически присвоен на конкретно крайно устройство - вместо на конкретен потребител
 • Всеки лиценз за устройство RDS CAL се проследява от съответния сървър за лицензи,
 • независимо от регистрацията в Active Directory
 • Временните RDS CAL за крайни устройства са валидни между 52 и 89 дни
 • Броят на Device CALs, определен за всеки отделен случай, не може да бъде надхвърлен

Заключение

От гореизложеното следва, че отговорът на въпроса кой тип услуга за отдалечени настолни компютри CAL предлага повече предимства в една компания зависи от конкретния случай. Решението за форма на лицензиране на клиентски достъп до RDS трябва да бъде взето преди покупката, тъй като след това не е възможно да се промени лиценз за устройство в лиценз за потребител или обратното. При закупуването на лиценз за устройства за RDS броят на служителите и работните станции играе роля: щом няколко служители споделят едно крайно устройство или работят предимно стационарно, тогава лицензът за устройства за RDS предлага по-голямо предимство.

Купете Microsoft Device CALs за Remote Desktop Services 2016 на ниска цена като единичен лиценз от Wiresoft в нашия онлайн магазин

RDS Device CALs за Windows Server 2016 вече са налични като единичен лиценз в онлайн магазина на Wiresoft - като използван софтуер те също имат особено изгодна цена, без недостатъци по отношение на използваемостта.

Какви са използваните лицензи за устройства на RDS за Windows Server 2016?

Лицензите за устройства за услугите за отдалечен работен плот на Windows Server 2016, предлагани в онлайн магазина на Wiresoft, са типични лицензи за достъп, те произхождат от съответния лиценз за обем за крайни устройства, който компанията е закупила преди това. Всички лицензи за достъп до крайни устройства, които не са били необходими, или дори целият лиценз за обем, са изкупени от Wiresoft, като лицензът за обем е разделен и се предлага в магазина като индивидуални лицензи за достъп до RDS за устройства.

При разделянето и препродажбата на тези лицензи за лиценз те впоследствие се обозначават като използван софтуер. Това не означава общо износване на функциите на RDS Device CAL, нито ограничаване на тяхната използваемост по отношение на функциите или продължителността.

Каква сигурност предлагат лицензите за устройства на услугите за отдалечен работен плот за Windows Server 2016 като използван софтуер?

В Wiresoft закупуването на използвани RDS CAL е не само по-евтино за клиентите, но и сигурно! Лицензът за един потребител за услуги за отдалечен работен плот на Microsoft Windows Server 2016 не само се предлага на по-ниска цена в сравнение с подобни нови стоки, но и предлага сигурност на купувача с незабавното изтегляне, включително активиране на лиценза чрез включения валиден лицензионен ключ.

Предлаганите от Wiresoft лицензи за устройства RDS за Windows Server 2016 идват изключително от лицензионни запаси на компании или организации, базирани в ЕС, което означава, че за тези транзакции се прилага правото на ЕС. Това означава, че както закупуването на CAL за RDS или други лицензи за клиентски достъп на Microsoft като използван софтуер, така и използването им за нашите клиенти е защитено от закона и следователно не означава нарушение на законовите разпоредби, тъй като продажбата или закупуването, както и използването на RDS CAL са разрешени от закона, което е ясно потвърдено отново и отново от различни съдебни решения.

Вашите предимства с лицензи за устройства за Remote Desktop Services 2016 като използван софтуер

Предлагането от Wiresoft на RDS Device CALs за Windows Server 2016 - или други лицензи за клиентски достъп - като използван софтуер не само осигурява на нашите клиенти алтернатива на по-ниска цена от сравнимите търговски оферти за лицензиране на отдалечен достъп до услугите на Windows Server, но и свободен избор на необходимия брой CALs.

Освен това Wiresoft предлага възможност за закупуване на RDS CAL за Windows Server 2016, както и на по-ранни или по-нови версии на съответните лицензи за Windows Server в онлайн магазина. Това означава, че можете да закупите лицензи за клиентски достъп до RDS и за по-стари версии на Windows Server и по този начин да избегнете проблеми със съвместимостта или необходимостта от закупуване на нов хардуер. Възползвайте се от широката оферта на Wiresoft от различни версии на RDS CALs за Windows Server!

В магазина за софтуер на Wiresoft ще намерите лицензи за устройства и потребители за Windows Server, както и други програми за сървъри на Microsoft и лицензи за клиентски достъп - винаги на ниски цени като използван софтуер и с незабавно изтегляне. Ако имате въпроси относно лицензите за устройства на RDS за Windows Server 2016 или друг продукт на Microsoft, свържете се с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории