Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10084
 • 6VC-03224
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
71,90 Лв. * 78,90 Лв. * (8,87% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 1x User CAL
Система  Сървър на Windows
CAL RDS User CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за удостоверяване
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър Съвместим


За да може да използвауслугите за отдалечен работен плотна  Windows Server 2016 , всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп до RDS (накратко: RDS User CAL), за да може да получава достъп до програми на Windows и др. в мрежата на компанията локално и независимо от всяко терминално устройство. Обичайният User CAL за Windows Server не покрива правата за отдалечен достъп; те трябва да се закупят отделно под формата на Remote Desktop Services User CAL. Това дава право на един регистриран потребител да използва сесии за отдалечен работен плот.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"

Remote Desktop Services Лицензи за потребители за Windows Server 2016 купувайте употребявани

За да може да използва Remote Desktop Services на Windows Server 2016, всеки потребител се нуждае от лиценз за клиентски достъп до RDS (съкратено: RDS User CAL), за да може да има локален достъп до Windows програми и т.н. в мрежата на компанията, независимо от крайно устройство. Обикновеният лиценз за потребителя за Windows Server не включва права за отдалечен достъп, които трябва да се закупят отделно под формата на лиценз за потребителя на услуги за отдалечен работен плот. Това дава на един регистриран потребител разрешение за сесии на отдалечен работен плот.

Като употребяван софтуер, лицензите RDS User 2016 CAL на Wiresoft имат голямото предимство на по-ниската цена в сравнение с лицензите RDS User CAL на много други доставчици на лицензи. В същото време те съдържат същите функционалности като лицензите за достъп на потребителските клиенти, които се предлагат чрез официалната програма за лицензиране на обеми на Microsoft за Remote Desktop Services на сървър Windows.

Какви са предимствата на RDS User CALs за Windows Server 2016?

Remote Desktop Services за Windows Server - наричани по-рано терминални услуги - представляват специализирана роля на сървър за потребителите или дори за крайните устройства, за да могат да използват услугите на Windows Server 2016 или друга версия на сървъра, без да е необходимо използваните Windows програми да са инсталирани локално на компютъра. Потребителските лицензи за RDS 2016 регулират този отдалечен достъп за отделни служители; чрез съответния сървър Windows, който действа като хост, програмите се предоставят на лицензиран потребител по време на сесия за отдалечен работен плот. След това този потребител може да използва всеки персонален компютър, лаптоп и т.н., за да получи достъп до тях самостоятелно на място (от разстояние) или също така на място в компанията чрез интернет връзка, като използва своя лиценз за клиентски достъп - RDS User CAL.

Предимства на лицензията за потребител на услугата за отдалечен работен плот към Windows Server 2016 за служители

По този начин всеки оторизиран потребител, който има RDS User CAL за Windows Server 2016, може да получи достъп до стандартизирана работна среда Windows с всяко крайно устройство, поддържащо интернет, в рамките на отдалечена сесия. Както вече беше споменато, програмите Windows се изпълняват на съответния сървър като хост по време на сесията на отдалечен работен плот; на потребителя се показва само неговата собствена сесия, тъй като тя се осъществява отделно от други клиентски връзки.

С RDS User CAL 2016 потребителите могат да използват почти всяко по-старо крайно устройство, дори ако неговата производителност е по-ниска, тъй като Remote Desktop Services им осигурява текущата производителност на сървъра Windows; следователно с Remote Desktop Service User CAL 2016 осигуряването на по-мощен хардуер не е задължително изискване, за да се използват програмите Windows в текущи версии.

Предимства на системата RDS CAL за Windows Server 2016 за администраторите

Освен практическите предимства на лицензите за потребители на RDS за потребителите или крайните устройства, системата RDS CAL предлага предимства и за администраторите: Лицензирането на правата за отдалечен достъп прави администрирането на всички регистрирани потребители и персонални компютри по-ефективно, тъй като в корпоративна мрежа внедреният софтуер Windows може да се администрира централно и също така да се предоставя чрез него, като за целта не е необходимо да се инсталира на всяко отделно крайно устройство. Само сървърът Windows е негов хост и актуализирането с актуализации също се извършва на него.

Потребителските лицензи за достъп до RDS определят и индивидуалните права на регистрираните потребители, така че те да могат да използват сървъра Windows само със собствените си права за достъп. Следователно лицензите за потребители и устройства на RDS за Windows Server 2016 също значително намаляват усилията, необходими за поддръжка и осигуряване на работни станции.

Техническа информация за потребителските лицензи за услугата Remote Desktop Service за Windows Server 2016

Както предоставянето, така и използването на RDS for User CALs на сървърWindows се управляват от различни роли. На първо място, трябва да се осигури съвместимост на RDS CAL и версията на сървъра.

Преглед на ролите на сървъра на Windows Remote Desktop Services

Когато използвате RDS на Windows Server 2016, в допълнение към управлението на правата за използване на потребителите, се дефинират други роли на сървъра, които заедно управляват използването на програмите Windows и т.н. за лицензиран потребител или крайна точка:

 • Мениджърът за лицензиране на отдалечен работен плот управлява или осигурява използването на RDS за всеки потребителски CAL.
 • Домакинът на сесии на отдалечен работен плот управлява работните плотове или програмите, предоставяни на оторизиран потребител (или крайно устройство) при всяка сесия.
 • Брокерът за връзка с отдалечен работен плот осигурява RDS връзката за дадена сесия и в случай на прекъсване по време на сесията също така възстановява връзката.
 • Шлюзът за отдалечен работен плот контролира достъпа чрез крайното устройство до работен плот Windows в публична мрежа.
 • Уебдостъпът за Remote Desktop Services осигурява достъп чрез RDS CAL чрез уеб портал.

Обърнете внимание на съвместимостта на версиите за Windows Server с лицензи за потребители на услугата Remote Desktop 2016

RDS-CAL - независимо дали за конкретен потребител или за конкретно устройство - трябва винаги да е съвместим с версията на сървъра Windows, към който е установена връзка. В случая на RDS-CAL за потребители за Windows Server 2016 това означава, че те могат да го използват за достъп до Windows Server 2016, както и до по-стара версия на Windows Server (понижаване). RDS-CAL 2016 обаче не може да се използва за достъп до по-висока версия на Windows Server. Това е възможно само със съответната версия на Remote Desktop Services CAL е възможен.

Сравнение на лицензите за потребители спрямо лицензите за устройства за Remote Desktop Services от Windows Server 2016

В общи линии, както е описано по-горе: Внедряването на софтуера на Microsoft Server 2016 или на която и да е друга версия е независимо от по-нататъшното му използване - както пряко, така и за Remote Desktop Services; за целта е необходим съответен лиценз за клиентски достъп - RDS User CAL или RDS Device CAL. Всички права за достъп чрез лицензи за клиентски достъп за използване на сървър Windows се регулират от Microsoft със собствена система за лицензиране.

За да имате достъп до сървъра Windows и до неговия Remote Desktop Services локално и независимо - дистанционно - през уеб, в допълнение към конвенционалните лицензи за достъп са необходими допълнителни лицензи RDS User или Device CAL. Системата Microsoft RDS CAL също така позволява на администраторите на сървъри да управляват прецизно всички права на достъп, което осигурява по-голяма сигурност, тъй като нерегистрираните потребители без такъв лиценз за достъп (RDS User CAL) или крайните устройства нямат достъп до сървъра Windows.

Microsoft предлага два различни типа лицензи за ползване на Remote Desktop Services на Windows сървъри:

 • RDS User CAL: с него се предоставя на специален потребител правото на отдалечен достъп
 • RDS Device CAL: дава права за отдалечен достъп до специално устройство (компютър, лаптоп, маса, мобилен телефон)

Потребителски лицензи за ползване за Remote Desktop Services 2016

Потребителският лиценз на RDS за Windows Server винаги се регистрира изключително на името на един специален потребител. Лицензът за достъп предоставя на този потребител правото на достъп до сървъра на Windows за сесия за отдалечен работен плот; изборът на крайно устройство или клиентски компютър, използван за достъп, е свободен, но в даден момент може да се осъществи достъп само до един компютър или подобен. Благодарение на свободния избор на хардуер оторизираният потребител може да превключва между настолен компютър в компанията, мобилен телефон или таблет и т.н. по време на път или например на лаптоп у домаOffice, тъй като с RDS User CAL той винаги използва личния си акаунт за сървъра Windows.

При RDS User CAL не се налага лицензиране на отдалечен работен плот. Това означава, че съответната клиентска връзка се установява независимо от броя на User CALs за Remote Desktop Services, предоставени на лицензионния сървър. За всеки потребител обаче трябва да е наличен валиден User CAL. Следователно трябва да се определи точният брой на User CAL в дадена компания и да се инсталират достатъчен брой лицензи за достъп на сървъра Windows, така че всеки потребител да има на разположение RDS CAL. Това се прави чрез

Мениджър за лицензиране на отдалечен работен плот.

Всички функции на RDS User CALs за Windows Server 2016 накратко

 • Лицензите за потребители на RDS се присвояват на конкретен потребител в Active Directory - вместо на устройство
 • Потребителските лицензи на RDS не са временни и не могат да бъдат отменяни
 • Всеки Remote Desktop Services User CAL се проследява от лицензионния сървър
 • Въпреки това CAL не могат да бъдат проследявани в рамките на екип
 • Броят на дефинираните потребителски лицензи може да бъде претоварен - но тогава това е в противоречие с лицензионното споразумение за отдалечен работен плот

Заключение

За кой тип отдалечени настолни компютри се използват CAL Windows Сървър 2016 предлага повече предимства в една компания, като по този начин варира от случай до случай. Решението за лицензиране на клиентския достъп зависи от броя на служителите, както и от основното използване на крайните устройства: Служителите, които гъвкаво използват различни крайни устройства не само вътрешно, но и външно, както и мобилно, и имат достъп до тях от различни работни станции, и имат достъп до сървъра Windows, имат повече възможности с RDS User CAL. Потребителският лиценз на RDS не може да бъде променен в лиценз на устройство или обратно. Следователно решението трябва да бъде взето в момента на покупката!

Купете Microsoft User CALs за Remote Desktop Services 2016 евтино от един лиценз в онлайн магазина на Wiresoft

Потребителските лицензи за RDS за Windows Server 2016 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft, като се започне с един лиценз - офертата за използван софтуер включва изгодна цена, без "използван" да означава някакви недостатъци по отношение на използваемостта.

Какъв е използваният софтуер от RDS User CALs за Windows Server 2016?

Remote Desktop Services User CALs за Windows Server 2016, предлагани в онлайн магазина на Wiresoft, са типични лицензи за достъп от лицензионната програма на Microsoft; те са част от лиценз за обем за крайни устройства, който първоначално е бил закупен от дадена компания. Лицензите за потребителски достъп, които не са необходими на компанията, или целият лиценз за обем бяха продадени на Wiresoft, а лицензът за обем беше разделен на отделни лицензи за RDS. При закупуването и разделянето на тези лицензи CAL се маркират като използван софтуер. Това обаче не означава общо износване на функциите на RDS User CAL, нито каквото и да е друго ограничение по отношение на тяхната използваемост, включително и на времевия лимит.

Каква сигурност предлага използваният софтуер от Remote Desktop Services User CALs за Windows Server 2016?

За клиентите закупуването на използвани RDS CAL от Wiresoft е не само достъпно, но и сигурно! Получавате лиценз за един потребител за Remote Desktop Services на Microsoft Windows Server 2016 не е за по-малко пари в сравнение с подобни нови стоки, но също така имате сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне, включително активиране на лиценза с включения валиден лицензионен ключ за обем.

Всички потребителски лицензи, предлагани от Wiresoft Remote Desktop Services Потребителските лицензи за Windows Server 2016 идват от списъка с лицензи на компаниите. За вас като клиент закупуването на User CAL за RDS или друг лиценз за клиентски достъп на Microsoft като използван софтуер, както и използването, следователно съдържа правна сигурност, тъй като не се нарушават никакви валидни разпоредби. Това е ясно потвърдено многократно и от различни съдебни решения. Благодарение на пълното доказване на купувачите, използваният софтуер от Wiresoft е също така и одитно доказан!

Вашите предимства с използвания софтуер от User CALs за Remote Desktop Services 2016

Офертата на Wiresoft за потребителски лицензи за RDS на Windows Server 2016, както и за други лицензи за клиентски достъп като използван софтуер, е не само по-евтина алтернатива на обичайните търговски оферти за клиентите, но и предлага свободен избор на броя на лицензите за достъп, необходими за лицензиране на отдалечените услуги за Windows Server.

Освен това с офертата в онлайн магазина на Wiresoft имате възможност да закупите RDS Device CALs, както и по-стари или по-нови версии на лицензи за достъп за Windows Server в допълнение към RDS CALs за Windows Server 2016. Чрез закупуването на такива CAL за по-стари версии на Windows Server се избягват проблеми със съвместимостта или необходимостта от закупуване на нов хардуер. Възползвайте се от широката оферта за използван софтуер с различни версии на CAL за Windows Server на Wiresoft!

В софтуерния магазин на Wiresoft можете да намерите лицензи за потребители и устройства за Windows Server, както и други лицензи за клиентски достъп или сървърни програми на Microsoft - евтин като използван софтуер, включително за незабавно изтегляне. Ако имате въпроси относно RDS User CALs за Windows Server 2016 или друг продукт на Microsoft, моля, свържете се с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории