Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2016
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL 2016

Наличен за незабавно изтегляне

 • SW10124
 • 065-08572
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
80,90 Лв. * 88,90 Лв. * (9% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Версия Пълна версия
Устройства 1x
Обхват на доставката Изтегляне + лиценз
Medium Изтегляне
Изпълнение Неограничен
Езици Всички езици
Време за доставка  Няколко минути
Система  Windows (32bit/64bit)
Терминален сървър Съвместим


Excel 2016, класическата програма на Microsoft за създаване на сложни изчисления, отново предлага много функции и инструменти в настоящата версия, за да улесни ежедневната работа с фигури и таблици и да може да извършва дори сложни изчисления. Новите функции включват One-Click Forecasting (Прогнозиране с едно кликване) за определяне и показване на тенденции, разширена Power Query (Запитване за данни) за включване на източници на данни като SAP Business Objects, Hadoop или Salesforce, както и подобрени функции PowerPivot, с които данните могат да се анализират още по-бързо.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT EXCEL 2016"

Microsoft Excel 2016 - ефективната програма за изчисления за един потребител

Excel 2016, класическата програма на Microsoft за създаване на сложни изчисления, отново предлага множество функции и инструменти в настоящата версия, за да улесни ежедневната работа с числа и таблици, както и да може да извършва сложни изчисления. Новите функции включват One-Click Forecasting за определяне и показване на тенденции, подобрена Power Query за включване на източници на данни като SAP Business Objects, Hadoop или Salesforce и подобрени функции PowerPivot за още по-бързо анализиране на данни.

Освен това Excel 2016 е оптимизиран и за съвместна работа по документи и тяхното предоставяне в реално време. Благодарение на интеграцията на OneDrive и SharePoint потребителите могат да работят по файловете на Excel заедно в облака, независимо дали са в офиса, у дома или на път: с едно кликване те незабавно се прехвърлят в облака, включително с индивидуални права за освобождаване или използване, за да се защитят чувствителните данни дори в мрежата.

Освен това интелигентните асистенти като "Insights", който свързва Excel с Microsoft Bing Search, и "Tell Me", който подпомага потребителите при избора на подходящи функции за редактиране на документи, улесняват още повече работата с Excel 2016.

Освен това за Excel 2016 са налични и нови дизайни на Office: "Тъмно сиво" е с особено силни контрасти, а дизайнът "Цветно" предлага модерен вид.

Подобрената работа със сензорни бутони също така улеснява значително използването на Excel на съответните крайни устройства.

Microsoft Excel 2016 се предлага извън пакета Office като единичен лиценз на ниска цена в софтуерния магазин на Wiresoft. Следващият преглед ви показва какво предлага доказаният софтуер за изчисления на потребителя при закупуване.

Нови функции в Excel 2016

Excel 2016 включва следните подобрения на съществуващи функции, както и изцяло нови инструменти, наред с други:

 • PROGNOSE.ETS: В предишните версии на Excel можеха да се създават само линейни прогнози. С новата функция PROGNOSE.ETS вече е възможно да се генерират краткосрочни алтернативни бъдещи прогнози (вкл. най-добри и най-лоши случаи) въз основа на алгоритми за експоненциално изглаждане (ETS) и да се предоставят под формата на прогнозен лист.
 • Интерактивни диаграми в таблици с въртеливи движения: Особено в сложните таблици с въртеливи движения, новоинтегрираните функции за бизнес интелигентност позволяват по-добър преглед на изчисленията. В допълнение към възможността за групиране на времевите стойности по тримесечия или месеци, те включват и навигацията за спускане, позната от онлайн аналитичната обработка (OLAP).
 • Функция LET: С тази функция Excel 2016 едновременно подобрява изчислителната производителност и повишава четимостта и комбинативността, като позволява да се именуват отделни диапазони във формула.
 • Изглед на филтъра: С помощта на новия изглед на филтъра е възможно да се скрият всички сортирания и филтри на други служители по време на съвместна работа, за да се подобри собствената яснота на даден файл на Excel.

Освен това тези формули са налични и в Excel 2016:

 • ПЪРВА СТОЙНОСТ: Тази формула се държи подобно на SVERWEIS, но за разлика от последната вече не изисква референтен списък.
 • TEXTCHAINS обединява числа или текстове в текст, като разделителят може да бъде посочен във формулата. В сравнение с CHAIN празните клетки могат да бъдат игнорирани, а прекъсванията на редовете могат да бъдат закрепени директно във формулата.
 • TEXT CHAIN: замества предишната функция CHAIN.
 • WENNS прави вложените IF формули излишни. Сега е достатъчно да свържете всички условия заедно.
 • MAXWENNS се използва за определяне на максималната стойност от поредица от числа при определени условия.
 • MINWENNS извършва съответните изчисления за минималните стойности.

Нови типове диаграми в Excel 2016

Excel 2016 вече предлага и шест нови типа диаграми, интегрирани в Office, за ясно илюстриране на различни изчисления. Това са следните диаграми:

 • Водопад: тази стълбовидна диаграма може да се използва за прозрачно показване на това как една първоначална стойност продължава да се променя чрез различни положителни и отрицателни стойности.
 • Хистограма: Този тип се използва за показване на честотното разпределение на определени класове. За да го използвате с новия Excel 2016, трябва само да изберете подходящите набори от данни, за да се получи хистограма, която автоматично се попълва с класове.
 • Карта на дърветата: Графиката на дърво може да се използва за ясно показване на пропорциите в йерархична структура.
 • Парето: Диаграмата на Парето е разширена хистограма, която показва абсолютната стойност, както и относителния дял. От една страна, колоните са подредени според размера, а от друга страна, съответният процентен дял от общата стойност е представен по втората ос.
 • Sunburst: Диаграмата Sunburst визуализира йерархични данни под формата на концентрични пръстени. Той показва връзките между йерархиите, които са представени чрез съответните разпределения върху пръстените.
 • Боксплот: Наричана още boxplot или box & whiskers, тя се използва главно за визуализиране на статистически анализ под формата на квартили, медиани, както и "отклонения".

Помощ при избора на най-подходящия тип диаграма за дадено изчисление се предоставя от функцията "Препоръчани диаграми", включена в Excel 2016. За да го използвате, просто изберете съответните данни с мишката и ще получите селекция от съвпадащи предложения като предварителен преглед в реално време с реални данни.

Нови междупрограмни индивидуални функции в Office 2016

Excel 2016 включва и редица други удобни инструменти и съветници, които са налични и в други програми от пакета Office 2016, за да помогнат на потребителите да работят ефективно във всички приложения.

Съветник за прозрения

Съветникът "Insights" е достъпен директно в Excel 2016, за да помогне на потребителите да намерят обяснения или допълнителна информация за термини или информация, съдържащи се в дадена електронна таблица. Вместо да преминавате към интернет, за да търсите подходящи резултати от търсенето, достатъчно е да маркирате конкретен израз с мишката - едно кликване активира поддържаното от Bing интелигентно търсене директно в Excel и "Insights" показва резултатите от търсенето отстрани на прозореца на Excel.

Асистент "Tell Me"

Този асистент в лентата на менюто на Excel подпомага особено потребителите без никакви предварителни познания при изпълнение на функции. Разпознаваема по иконата си под формата на електрическа крушка, тя улеснява използването на Excel 2016: асистентът предлага поле за търсене за тази цел, което се активира чрез просто въвеждане на един или повече термини в него, които показват какво потребителят иска да направи в документ на Excel. "Кажи ми" показва къде в лентата се намира съответната функция и, ако е необходимо, предлага допълнителна помощ за извършване на съответното действие. Това улеснява работата с Excel, особено за начинаещи.

Въвеждане на формула със свободна ръка

Свободното въвеждане на формули е особено практична функция за Excel 2016, с която могат да се вмъкват математически формули директно в документа. С помощта на мишката или докосване те първо се създават със свободна ръка и се включват директно като текст в работната книга.

По-лесно споделяне на документи на Excel

Електронни таблици на Excel и могат да се споделят с други потребители още по-бързо и лесно във версията на Excel за 2016 г: Функцията "Споделяне", включена в лентата, предлага редица опции за съответния документ за тази цел: С едно кликване могат да се определят отделните адресати, както и да се определят индивидуални права: за четене или за редактиране и т.н.

"История на версиите" за по-ефективно сътрудничество в Excel

Поради възможността за едновременна работа по документ на Excel - както често се случва в облака например - често е трудно да се проследи кой участник какви промени прави в момента и кога. За тази цел функцията "История на версиите" предоставя история на версиите за всеки документ, в която по-старите състояния на редактиране не само се показват, но и се предоставят отново за повторно редактиране.

Използване на OneDrive в Excel 2016

OneDrive, универсалното облачно хранилище на Microsoft за споделяне на файлове в интернет, вече може да се използва в Excel 2016. С интегрирането на OneDrive потребителите могат да съхраняват документи на Excel там, така че те вече да са достъпни отвсякъде и от всяко устройство. С OneDrive локалното независимо сътрудничество върху файловете на Excel е просто възможно.

Защита от загуба на данни в Excel 2016

Чрез интегриране на защитата на Microsoft от загуба на данни (DLP) нейните функции могат да се използват и в документите на Excel за предотвратяване на загуба на данни и защита на чувствителни данни. По-специално администраторите използват DLP, за да задават политики за създаване и споделяне на съдържание, което съдържа чувствителна информация, заслужаваща защита, така че когато бъде открит потенциален риск за сигурността, потребителите да бъдат предупредени или дори да им бъде забранено споделянето. DLP услугите са налични в Excel 2016 чрез SharePoint Online и OneDrive for Business.

Системни изисквания за Excel 2016:

Подобно на съответната версия на Office, MS Excel се предлага в 32-битова и 64-битова версия; в резултат на това индивидуалните хардуерни изисквания, като например памет, могат да се различават:

 • Операционни системи: поне Windows 7 или по-висока версия, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2012, Windows 10 Server, Windows Server 2008 R2
 • Процесор: x64 или x86 битов процесор с поне 1 GHz и SSE2
 • Памет: поне 1 GB RAM (32-битова версия), 2 GB RAM (64-битова версия)
 • Място на твърдия диск: поне 3,0 GB свободно пространство
 • Дисплей: мин. резолюция 1024 x 768
 • Графична карта: графична карта с DirectX 10 за хардуерно ускорение на графиката

Купете Excel 2016 като отделна програма във версията за един потребител от Wiresoft

Когато купувате Excel 2016, вие се възползвате от всички тези предимства в допълнение към страхотно ниската цена на използвания софтуер с Wiresoft: MS Excel винаги е част от пакет на Microsoft Office, така че обикновено не е лесно достъпен като самостоятелна програма. Въпреки това можете да закупите Excel 2016, както и други версии на програмата от онлайн магазина на Wiresoft като едно приложение Office, за разлика от много други доставчици, при които софтуерът на Microsoft се предлага само във версии за официално закупуване като част от пакет.

Версията на Excel 2016, предлагана в Wiresoft, е лиценз за закупуване, който не изисква от вас да подпишете абонаментен ангажимент, който ви задължава да изтегляте скъпи актуализации, нито налага ограничение във времето, през което можете да го използвате. Затова закупуването на самостоятелен софтуер за Excel 2016 ще ви бъде от полза в дългосрочен план дори в бъдеще. По този начин закупуването на този лиценз за един потребител на Excel 2016 е евтино и икономично решение, особено за такива групи потребители, които искат да използват всички предимства на доказания софтуер за електронни таблици, но не се нуждаят от друга програма Office. Особено фрийлансърите и по-малките компании, но и частните потребители се възползват от нашето софтуерно предложение.

Лицензът за един потребител на Excel 2016, предлаган за продажба в Wiresoft, е идентичен със софтуера Excel, включен в съответния пакет 2016 Office от Microsoft. Не само Excel 2016, но и всички други софтуерни лицензи, предлагани в софтуерния магазин на Wiresoft, са изключително оригинални продукти на Microsoft. Отделните програми Office могат да бъдат закупени тук като пълна версия за един потребител. Обикновено те вече са били използвани от предишния собственик или идват от лицензите за по-голям обем на дадена компания. Всяка предишна инсталация на такава използвана преди това програма или свързаният с нея лиценз са били изтрити с продажбата на Wiresoft, така че Excel 2016 или съответната друга Office-програма е отново 100% използваема и следователно може да бъде инсталирана отново без повече подробности.

По този начин, когато купувате такива от Used Software, не понасяте никакви неудобства по отношение на правата на ползване или тяхната използваемост. Тъй като закупуването на такива софтуерни продукти в Wiresoft е напълно законно, след плащане можете да ги изтеглите веднага и да ги използвате без никакви ограничения. За ваша безопасност всеки лиценз за Excel от Wiresoft е предварително проверен за действителната му използваемост. Също така Wiresoft като сериозен търговец на софтуер не предлага софтуер, който може да се използва само за ограничен период от време, или такива тестови версии, които са ограничени само по отношение на обхвата на функциите, или съдържат лицензи, които се използват и от трети страни.

Ако имате въпроси относно Excel 2016 или закупуването на друг софтуер на MS Office , можете да се възползвате от нашите компетентни съвети по имейл, телефон и чат.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT EXCEL 2016"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT EXCEL 2016"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории