Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10070
 • R18-04277
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
21,90 Лв. * 22,90 Лв. * (4,37% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 1x R2 Device CAL
Система  Сървър на Windows 
CAL Устройство CAL R2
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър не е съвместим(вижте RDS CAL )


За да можете да използвате услугите, налични в изданията Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter, в допълнение към лиценза за сървъра е необходим съответен лиценз за клиентски достъп за крайно устройство: Windows Server 2012 R2 Device CAL. Това дава права за достъп до определен компютър (компютър, лаптоп, таблет и т.н.), регистриран в него.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL"

Закупуване на използван лиценз за лиценз на устройство за Microsoft Windows Server 2012 R2

За да можете да използвате услугите, налични в изданията Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter, в допълнение към лиценза за сървъра е необходим съответен лиценз за клиентски достъп за крайно устройство: Windows Server 2012 R2 Device CAL. Това дава права за достъп до определен компютър (компютър, лаптоп, таблет и т.н.), регистриран в него.

В съответствие с разпоредбите, определени в управлението на лицензите на Microsoft, лицензът за сървър за Windows Server 2012 R2 не включва потребителски права, така че те трябва да бъдат придобити допълнително под формата на Device CAL. Регистрираното по този начин крайно устройство може да се използва от всеки упълномощен потребител за достъп до функциите на Windows Server в едно от тези издания.

Лицензите за устройства за Windows Server 2012 R2 се предлагат от Wiresoft на разумна цена като използван софтуер - те се предлагат и поотделно за гъвкаво лицензиране на крайните устройства в зависимост от нуждите. Използван лиценз за достъп до софтуер за крайно устройство за Windows Server 2012 R2 предлага същите функционалности като лицензите за достъп до устройства, предлагани като нови чрез обичайната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Използване на всички функции на Windows Server 2012 R2 с използван лиценз за устройство

Дори и с предварително използван лиценз за устройство CAL можете да използвате всички възможности, предлагани от версията на сървъра 2012 R2, наследник на Windows Server 2012: В допълнение към поддръжката на Windows 8, той е готов и за работа в облак, което означава, че с него може да се създаде и сървър в облак, за да се защитят данните чрез крайно устройство с разрешен достъп.

Какви функции и предимства предлагат изданията Windows Server 2012 R2 Datacenter и Standard с Device CAL?

Windows Server 2012 R2 се предлага от Wiresoft в издания Standard и Datacenter. Те се различават основно по различната степен на виртуализация, но обхватът на функциите е един и същ.

Докато Windows Server 2012 R2 Standard Edition е достатъчен за клиенти, които не използват виртуализация или използват само няколко виртуални машини, Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition, от друга страна, предлага всички необходими функции за работа с виртуализирана частна облачна среда, както и с произволен брой виртуални машини в ролята Hyper-V на използвания сървър Windows.

Сред най-важните нововъведения на Microsoft Windows Server 2012 R2, освен многобройните подобрения и допълнителни функции в областта на мрежата, съхранението и администрирането, са подобреният достъп и защитата на информацията - включително инфраструктурата на виртуалните десктопи - както и сървърната функция IP Address Management (IPAM), заедно с модерен потребителски интерфейс, оптимизиран за сензорни екрани. Следните функции са включени и в Windows Server 2012 R2, който също може да се използва с използван Device CAL:

 • PowerShell 3.0 за ефективно управление на системните настройки
 • Новият мениджър на задачи предлага по-голяма производителност чрез оптимизирани процеси
 • IIS (Internet Information Service 8.0) с управление на сертификати с разширено валидиране
 • SMB 3.0 позволява още по-бърз и по-добър достъп до споделените файлове
 • По-високо ниво на виртуализация с Hyper-V чрез подобрен достъп до виртуални сървъри на базата на RDP
 • Сесиите чрез протокола Remote Desktop Protocol (RDP) се изпълняват чрез хоста, като по този начин вече не е необходима директна RDP връзка с виртуалния сървър
 • Поддръжка на Windows Server 2012 R2 и Hyper-V Server 2012 R2 чрез System Center Virtual Machine Manager 2012 R2, така че двете системи да могат да работят паралелно
 • VMs Generation 2 поддържат новия BIOS стандарт UEFI, както и интегрираната функция Secure Boot
 • Поддръжката за Linux е подобрена, така че динамичната памет да може да се използва и в клиентите на Linux
 • Дедуплициране на данни и на виртуални твърди дискове
 • SSD и SATA дисковете се комбинират в пространства за съхранение
 • ReFS (Resilient File System) допълва NTFS

Системата за лицензиране на Microsoft с Device CALs

С пускането на Windows Server 2012 R2 Microsoft актуализира и модела си за лицензиране. В зависимост от изданието се прави разграничение между, наред с другото, лицензиране по ядра, за което не се изискват допълнителни лицензи за достъп, и лицензиране по сървър плюс зависим от компанията брой клиентски лицензи за достъп (CAL). Вариантът на разрешаване на достъпа с CAL на устройствата е по-благоприятното решение за малките и средните предприятия.

По този начин всеки лиценз за сървър се допълва от лицензи за клиентски достъп, като например Device CAL, който предоставя на крайното устройство съответните права, така че съответният потребител да може да използва типичните функции на Windows Server. Освен специалните права за достъп за средата клиент/сървър на Windows Server 2012 R2, лицензът за устройства не съдържа никакъв друг софтуер.

Използване на използвани лицензи за устройства за изданията Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter

Разрешенията за ползване на устройства, предлагани от Wiresoft като използван софтуер, не се различават от сравнимите нови разрешения за ползване на устройства, тъй като предлагат същите възможности за използване на функциите, налични в изданията Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter. Ето защо използваните CAL за устройства са икономична алтернатива за много компании и организации за оборудване на крайни устройства с лиценз за достъп до сървър. В следващия преглед са изброени всички предимства и специални функции на използвания софтуер.

Кои типове CAL са налични за Windows Server 2012 R2 Standard и Datacenter Edition?

Лицензирането на клиентски достъп за Windows Server 2012 R2 се предлага в два типа CAL:

 • CAL за устройство за Windows Server 2012 R2 - за едно крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)
 • Потребителски CAL за Windows Server 2012 R2 - за един потребител

Какви са разликите между лицензите за устройства и лицензите за потребители за Windows Server 2012 R2?

Лицензът за устройства за Windows Server 2012 R2 не се различава по функции и услуги от съответния лиценз за потребители. Единствената разлика обаче е в съответния тип разрешение за достъп за Windows Server: С Device CAL се разрешава достъп до едно крайно устройство, но то може да се използва последователно от няколко потребители за достъп до услугите на Windows Server; в зависимост от броя и оборудването на работните станции с компютър и типичните работни процеси в някои компании това може да бъде преобладаващата ситуация - за разлика от случаите, когато един потребител със собствен акаунт използва предимно напълно различни крайни устройства.

Например крайната точка, оборудвана с Device CAL, може да предложи повече предимства в компании с работа на смени, когато няколко служители ползват една крайна точка, за да проверяват електронната си поща и т.н.; тук са необходими по-малко лицензи за достъп до крайната точка. Ако лицензираното крайно устройство е мобилно устройство, например лаптоп, таблет или смартфон, потребителят има достъп до сървъра на Windows независимо от местоположението си - например в домашния офис, на път или на друго място. По този начин Device CAL предлага и възможности за мобилно използване.

Какви различни възможности за използване предлага използваният лиценз за устройства за Windows Server 2012 R2 в изданията Standard и Datacenter?

В зависимост от това дали е инсталирано Standard или Datacenter Edition за Windows Server 2012 R2, Device CAL също предлага различни функционалности: Възможно е да получите достъп до Datacenter Edition на Windows Server 2012 R2 с Device CAL за Standard Edition - налична е обаче само ограничената функционалност на Standard Edition. Само Device CAL за Datacenter Edition предлага съответно разширен обхват от функции и характеристики. Ако за достъп до Windows Server 2012 R2 Standard се използва лиценз за устройство за Datacenter Edition, налична е само функционалността на Standard Edition.

Забележка за съвместимостта на версиите за лицензите за устройства за Windows Server 2012 R2

С Device CAL за Windows Server 2012 R2 крайното устройство има права за достъп до по-стари версии на Windows Server (понижаване) в допълнение към използването на наличните функционалности в зависимост от изданието. И обратното, лицензът за устройство за версия 2012 R2 на Windows Server не може да се използва за достъп до по-висока версия, например 2016 (надстройка). Затова при закупуване на лицензи за устройства за Windows Server 2012 R2 клиентите трябва да обърнат внимание на съвместимостта между съществуващия лиценз за сървър и необходимия лиценз за клиентски достъп в допълнение към наличните функции за съответното издание.

Какво още трябва да се има предвид при закупуване на използвани лицензи за устройства за Windows Server 2012 R2?

Лицензът за лиценз на устройство за Windows Server 2012 R2 лицензира само едно крайно устройство и го снабдява с правата за достъп, определени за всяко издание. След като регистрацията е завършена, CAL на устройството вече не може да се прехвърля на друго крайно устройство. Също така не е възможно да се промени типът на CAL и да се използва CAL на устройството като CAL на потребителя.

Подобни разпоредби за CAL, дефинирани в управлението на лицензите на Microsoft, служат за предотвратяване на неоторизиран достъп до Windows Server 2012 R2, което дава на компаниите по-голяма сигурност за данните и комуникацията, тъй като услугите за електронна поща или данните на сървъра не могат да бъдат достъпни без съответния Device CAL.

Заключение за CAL на устройствата

Кой тип лиценз за клиентски достъп предлага по-голяма гъвкавост в дадена компания и следователно е по-изгодният вариант за лицензиране, зависи от конкретния случай. В допълнение към броя на лицензираните крайни устройства за достъп до Windows Server, броят на потребителите също е от решаващо значение: ако няколко потребители имат алтернативен достъп до Windows Server 2012 R2 чрез едно крайно устройство по подразбиране, лицензирането с Device CAL предлага повече предимства.

Затова преди да вземете решение за закупуване на лицензи за лиценз за ползване, точните познания за типичните процеси в компанията са най-добрата отправна точка за избор на типа лиценз за ползване за Windows Server 2012 R2. В описаната ситуация лицензирането с Device CALs е по-евтино за компанията, отколкото лицензирането с User CALs, тъй като е необходимо да се закупят по-малко лицензи за достъп на клиенти.

Използвани лицензи за устройства за Microsoft Windows Server 2012 R2 в онлайн магазина на Wiresoft

Употребяваните лицензи за устройства за изданията на Windows Server 2012 R2 се предлагат и поотделно в онлайн магазина на Wiresoft - тук не се прилагат никакви разпоредби на Microsoft за поетапно издаване на лицензи; иначе употребяваният софтуер няма недостатъци или ограничения в сравнение с новите лицензи - не само защото софтуерът не се износва по принцип, но и защото няма ограничения във функционалността.

Откъде идват лицензите за устройства за Windows Server 2012 R2, предлагани от Wiresoft като използван софтуер?

Използваните лицензи CAL за устройства за Windows Server 2012 R2, предлагани от Wiresoft, са оригинални лицензи на Microsoft от нейната лицензионна програма; преди да бъдат продадени от Wiresoft, те са били част от лиценз за обем устройства за Windows Server 2012 R2, закупен от дадена компания. Този лиценз за обем, както и индивидуалните неизползвани лицензи за достъп до устройства, бяха закупени от Wiresoft, а целите лицензи за обем бяха разтворени в индивидуални лицензи. Получените индивидуални CAL на устройството се обозначават като използван софтуер. Въпреки това обозначение те могат да се използват като нов лиценз за достъп до Windows Server 2012 R2, тъй като не се различават от новите лицензи нито по отношение на ограниченията на функционалността им, нито по отношение на периода на използване.

Предварително използвани лицензи за устройства за Windows Server 2012 R2 с гаранция от купувача

Предложението за използван софтуер на Wiresoft за Device CALs за Windows Server 2012 R2 осигурява на клиентите сигурно лицензиране за Windows Server 2012 R2! Използваните CAL за устройства от Wiresoft също предлагат обичайната сигурност на купувача с незабавно изтегляне след покупката, включително незабавно активиране на лиценза с валиден лицензионен ключ за обем.

Законно ли е закупуването или използването на използвани лицензи за устройства за Windows Server 2012 R2?

Клиентите на Wiresoft могат да разчитат на правна сигурност при закупуването на използвани Device CAL за Windows Server 2012 R2, както и при използването им, тъй като те не нарушават никакви законови разпоредби. Това е така, тъй като както използваните лицензи CAL за устройства за Windows Server 2012 R2, така и други подобни лицензи за клиентски достъп, налични в магазина на Wiresoft, идват от лицензионния фонд на компаниите. Следователно търговията с употребявани лицензи CAL се основава на валидната съдебна практика, която изрично разрешава продажбата, покупката, както и използването на употребявани лицензи CAL на Microsoft; това е ясно потвърдено отново и отново от различни съдебни решения.

Освен това, използваният софтуер от Wiresoft предлага и сигурност при одита, благодарение на пълните доказателства за всички предишни купувачи!

Всички предимства на използвания софтуер за Device CALs за Windows Server 2012 R2 накратко

Потребителските лицензи CAL за Windows Server 2012 R2 като използван софтуер от Wiresoft са по-евтина алтернатива в сравнение с подобни нови продукти от повечето традиционни доставчици на софтуер - това предимство важи и за използвания софтуер за Microsoft Server или други лицензи за клиентски достъп.

Тъй като лицензирането на използваните Device CALs не се регулира от иначе често срещаното дипломиране, можете да лицензирате точния брой крайни устройства според действителното използване на услугите на Windows Server във вашата компания. Клиентите на Wiresoft могат също така да намалят разходите за закупуване на крайни устройства чрез това гъвкаво лицензиране на клиентски достъп.

Използваните лицензи за достъп от Wiresoft също така предлагат особено практичен начин за допълване на собствения ви софтуерен инвентар на разумна цена, тъй като офертата обхваща и няколко версии на софтуера. По този начин се избягват и проблемите със съвместимостта, които биха могли да бъдат причинени например от паралелното използване на различни софтуерни версии, и следователно се намаляват разходите за закупуване на нов хардуер. В допълнение към лицензите за устройства за изданията на Windows Server 2012 R2 можете да намерите и съответните потребителски лицензи като използван софтуер в софтуерния магазин на Wiresoft.

Офертата за използван софтуер на Wiresoft включва софтуер на Microsoft за много други области - с всички гореспоменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства за MS Windows Server 2012 R2 или за друг продукт на Microsoft, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории