Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10400
 • 359-06322
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
4 049,90 Лв. * 4 498,90 Лв. * (9,98% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 25x User CAL
Система  SQL Server 
CAL User CAL
Обхват на доставката Идентификатор на лиценза + Код за идентификация 
Време за изпълнение Неограничен
Езици Всички езици


При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, в допълнение към лиценза за сървър е необходим лиценз за клиентски достъп за всеки User: SQL Server 2016 User CAL той предоставя на един регистриран потребител права за достъп до съответния SQL . Това е така, защото за разлика от лицензирането на за изданието , в случай на сървърно/CAL лицензиране на SQL 2016 сървър, сървърният лиценз не съдържа никакви потребителски права, така че те трябва да бъдат закупени отделно като Server Core Standard User CAL така че конкретен потребител да бъде лично оторизиран за достъп до SQL Server чрез всяко крайно устройство.

Ако имате допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ"

Купете 25x User CAL за Microsoft SQL Server 2016 като използван лиценз

При лицензиране на Standard изданието на Microsoft SQL Server 2016, освен лиценза за сървър за всеки потребител, е необходим и лиценз за клиентски достъп: SQL Server 2016 User CAL; той предоставя на един регистриран потребител права за достъп до съответния SQL Server. Това е така, защото за разлика от основното лицензиране за изданието Standard, лицензирането на сървър/CAL за сървър SQL 2016 не включва потребителски права, така че те трябва да бъдат закупени отделно като User CAL, за да може определен потребител да получи лично разрешение за достъп до SQL Server чрез всяко крайно устройство.

Лицензите за 5 потребители за SQL Server 2016 като употребяван софтуер от Wiresoft не само са на изгодна цена в сравнение с обичайните оферти за лицензи за потребители в търговията със софтуер, но и се предлагат в пакет от 25 броя. Те имат същата функционалност като обичайните потребителски лицензи за клиентски достъп за SQL Server 2016 от официалната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Възползвайте се от всички предимства на MS SQL Server 2016 с използвани лицензи за потребители

Изданието Standard на SQL Server 2016 предоставя всички функции, необходими за разработване и управление на мащабируеми хибридни платформи за бази данни. Освен това тази версия съдържа и инструменти, които поддържат типични интелигентни критични приложения в областта на BI. Потребителите с User CAL могат също така да използват рамката Apache Hadoop и интеграцията с облака, както и R-анализ и допълнителни възможности за заявки. SQL Server 2016 предлага и подобрени функции за сигурност, които поддържат ефективни и сигурни корпоративни операции. Други нови функции и оптимизации в софтуера включват:

 • Съхраняване на колони в паметта, съхраняване на заявки, както и временни таблици за историзиране на данните, за по-добра производителност на сървъра
 • Ускорено изпълнение на скриптове R чрез SQL Server R Services със статистическия език R директно в SQL Server
 • Услугите за основни данни позволяват рационализирано управление и предоставяне на набори от основни данни
 • Сигурност на ниво ред (RLS), Винаги криптирано и Динамично маскиране на данните осигуряват повишена сигурност
 • Интеграцията на Stretch Databases разширява поддръжката на облака
 • Поддържат се конвенционални OLAP (онлайн аналитична обработка) решения
 • Услугите за отчитане на SQL Server позволяват създаването на страницирани и мобилни отчети
 • Услугите за анализ предоставят аналитични данни за отчети на бизнес и отчетни услуги
 • Използване на PolyBase за заявки на Transact-SQL от външни източници на данни
 • Transact-SQL увеличава максимално производителността на SQL Server

Информация за използваните лицензи за потребители за SQL Server Standard-Edition 2016

Като използван софтуер потребителският CAL от Wiresoft има същите права за използване на функциите на изданието SQL Server 2016 Standard като "нов" лиценз за клиентски достъп: Това е особено полезно за МСП, но също и за по-големи компании, които искат да използват своя SQL Server с лицензиране на Server/CAL, където за потребителите се изискват лицензи за клиентски достъп.

Информация за сървърното/CAL лицензиране на SQL Server 2016 Standard

В зависимост от изданието лицензионните условия на Microsoft предлагат и алтернативна възможност за лицензиране на SQL Server 2016 с лиценз за сървър плюс потребителски CAL - наречено лицензиране Server/CAL. Това съчетава основното лицензиране на SQL Server с лицензиране на отделни потребители или крайни устройства. Във варианта на лицензиране Server/CAL за изданието Standard първо се изисква лиценз за сървър 2016 за всеки отделен сървър, на който ще се стартира инстанция на SQL Server; съдържащите се в него лицензи CAL са снабдени само с администраторски права, така че за използването на услугите на SQL Server всеки отделен потребител се нуждае от отделен лиценз за личен достъп(User CAL), който също трябва да съответства най-малко на идентична или по-висока версия на SQL Server.

Само този лиценз на потребител дава право да се използват функциите на SQL Server от версия 2016, той не съдържа допълнителен софтуер, който все още трябва да се инсталира, а само права за достъп до средата клиент/сървър на SQL Server 2016.

Предимства на лицензирането на SQL Server 2016 Standard издание с потребителски лицензи (User CALs)

При избора между лицензиране на ядрото и лицензиране на потребителите (или крайните устройства) на базата на сървър/CAL за изданието Standard на SQL Server 2016, Microsoft взема предвид онези компании и организации, чийто SQL Server е с по-ниска производителност. Допълнителното лицензиране с CAL за потребители представлява по-икономичен вариант за тези клиенти за използване на услугите на SQL Server, тъй като в този случай лиценз за клиентски достъп трябва да се закупи само за толкова служители, колкото действително са им необходими. Лицензионният модел на Microsoft предлага два типа лицензи за лиценз за SQL Server 2016:

 • SQL Server 2016 User CAL: това дава права за достъп до сървъра на специален потребител
 • SQL Server 2016 User CAL: дава права за достъп до сървъра на специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)

Обърнете внимание на съвместимостта на версиите на потребителските лицензи със SQL Server 2016!

Лицензът за потребител за SQL Server 2016 позволява на потребителя да има достъп не само до SQL Server 2016, но и до по-стари версии, като например 2014 (понижаване). И обратното, този потребителски лиценз за SQL Server 2016 не може да се използва за достъп до по-висока версия на SQL Server, например 2019 (надстройка). Затова при закупуване на потребителски лицензи за SQL Server 2016 трябва да се вземе предвид съвместимостта между лиценза за сървър и лиценза за клиентски достъп.

Какво да вземете предвид при лицензирането на SQL Server 2016 с потребителски лицензи за ползване?

Както вече беше споменато, конкретен служител получава лични права за достъп до SQL Server 2016 на свободно избираемо крайно устройство, поддържащо Windows, чрез User CAL. След като регистрацията на потребителя е завършена, тя вече не може да бъде променяна. Също така не е възможно да се промени типът CAL от User (Потребител) на User CAL (Потребител) или обратното. Тези ограничения на лицензите CAL са предназначени за предотвратяване на неправилен достъп до SQL Server. По този начин лицензирането на Server/CAL осигурява и сигурност за компанията и нейните данни, тъй като са изключени неоторизирани потребители или потребители от трети страни.

Какви са предимствата на User CAL за SQL Server 2016?

Лицензът User CAL за SQL Server по принцип не се различава по своите функции от лиценза за клиентски достъп, базиран на устройства. Съответните им предимства могат да се видят в типовете достъп до SQL Server, които са типични за компания, в която се използва SQL Server.

Въпреки че потребителският лиценз за SQL Server 2016 е обвързан изключително с едно лице, той предлага свободен избор на крайното устройство, чрез което може да се осъществи достъпът във всеки случай, дори ако това е възможно само от един компютър или подобен.

В сравнение със свързания с крайното устройство лиценз за устройства, лицензът за потребители за SQL Server предлага различен обхват на използване, тъй като лицензираният потребител е по-малко обвързан локално - при условие че използваното крайно устройство има достъп до интернет. Това означава, че потребителят може да получи достъп до SQL Server както на работното място в компанията, така и извън нея чрез лаптоп, таблет или смартфон - независимо дали е в командировка или у домаOffice.

Така използваните User CAL за SQL Server 2016 предлагат по-гъвкаво използване на функциите на SQL Server, особено за онези служители, които редовно се намират на различни места и редовно се свързват със сървъра със съответните си компютри, тъй като с User CAL те винаги използват личния си акаунт.

Заключение

Така че кой тип лиценз за клиентски достъп за SQL Server 2016 предлага повече предимства в работна среда, се различава в отделните случаи. Решението за закупуване зависи от броя на служителите, които използват SQL Server, във връзка с преобладаващия тип използване на съответните крайни устройства: щом мнозинството използва мобилен лаптоп или таблет или различни компютри, разположени на различни работни станции, за да получи достъп до SQL Server, User CAL предлагат повече предимства. Въпреки това, както е посочено по-горе, решението за правилния тип лицензиране на клиентски достъп трябва да се вземе преди покупката, тъй като User CAL за SQL Server 2016 не може да се прекласифицира в Device CAL или обратното.

Използваните потребителски лицензи за Microsoft SQL Server 2016 се предлагат от един лиценз в онлайн магазина на Wiresoft

Потребителските лицензи за MS SQL Server 2016 се предлагат като използван софтуер в онлайн магазина на Wiresoft вече като лиценз за един потребител - тъй като тук не се прилагат обичайните правила за лицензиране на обеми. Маркировката "Използван" не означава никакви недостатъци в използваемостта на User CAL, тъй като софтуерът по принцип не може да се износи.

Информация за използваните лицензи за потребители за SQL Server 2016

Използваните потребителски лицензи за достъп за SQL Server 2016 от Wiresoft са типични лицензи за достъп за потребители, каквито са налични в рамките на лицензионната програма на Microsoft; единствената разлика между тях е, че те са били част от лиценз за обем на потребител за SQL Server 2016; първият купувач, обикновено компания, е препродал ненужните лицензи за достъп на един потребител или дори пълен лиценз за обем на Wiresoft. Лицензът за обем беше разтворен и преобразуван в индивидуални лицензи, като получените индивидуални потребителски лицензи CAL занапред бяха обозначени като използван софтуер. Въпреки че са обозначени като "използвани", тези потребителски лицензи за лиценз могат да се използват напълно за SQL Server 2016, тъй като не са възникнали ограничения във функционалността им или в полезния им живот.

Каква сигурност на купувача предлага използваният софтуер за User CALs за SQL Server 2016?

Потребителските лицензи за SQL Server като използван софтуер от Wiresoft не само предлагат на нашите клиенти евтина алтернатива за лицензиране на SQL Server, но са и сигурни! Като клиент вече получавате лиценз за един потребител за Microsoft SQL Server 2016 не само на по-ниска цена в сравнение с "неизползван" нов софтуер, но и можете да се възползвате от обичайната сигурност на купувача чрез незабавно изтегляне и незабавно активиране на лиценза с включения лицензен ключ за обем.

Законни ли са използваните лицензи за лиценз за ползване за SQL Server 2016?

Лицензите за потребителски достъп за SQL Server 2016, които можете да закупите от Wiresoft, идват от лицензионните запаси на организации и компании. В резултат на това продажбата или покупката също подлежи на валидна юрисдикция, която изрично разрешава търговията с употребяван софтуер; това е ясно потвърдено от няколко съдебни решения.

За клиентите на Wiresoft закупуването на потребителски лицензи за SQL Server 2016, както и на други предлагани лицензи за клиентски достъп като използван софтуер, включително и тяхното използване, предлага и правна сигурност, тъй като нито Wiresoft, нито вие като клиент нарушавате правните разпоредби. В допълнение, използваните CAL-и са също така защитени от одити поради пълното доказване на всички предишни купувачи от страна на Wiresoft!

Вашите предимства при закупуване на използвани лицензи за потребители за SQL Server 2016

Употребяваният софтуер от Wiresoft предлага на нашите клиенти евтина алтернатива на повечето оферти от други доставчици - не само за User CAL за SQL Server 2016, но и за други лицензи за достъп. Преди всичко няма ограничения за броя на необходимите User CAL в сравнение с негъвкавите нива за лицензите за клиентски достъп, което означава, че разходите за лицензиране на сървъра могат да бъдат намалени, тъй като действителното използване на услугите на SQL Server може да бъде лицензирано точно.

В онлайн магазина на Wiresoft в раздел Лицензи за достъп до използван софтуер ще намерите не само потребителски лицензи за достъп, но и лицензи за устройства за SQL Server 2016 - включително други версии на клиентски лицензи за достъп до SQL, както и за други сървъри на Microsoft, включително съответните сървърни лицензи. Това ви позволява да лицензирате съществуващия си софтуерен инвентар на ниска цена, тъй като избягвате както разходите за придобиване на нов хардуер, така и проблемите със съвместимостта, дължащи се на несъвместими версии на софтуера.

Освен потребителски лицензи за лицензиране можете да намерите и други софтуерни продукти на Microsoft в софтуерния магазин на Wiresoft - с предимствата на използвания софтуер на Wiresoft. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за ползване за SQL Server 2016 или друг продукт на Microsoft, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT SQL SERVER 2016 - 25 ПАКЕТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории