Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10410
 • 381-02250
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
409,90 Лв. * 453,90 Лв. * (9,69% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 10x Device CAL
Система  Сървър Exchange
CAL Device CAL
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици


Предпоставка за достъп до всички услуги на Microsoft Exchange Server 2016, налични в изданията Standard и Enterprise, е освен действителния лиценз за сървър, също и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Exchange Server 2016 Device CAL. Само този лиценз предоставя на определен регистриран компютър (персонален компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) съответните права за достъп.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"

10 лиценза за устройства за Microsoft Exchange Server 2016 като използван софтуер

Предпоставка за достъп до всички услуги на Microsoft Exchange Server 2016, налични в изданията Standard и Enterprise, е освен действителния лиценз за сървър, също и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Exchange Server 2016 Device CAL. Само по този начин на определен регистриран компютър (персонален компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) се предоставят съответните права за достъп.

В съответствие с разпоредбите за управление на лицензите на Microsoft лицензът за сървър за Exchange Server 2016 не съдържа допълнителни потребителски права, така че те трябва да бъдат закупени отделно под формата на лиценз за устройство. След това регистрираното крайно устройство може да се използва от всеки оторизиран потребител за достъп до съответните функции на Exchange Server.

Използваните лицензи за устройства за Exchange Server 2016 Standard и Enterprise Editions се предлагат на разумна цена от Wiresoft - за гъвкаво лицензиране на крайните устройства, основано на нуждите, те се предлагат и поотделно. Като използван софтуер тези лицензи за достъп до крайни точки предлагат същата функционалност като лицензите за устройства за Exchange Server 2016, предлагани като нови чрез официалната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Извлечете максимума от Exchange Server 2016 с употребяван Device CAL

Microsoft Exchange Server 2016 представлява незаменима основа за контрол и управление на съответните процеси на комуникационната система в една съвременна компания. Сървърът Exchange действа като интерфейс за вътрешна и външна  комуникация и свързва всички служители или отдели в различни локации, като по този начин повишава и ефективността на работните процеси: Exchange Server 2016 позволява централно администриране и ясно архивиране на имейли и контакти, както и на задачи; интегрираното управление на версиите също така подобрява съвместната работа по документи. Във версия 2016 броят на ролите на сървъра е намален до две в сървърната архитектура: Mailbox и Edge Transport; освен това е опростено мащабирането на пощенските кутии и е оптимизирана поддръжката на облачни услуги. Други характеристики:

 • Архитектурата за търсене в eDiscovery има достъп до множество сървъри и работи асинхронно, както и от разстояние.
 • Контекстните филтри подобряват откриването на информация.
 • Търсенето на съдържание е по-лесно мащабируемо чрез увеличаване на броя на пощенските кутии с възможност за търсене и архивните пощенски кутии до общо 20 000.
 • Управлението за изпращане на данни чрез Outlook 2016 или Outlook в е подобрено чрез персонализирани права за достъп, наред с други неща.
 • Поддържат се и хибридни сценарии за пощенски кутии.
 • Предотвратяването на загубата на данни (DLP) в изданието Enterprise повишава сигурността на данните, дори за имейли, съдържащи потенциален зловреден софтуер.
 • Стандартният протокол на Outlook MAPI по HTTP оптимизира надеждността и стабилността на връзките на Exchange.

Информация за използваните лицензи за устройства за Exchange Server 2016 Standard- и Enterprise-Edition накратко

Лицензите за устройства, предлагани като използван софтуер в Wiresoft, не се различават от съответните нови лицензи за устройства, тъй като предлагат същите възможности за използване на наличните функции в изданията на Exchange Server 2016 Standard и Enterprise. Следователно използваният софтуер за Device CAL предлага на много компании и институции рентабилна алтернатива за оборудване на крайни устройства с лиценз за достъп до Exchange Server. Следващият преглед обяснява всички предимства и специални функции.

Управление на лицензите на Microsoft с CAL за Exchange Server 2016

Управлението на лицензите на Microsoft обяснява всички разпоредби за допълнителното оборудване на устройства или крайни устройства с права за достъп за Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise, така че потребителите да имат достъп до имейли и т.н. чрез тях. Въпреки това такива CAL, които вече са включени в лиценза на сървъра, са предназначени изключително за администратори и следователно не могат да се използват за типични за Exchange услуги. Само лиценз за клиентски достъп, като например Device CAL, предоставя на крайното устройство правата, така че един или няколко служители да могат да използват функциите на Exchange Server. Този лиценз за лиценз на устройство не включва никакъв допълнителен софтуер освен специалните права за достъп за средата клиент/сървър на Exchange Server 2016.

Какви типове CAL са налични за Exchange Server 2016 Standard- и Enterprise издание?

Лицензирането на базата на CAL за Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise осигурява точно управление на правата за достъп за всички подходящи компютри (стационарни или мобилни) в организацията. Моделът на Microsoft за лицензиране предлага общо два типа CAL за Exchange Server 2016:

 • Лиценз за устройство за Exchange Server 2016 за специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)
 • Лиценз за потребител за Exchange Server 2016 - за един специализиран потребител

Какви са разликите между лицензите за устройства и лицензите за потребители за Exchange Server 2016?

По принцип лицензът за устройство за Exchange Server 2016 не се различава от лиценза за потребител по отношение на наличните функции и услуги. Съществува обаче съществена разлика в предимствата, предлагани от съответния вид достъп до сървъра Exchange: В зависимост от броя и конфигурацията на работните станции в компанията и работните потоци, при които се осъществява достъпът до Exchange Server, няколко служители могат да споделят едно крайно устройство за тази цел, за да осъществяват последователен достъп до Exchange Server, или един потребител може да използва напълно различни крайни устройства за тази цел.

Крайното устройство, оторизирано за достъп с Device CAL и Windows, може да се използва от всеки служител, който има разрешение за това, за да използва наличните услуги на Exchange. Например в компания, в която се работи на смени, няколко служители ползват едно крайно устройство за получаване на имейли и т.н., така че тук са необходими по-малко лицензи за клиентски достъп, отколкото при User CAL.

Ако това лицензирано крайно устройство може да се използва и като мобилно устройство, например лаптоп, таблет или смартфон, съответният потребител може да го използва и за достъп до Exchange Server чрез интернет достъп независимо от местоположението - например на път, от друго място или у домаOffice. След това Device CAL предлага и опции за мобилно използване.

Какви са разликите между лицензите за устройства за Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise?

Разрешенията за ползване на устройства за MS Exchange Server 2016 предлагат различни функционалности в зависимост от Standard или Enterprise Edition, като при Enterprise Edition те са с по-висока степен на мащабируемост на заявките за пощенски кутии. Възможно е обаче да използвате и Exchange Server Enterprise Edition с Device CAL за Standard Edition - със съответно ограничената функционалност на Standard Edition, както и с по-малкия брой бази данни с пощенски кутии. Следователно лицензите за устройства за версията Enterprise Edition предлагат със съответния лиценз за сървър на версията Enterprise Edition разширен обхват от услуги и функции, каквито често са необходими в по-големи компании или организации, включително предотвратяване на загуба на данни.

Забележка за съвместимостта на версиите на лицензите за устройства за Exchange Server 2016

В допълнение към наличните функционалности в зависимост от изданието, лицензът за устройство за Exchange Server 2016 не само предоставя на компютъра и т.н. права за достъп до точно тази версия на сървъра, но също така му дава право на достъп до по-стари версии на Exchange, като например 2013 (понижаване). Обаче лиценз за устройство за версия 2016 на сървъра не може да се използва за достъп до по-високата версия 2019 на Exchange Server (надстройка).

Ето защо, в допълнение към наличните функции за дадено издание, купувачите на Device CAL за Exchange Server трябва винаги да вземат предвид съвместимостта между използвания лиценз за сървър и лицензите за клиентски достъп.

Какво още трябва да взема предвид, когато лицензирам Exchange Server 2016 с лицензи за устройства?

Лицензът за устройство за Exchange Server версия 2016 е валиден за точно едно крайно устройство и му предоставя съответните права за достъп. След като регистрацията е завършена, Device CAL не може да бъде прехвърлен на друго крайно устройство. Също така не е възможно да се промени типът на CAL, в този случай: да се използва CAL на устройството като CAL на потребителя.

Целта на тези разпоредби за управление на лицензите на Microsoft е да се предотврати неправомерен достъп до Exchange Server 2016 и да се осигури на компанията по-голяма сигурност на комуникациите, тъй като нелицензираните компютри нямат достъп до имейл услуги и данни на сървъра.

Заключение за избора на CAL на устройствата

Така че това кой тип лиценз за клиентски достъп за използване на Exchange Server 2019 предлага на компанията повече възможности винаги се определя от конкретния случай. В допълнение към броя на крайните устройства, които използват Exchange Server, броят на потребителите също играе роля тук: щом няколко служители използват едно крайно устройство за достъп до Exchange Server, лицензът за устройства предлага повече предимства.

Познаването на типичните сценарии на вашата компания е най-добрата отправна точка за избор на правилния тип CAL за Exchange Server 2016. За компанията може да е по-евтино да лицензира с Device CAL, отколкото с User CAL, тъй като трябва да се закупят по-малко лицензи за достъп като цяло.

Използваните CAL за устройства за Microsoft Exchange Server 2016 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft само за един лиценз

Употребяваните лицензи CAL за устройства за Exchange Server 2016 се предлагат и поотделно в онлайн магазина на Wiresoft, тъй като тук не се прилагат никакви правила на Microsoft за лицензиране на обеми по отношение на подреждането; освен това няма никакви недостатъци или ограничения в използваемостта на използвания софтуер - не само защото софтуерът не може да се изхабява по принцип. Повече за това по-долу.

Откъде идват лицензите за устройства за Exchange Server 2016, предлагани от Wiresoft като използван софтуер?

Лицензите за устройства за MS Exchange Server 2016, предлагани от Wiresoft като използвани, са оригинални лицензи от лицензионната програма на Microsoft; като използвани лицензи за устройства те са били част от лиценз за обем устройства за Exchange Server 2016, закупен по-рано от дадена компания. Този лиценз за обем и индивидуалните лицензи за достъп до устройства, които не са били необходими, са били закупени от Wiresoft и лицензът за обем е бил разделен на индивидуални лицензи. Получените в резултат на това така наречени CAL за едно устройство се наричат използван софтуер. Въпреки обозначението им като използвани лицензи за достъп обаче те могат да се използват като неизползван лиценз за достъп до Exchange Server 2016, тъй като не се различават по отношение на ограниченията на функционалността или времето на използване.

Лицензите за устройства за Exchange Server 2016 като използван софтуер предлагат сигурност на купувача

Предлагането на употребяван софтуер на Wiresoft в Device CALs за Exchange Server 2016 осигурява на клиентите достъпна опция за лицензиране на Exchange Server 2016, тъй като използването им е безопасно! Използваните CAL за устройства от Wiresoft предлагат и обичайната сигурност на купувача с незабавно изтегляне след покупката, както и незабавно активиране на лиценза с валиден лицензионен ключ за обем.

Законни ли са закупуването и използването на използвани лицензи за устройства за Exchange Server 2016?

Лицензите за устройства за Exchange Server 2016, както и другите лицензи за клиентски достъп, предлагани от Wiresoft, идват от лицензионния списък на компаниите. От това следва, че търговията с употребявани лицензи CAL се основава на валидна съдебна практика, която изрично позволява продажбата, както и закупуването и използването на употребявани лицензи на Microsoft; различни съдебни решения ясно потвърждават този факт многократно.

Следователно клиентите на Wiresoft имат правна сигурност при закупуването на използвани лицензи за устройства за Exchange Server 2016 и използването им, тъй като в този процес не нарушават никакви правни разпоредби.

Употребяваният софтуер от Wiresoft също така предлага сигурност на одита чрез пълни доказателства за всички предишни купувачи!

Обобщение на всички предимства на Device CALs за Exchange Server 2016 като използван софтуер

Използваният софтуер на User CALs за Exchange Server 2016 от Wiresoft представлява алтернатива на ниска цена в сравнение с подобен нов софтуер от конвенционални доставчици на софтуер - това ценово предимство важи и за друг използван софтуер за сървъри със съответните лицензи за достъп от Microsoft.

Лицензирането с използвани лицензи CAL за устройства не съдържа никакви ограничения по отношение на броя на устройствата в момента на покупката, както при обичайните нива, поради което можете да лицензирате по поръчка, тъй като това съответства на действителното използване на сървърните услуги за точния брой крайни устройства във вашата компания. По този начин клиентите на Wiresoft могат също така да намалят разходите си за лицензиране на достъп до устройства за Exchange Server чрез гъвкав избор на броя на лицензите.

Следователно използваните лицензи от Wiresoft предлагат особено икономичен начин за допълване на софтуерния инвентар на разумна цена. Наличието на няколко версии на софтуера помага също така да се избегнат проблеми със съвместимостта, които могат да бъдат причинени от използването на нееднакви версии на софтуера, като по този начин се намаляват и разходите за закупуване на нов хардуер. Затова в софтуерния магазин на Wiresoft ще намерите не само Device CAL за Exchange Server 2016, но и съответните User CAL като използван софтуер, както и лицензи за клиентски достъп за други версии на MS Exchange Server.

Офертата на Wiresoft за използван софтуер включва и софтуер на Microsoft за използване в други бизнес области - с всички споменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства за MS Exchange Server 2016 или друг продукт на Microsoft, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории