Chat with us, powered by LiveChat
Юридически
Бизнес клиенти
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
Trustmask

Информация съгласно § 5 TMG

Wiresoft AG

Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Швейцария

Контакти
Телефон: +49 (0)69 - 173261340
E-mail: [email protected]

Данъчен идентификационен номер за продажбите
CHE-112.097.691

Вписване в регистъра
Съд на регистъра: Canton Zug
Регистрационен номер: CH-170.3.027.782-3

Управляващ директор/CEO:
Soheil Hosseini

Платформа на Комисията на ЕС за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Не сме задължени да участваме в процедура за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите, но по принцип сме готови да го направим.

Изброените търговски марки и имена на марки са собственост на съответните им собственици.
Wiresoft® е търговска марка, регистрирана в Германското ведомство за патенти и търговски марки (DPMA).