Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

  • SW10424
  • R18-05121
  • Постоянно валиден
  • Всички езици
  • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
655,90 Лв. * 727,90 Лв. * (9,89% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 25x Device CAL
Система  Сървър на Windows 
CAL Устройство CAL
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици
Терминален сървър несъвместимо(Преглед на RDS CAL )


За да могат потребителите да използват всички услуги на Microsoft Windows Server 2016, налични в изданията Standard и Datacenter, в допълнение към лиценза за сървър за едно от изданията е необходим и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Windows Server 2016 Устройство CAL. Това дава на един регистриран компютър (персонален компютър, лаптоп, таблет и т.н.) съответните определени права за достъп.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25 лиценза за устройства за Microsoft Windows Server 2016 като използван софтуер

За да могат потребителите да използват всички услуги на Microsoft Windows Server 2016, налични в изданията Standard и Datacenter, в допълнение към лиценза за сървър за едно от изданията е необходим и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Windows Server 2016 Device CAL. Това дава на един регистриран компютър (персонален компютър, лаптоп, таблет и т.н.) съответните дефинирани права за достъп.

Съгласно правилата за управление на лицензите на Microsoft в лиценза за сървър за Windows Server 2016 не са включени потребителски права, така че те трябва да бъдат придобити отделно под формата на лиценз за устройство (Device CAL). След това всяко крайно устройство, регистрирано по този начин, може да се използва от всеки упълномощен потребител за достъп до функциите на Windows Server.

Лицензите за устройства за Windows Server 2016 Standard и Datacenter се предлагат от Wiresoft на разумна цена като използван софтуер - те се предлагат и поотделно за гъвкаво лицензиране на крайните устройства, основано на нуждите. Използваните лицензи за достъп до софтуер за крайни устройства имат същите функционалности като лицензите за достъп до устройства за Windows Server 2016, предлагани като нови продукти чрез редовната програма на Microsoft за лицензиране на обеми.

Използване на всички функции на Windows Server 2016 дори с използван лиценз за устройство

С Device CAL можете да използвате - дори като използван софтуер - всички възможности, предлагани от

Версия 2016 на сървъра, наследник на Windows Server 2012: Той не само поддържа Windows 10, но и е готов за работа в облак, така че е възможно да се създаде сървър в облак, на който да се архивират данни чрез крайно устройство с разрешение за достъп.

Windows Server 2016 се предлага от Wiresoft във версии Standard и Datacenter, както и с необходимите за всяка от тях лицензи за достъп. Наред с други неща, те разполагат и с Core & Nano Server Deployment (Разгръщане на ядрен и нано сървър) и позволяват използването на виртуализация/Hyper-V Containers (Контейнери), както и Windows Server Containers (Контейнери) и Host Guardian Service (Услуга за охрана на хоста). Изданието Datacenter Edition на Windows Server 2016 предлага също така използването на функции като софтуерно дефинирани мрежи (SDN), както и мрежови стекове (Protocol Stack), директни пространства за съхранение (S2D), реплика за съхранение и защитени виртуални машини (Shielded VMs) със съответния Device CAL - функции, които са особено необходими в компании с големи работни натоварвания и няколко виртуални системи.

Цялата информация за използваните лицензи за устройства за Windows Server 2016 Standard и Datacenter издания накратко

Разрешенията за ползване на устройства, предлагани от Wiresoft като използван софтуер, не се различават от съответните нови разрешения за ползване на устройства, те съдържат същите опции за използване на функциите, налични в изданията Windows Server 2016 Standard и Datacenter. Следователно лицензите за достъп до устройства като използван софтуер са икономична алтернатива за много компании и организации за оборудване на съществуващите крайни устройства с Windows с лиценз за достъп до сървър. Следващият преглед обяснява всички предимства и специални функции на този използван софтуер.

Управление на лицензите на Microsoft за CAL за Windows Server 2016

Управлението на лицензите на Microsoft определя всички приложими разпоредби в лицензирането на допълнителен достъп до крайни устройства за Windows Server 2016 в изданията Standard и Datacenter, така че потребителите да имат достъп до имейли, контакти и календари чрез тях. Въпреки че всеки лиценз за сървър съдържа лицензи за достъп, те са предназначени за администратори и не могат да се използват за типични за потребителите услуги. Те са достъпни само чрез лицензи за клиентски достъп, като например Device CAL, който предоставя на съответното крайно устройство съответните права, така че всеки потребител да може да използва типичните функции на Windows Server. Освен специалните права за достъп за средата клиент/сървър на Windows Server 2016, лицензът за устройства не съдържа никакъв допълнителен софтуер.

Кои типове CAL са налични за Windows Server 2016 Standard и Datacenter Edition?

Лицензирането на клиентски достъп за Windows Server 2016 се предлага чрез лицензионния модел на Microsoft в два типа CAL:

  • CAL за устройство за Windows Server 2016 за специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)
  • Лиценз за потребител за Windows Server 2016 - за един специализиран потребител

Има ли разлики между лицензите за устройства и лицензите за потребители за Windows Server 2016?

По принцип лицензът за устройство за Windows Server 2016 предоставя същите функции и услуги като лиценза за потребител. Разликата е само в съответния тип достъп до сървъра на Windows: С помощта на Device CAL едно крайно устройство може да се използва от няколко потребители, които редуват достъпа до услугите на Windows Server чрез него; в зависимост от броя и оборудването на работните станции с компютър и типичните работни процеси тази ситуация може да съществува в някои компании - за разлика от ситуацията, когато един потребител използва предимно напълно различни крайни устройства с отделен акаунт за тази цел.

Следователно всяко крайно устройство с Windows, оборудвано с Device CAL, може да се използва от различни служители, за да се възползват от услугите на Windows. Типичен сценарий са компаниите с работа на смени, в които няколко служители ползват едно крайно устройство, за да проверяват електронната си поща и т.н.; в този случай са необходими по-малко лицензи за достъп до крайното устройство, отколкото User CAL.

По този начин лицензирано крайно устройство, което може да се използва в движение, като например лаптоп и таблет, но също и смартфон, може да се използва от съответния потребител независимо от местоположението му - например в домашния офис, на път или на друго място - за достъп до сървъра на Windows чрез интернет. Поради това Device CAL предлага и опции за мобилно използване.

Кои опции за използване са включени в лицензите за устройства за Windows Server 2016 в изданията Standard и Datacenter?

В зависимост от това дали е инсталирано Standard или Datacenter Edition на Windows Server 2016, лицензът за устройства предлага различни функционалности.

Въпреки това е възможно да се получи достъп до Windows Server в Datacenter Edition с Device CAL за Standard Edition - с тази разлика, че е налична ограничена функционалност, типична за Standard Edition. Само лицензът за устройство CAL за версията Datacenter Edition предлага разширен обхват от услуги и функции, съответстващи на лиценза за сървър Datacenter Edition. Съответно с Device CAL за Datacenter Edition с лиценз за Standard Server е достъпна само функционалността на Standard Edition.

Обърнете внимание на съвместимостта на версиите за лицензите за устройства за Windows Server 2016

В допълнение към възможността за използване на наличните функционалности в зависимост от изданието с Device CAL за Windows Server 2016, това също така дава на крайното устройство права за достъп до по-стари версии на Windows Server, като например 2013 (понижаване). И обратното - лиценз за устройство за версия 2016 на Windows Server не може да се използва за достъп до по-високата версия 2019 (надстройка).

Ето защо купувачите на лицензи за устройства за Windows Server 2016 винаги трябва да обръщат внимание на съвместимостта между съществуващия лиценз за сървър и лицензите за клиентски достъп в допълнение към наличните функции за съответното издание.

Какво още трябва да се има предвид при лицензирането на Windows Server 2016 с Device CALs?

Лицензът за лиценз на устройство за Windows Server 2016 лицензира точно едно крайно устройство и му предоставя наличните за изданието права за достъп. След като регистрацията е завършена, този Device CAL не може повече да се прехвърля на друго крайно устройство. Също така не е възможно да се промени типът на CAL и да се използва CAL на устройството като CAL на потребителя.

Тези разпоредби, заложени в управлението на лицензите на Microsoft, служат за предотвратяване на неоторизиран достъп до Windows Server 2016, който също така осигурява на компаниите по-голяма сигурност при комуникацията и за данните, тъй като не е възможно да се получи достъп до услуги за електронна поща или до данни на сървъра чрез компютър без съответния Device CAL.

Заключение за CAL на устройствата

Следователно кой тип лиценз за клиентски достъп предлага повече възможности или по-изгодни опции за лицензиране в дадена компания за достъп до Windows Server 2019 се решава за всеки отделен случай. В допълнение към броя на крайните устройства, чрез които се осъществява достъпът до Windows Server, броят на потребителите също е от решаващо значение: щом няколко потребители използват основно едно крайно устройство за достъп до Windows Server, лицензирането с Device CAL предлага повече предимства.

Ето защо точното познаване на процесите в компанията е най-добрата отправна точка за избор на правилния тип CAL за Windows Server 2016. При горните обстоятелства лицензирането с Device CAL е по-евтино за компанията, отколкото лицензирането с User CAL, тъй като в този случай е необходимо да се закупят по-малко лицензи за достъп на клиенти.

Използваният софтуер върху устройство CAL за Microsoft Windows Server 2016 се предлага в онлайн магазина на Wiresoft, като се започне с един лиценз

Употребяваните Device CAL за Windows Server 2016 издания се предлагат и поотделно в онлайн магазина на Wiresoft - тъй като лицензионните правила на Microsoft не се прилагат по отношение на подреждането по нива; в противен случай няма никакви недостатъци или ограничения при употребявания софтуер - не само защото софтуерът не може да се изхаби по принцип, но и по отношение на общата му функционалност.

Откъде идват Device CAL за Windows Server 2016, които Wiresoft предлага като използван софтуер?

Лицензите CAL за устройства за Windows Server 2016 Editions, предлагани от Wiresoft като използван софтуер, са оригинални лицензи, тъй като са налични и чрез лицензионната програма на Microsoft; с тази разлика, че преди това са били част от лиценз за обем за устройства за Windows Server 2016, който е бил закупен за първи път от дадена компания. Този лиценз за обем или индивидуалните лицензи за достъп до устройства, които не са били необходими, са били закупени от Wiresoft и лицензите за обем са били разтворени в индивидуални лицензи. Такива индивидуални CAL на устройства се определят като използван софтуер. Въпреки това обозначение те могат да се използват като неизползван лиценз за достъп до Windows Server 2016, тъй като не се различават от новите лицензи нито по отношение на ограниченията на функционалността, нито по отношение на периода на използване.

Сигурност на купувача за използвания софтуер на Device CALs за Windows Server 2016

Офертата на Wiresoft за използван софтуер за Device CALs за Windows Server 2016 предоставя на клиентите сигурна опция за лицензиране на достъп за Windows Server 2016! Това е така, защото използваните CAL за устройства от Wiresoft включват и обичайната сигурност на купувача с незабавно изтегляне след покупката, включително незабавно активиране на лиценза с валиден лицензионен ключ.

Законно ли е закупуването и използването на използвани лицензи за устройства за Windows Server 2016?

За клиентите на Wiresoft закупуването на употребявани лицензи за устройства за Windows Server 2016, както и тяхното използване, са законно сигурни, тъй като не нарушават никакви правни разпоредби. Това е така, защото лицензите за устройства за Windows Server 2016, предлагани в магазина на Wiresoft, както и други подобни лицензи за клиентски достъп, произхождат от лицензионния фонд на компаниите. Поради тази причина търговията с употребявани лицензи CAL се основава на приложимата съдебна практика, която изрично разрешава продажбата, както и закупуването и използването на употребявани лицензи на Microsoft; това също така е ясно потвърдено многократно от различни съдебни решения.

Употребяваният софтуер на Wiresoft също така предлага сигурност на одита благодарение на пълното доказателство за всички предишни купувачи!

Обобщение на предимствата на използвания софтуер за Device CALs за Windows Server 2016

Като употребяван софтуер User CALs за Windows Server 2016 от Wiresoft представляват алтернатива на по-ниска цена в сравнение със сравними нови продукти от конвенционални доставчици на софтуер - това предимство важи и за друг употребяван софтуер или лицензи за достъп до Microsoft Server.

Тъй като лицензирането с използвани лицензи CAL за устройства не е ограничено от иначе често срещаното подреждане по нива, можете да адаптирате точния брой лицензирани крайни устройства според действителното използване на услугите на Windows Server във вашата компания. Като клиент на Wiresoft това гъвкаво лицензиране на клиентски достъп до крайни устройства за Windows Server ви позволява да намалите разходите си за придобиване.

Използваните лицензи на Wiresoft са също така особено практичен начин за допълване на софтуерния ви инвентар на разумна цена, тъй като офертата включва и няколко версии на даден софтуер. Това означава, че могат да се избегнат проблеми със съвместимостта, които биха могли да бъдат причинени от паралелното използване на различни версии на софтуера, например, и да се намалят разходите за придобиване на нов хардуер. В допълнение към лицензите за устройства за изданията на Windows Server 2016 можете да намерите и съответните потребителски лицензи като използван софтуер в софтуерния магазин на Wiresoft.

Офертата за използван софтуер на Wiresoft включва и софтуер на Microsoft за много други области - с всички горепосочени предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства за MS Windows Server 2016 или друг продукт на Microsoft, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории