Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Помощ при настройката
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL

Готов за незабавна експедиция, срок на доставка 24 часа

 • SW10409
 • 381-02250
 • Постоянно валиден
 • Всички езици
 • EU
P Получавате Бонус точки
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СОФТУЕР + ЛИЦЕНЗ
217,90 Лв. * 240,90 Лв. * (9,55% запазено)

с ДДС.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

С всяка покупка от Wiresoft вие подкрепяте Kinderschutzbund.


Вие сте бизнес клиент
или имате правни въпроси?

Аз съм тук за вас.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

ПОДРОБНОСТИ  
Количество 5x Device CAL
Система  Сървър Exchange
CAL Device CAL
Обхват на доставката Право на ползване
Продължителност Неограничен
Езици Всички езици


Предпоставка за достъп до всички услуги на Microsoft Exchange Server 2016, налични в изданията Standard и Enterprise, е освен действителния лиценз за сървър, също и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Exchange Server 2016 Device CAL. Само този лиценз предоставя на определен регистриран компютър (персонален компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) съответните права за достъп.

За допълнителни въпроси относно продукта, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти.

Информация за продукта "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"

5 лиценза за устройства за Microsoft Exchange Server 2016 като използван софтуер

Предпоставка за достъп до всички услуги на Microsoft Exchange Server 2016, налични в изданията Standard и Enterprise, е освен действителния лиценз за сървър, също и лиценз за клиентски достъп за крайни устройства: Exchange Server 2016 Device CAL. Само така конкретен регистриран компютър (компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон) получава съответните права за достъп.

В съответствие с разпоредбите за управление на лицензите на Microsoft лицензът за сървър за Exchange Server 2016 не съдържа допълнителни потребителски права, така че те трябва да бъдат придобити отделно под формата на лиценз за устройство. След това регистрираното крайно устройство може да се използва от всеки оторизиран потребител за достъп до съответните функции на Exchange Server.

Използваните лицензи за устройства за Exchange Server 2016 Standard и Enterprise Edition се предлагат на разумна цена от Wiresoft - за гъвкаво лицензиране на крайните устройства, базирано на нуждите, те се предлагат и поотделно. Като използван софтуер тези лицензи за достъп до крайни устройства предлагат същите функционалности като лицензите за достъп до устройства за Exchange Server 2016, предлагани като нови чрез официалната програма за лицензиране на обеми на Microsoft.

Използване на широк набор от функции на Exchange Server 2016 с използван лиценз за устройство

В една модерна компания Microsoft Exchange Server 2016 представлява незаменима основа за контрол и управление на съответните процеси на комуникационната система. Сървърът Exchange действа като интерфейс за вътрешна и външна комуникация  и свързва всички служители и отдели в различни локации, като по този начин повишава и ефективността на работните процеси: Exchange Server 2016 позволява централно управление и ясно архивиране на имейли и контакти, както и на задачи; интегрираното управление на версиите също подобрява съвместната работа по документи. Във версия 2016 броят на ролите на сървъра е намален до две в сървърната архитектура: Mailbox и Edge Transport; освен това е опростено мащабирането на пощенските кутии и е оптимизирана поддръжката на облачни услуги. Други характеристики:

 • Архитектурата за търсене в eDiscovery има достъп до множество сървъри и работи асинхронно и децентрализирано.
 • Свързаните с контекста филтри подобряват намирането на информация.
 • Търсенето на съдържание е по-широко мащабируемо чрез увеличаване на броя на пощенските кутии с възможност за търсене и архивните пощенски кутии до общо 20 000.
 • Управлението на изпращането на данни чрез Outlook 2016 или Outlook в е подобрено, наред с другото, чрез индивидуално персонализирани права за достъп.
 • Поддържат се и хибридни сценарии за пощенски кутии.
 • Предотвратяването на загубата на данни (DLP) в изданието Enterprise повишава сигурността на данните, дори за имейли, съдържащи потенциален зловреден софтуер.
 • Стандартният протокол на Outlook MAPI чрез HTTP оптимизира надеждността и стабилността на връзките на Exchange.

Информация за използваните CAL за устройства за Exchange Server 2016 Standard и Enterprise Edition накратко

Разрешенията за ползване на устройства, предлагани от Wiresoft като използван софтуер, не се различават от съответните нови разрешения за ползване на устройства, тъй като те предлагат същите възможности за използване на функциите, налични в изданията Exchange Server 2016 Standard и Enterprise. Следователно използваният софтуер за Device CAL предлага на много компании и институции евтина алтернатива за оборудване на крайни устройства с лиценз за достъп до Exchange Server. Следващият преглед обяснява всички предимства и специални функции.

Управление на лицензите на Microsoft с CAL за Exchange Server 2016

Управлението на лицензите на Microsoft обяснява всички разпоредби за допълнителното оборудване на устройства или крайни устройства с права за достъп до Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise, така че потребителите да имат достъп до имейли и т.н. чрез тях. Тези лицензи за лиценз за ползване, които вече са включени в лиценза на сървъра, обаче са предназначени изключително за администратори и поради това не могат да се използват за типични за Exchange услуги. Само лиценз за клиентски достъп, като например Device CAL, предоставя на крайното устройство правата, така че един или няколко служители да могат да използват функциите на Exchange Server. Този лиценз за лиценз на устройство не съдържа никакъв допълнителен софтуер, освен специалните права за достъп за средата клиент/сървър на Exchange Server 2016.

Какви типове CAL са налични за Exchange Server 2016 Standard и Enterprise Edition?

Лицензирането на базата на CAL за Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise осигурява точно управление на правата за достъп за всички съответни компютри (самостоятелни или мобилни устройства) в организацията. Моделът на Microsoft за лицензиране предлага общо два типа CAL за Exchange Server 2016:

 • CAL за устройство за Exchange Server 2016 за специално крайно устройство (компютър, лаптоп, таблет, телефон)
 • Лиценз за потребител за Exchange Server 2016 - за един специализиран потребител

Какви са разликите между лицензите за устройства и лицензите за потребители за Exchange Server 2016?

По принцип лицензът за устройство за Exchange Server 2016 не се различава от лиценза за потребител по отношение на наличните функции и услуги. Съществува обаче съществена разлика в предимствата, предлагани от съответния вид достъп до сървъра Exchange: В зависимост от броя и оборудването на работните станции в дадена компания и работните процеси, при които се осъществява достъп до Exchange Server, няколко служители могат да използват едно крайно устройство за тази цел, за да осъществяват алтернативен достъп до Exchange Server, или един потребител да използва напълно различни крайни устройства за тази цел.

Крайното устройство с Windows, разрешено за достъп с Device CAL, може да се използва от всеки служител, който има разрешение за това, за да използва наличните услуги на Exchange. Например в компания, в която се работи на смени, няколко служители ползват едно крайно устройство за получаване на имейли и т.н., така че тук са необходими по-малко лицензи за клиентски достъп, отколкото при User CAL.

Ако това лицензирано крайно устройство може да се използва и като мобилно устройство, например лаптоп, таблет или смартфон, съответният потребител може да получи достъп до сървъра Exchange чрез достъп до интернет независимо от местоположението си - например на път, от друго място или в домашния офис. След това Device CAL предлага и опции за мобилно използване.

Какви са разликите между лицензите за устройства за Exchange Server 2016 в изданията Standard и Enterprise?

Лицензите за устройства за MS Exchange Server 2016 предлагат различни функционалности в зависимост от Standard или Enterprise Edition, като Enterprise Edition се дължи на по-високата степен на мащабируемост на изискванията за пощенските кутии. Възможно е обаче да се използва и Exchange Server Enterprise Edition с Device CAL за Standard Edition - със съответно ограничената функционалност на Standard Edition, както и с по-малкия брой бази данни на пощенски кутии. Следователно лицензите за устройства за версията Enterprise Edition предлагат със съответния лиценз за сървър на версията Enterprise Edition разширен обхват от услуги и функции, каквито често са необходими в по-големи компании или организации, включително предотвратяване на загуба на данни.

Забележка за съвместимостта на версиите на лицензите за устройства за Exchange Server 2016

В допълнение към наличните функционалности в зависимост от изданието, лицензът за устройство за Exchange Server 2016 не само предоставя на компютъра и т.н. права за достъп точно до тази версия на сървъра, но и му дава право на достъп до по-стари версии на Exchange, като например 2013 (понижаване). Въпреки това лицензът за устройство за версията на сървъра 2016 не може да се използва за достъп до по-високата версия на Exchange Server 2019 (надстройка).

Ето защо, в допълнение към наличните функции за дадено издание, купувачите на лицензи за устройства за Exchange Server трябва винаги да вземат предвид съвместимостта между използвания лиценз за сървър и лицензите за клиентски достъп.

Какво още трябва да се вземе предвид при лицензирането на Exchange Server 2016 с лицензи за устройства?

Лицензът за устройство за Exchange Server версия 2016 е валиден за точно едно крайно устройство и му предоставя съответните права за достъп. След като регистрацията е завършена, CAL на устройството вече не може да се прехвърля на друго крайно устройство. Също така е изключено да промените типа на CAL, в този случай: да използвате Device CAL като User CAL.

Целта на тези разпоредби за управление на лицензите на Microsoft е да се предотврати неправомерен достъп до Exchange Server 2016 и да се осигури по-голяма сигурност на комуникацията в компанията, тъй като нелицензираните компютри нямат достъп до услугите за електронна поща и данните на сървъра.

Заключение относно избора на CAL на устройството

Затова в конкретния случай винаги се посочва кой тип лиценз за клиентски достъп за използване на Exchange Server 2019 предлага на компанията повече възможности. В допълнение към броя на крайните устройства, които използват сървъра Exchange, броят на потребителите също играе роля: щом няколко служители използват едно крайно устройство за достъп до сървъра Exchange, лицензът за устройство CAL предлага повече предимства.

Ето защо точното познаване на типичните сценарии на компанията е най-добрата отправна точка за избор на правилния тип CAL за Exchange Server 2016. При определени обстоятелства лицензирането с Device CAL е по-изгодно за компанията, отколкото с User CAL, тъй като трябва да се закупят по-малко лицензи за достъп като цяло.

Използваните лицензи за устройства за Microsoft Exchange Server 2016 се предлагат в онлайн магазина на Wiresoft само за един лиценз

Употребяваните лицензи CAL за устройства за Exchange Server 2016 се предлагат и поотделно в онлайн магазина на Wiresoft - тъй като тук не се прилагат никакви разпоредби на Microsoft за лицензиране на обеми по отношение на подреждането; освен това няма никакви недостатъци или ограничения в използваемостта на използвания софтуер - не само защото софтуерът по принцип не може да се износва. Повече за това по-долу.

Откъде идват лицензите за устройства за Exchange Server 2016, предлагани от Wiresoft като използван софтуер?

Лицензите за лиценз за устройство за MS Exchange Server 2016, предлагани от Wiresoft като използвани, са оригинални лицензи от лицензионната програма на Microsoft; като използвани лицензи за устройство те преди това са били част от лиценз за обем на устройство за Exchange Server 2016, закупен от дадена компания. Този лиценз за обем и индивидуалните лицензи за достъп до устройства, които не са били необходими, са закупени от Wiresoft и лицензът за обем е разделен на индивидуални лицензи. Получените в резултат на това така наречени CAL за едно устройство се наричат използван софтуер. Въпреки че са обозначени като лиценз за използван достъп, те могат да се използват като неизползван лиценз за достъп до Exchange Server 2016, тъй като не се различават по отношение на ограниченията на функционалността или периода на използване.

Лицензите за устройства за Exchange Server 2016 като използван софтуер предлагат сигурност на купувача

Офертата на Wiresoft за употребяван софтуер за Device CALs за Exchange Server 2016 предоставя на клиентите евтин вариант за лицензиране на Exchange Server 2016, тъй като използването им е сигурно! Използваните CAL за устройства от Wiresoft също предлагат обичайната сигурност на купувача с незабавно изтегляне след покупката и незабавно активиране на лиценза с валиден лицензионен ключ.

Законни ли са закупуването и използването на използвани лицензи за устройства за Exchange Server 2016?

Лицензите CAL за устройства за Exchange Server 2016, както и други лицензи за клиентски достъп, предлагани от Wiresoft, произхождат от лицензионния списък на компаниите. От това следва, че търговията с употребявани лицензи CAL се основава на приложимата съдебна практика, която изрично разрешава продажбата, както и закупуването и използването на употребявани лицензи на Microsoft; различни съдебни решения ясно потвърждават този факт многократно.

Следователно клиентите на Wiresoft имат правна сигурност при закупуването на използвани лицензи за устройства за Exchange Server 2016 и използването им, тъй като в този процес те не нарушават никакви законови разпоредби.

Употребяваният софтуер от Wiresoft също така предлага сигурност на одита чрез пълни доказателства за всички предишни купувачи!

Обобщение на всички предимства на Device CALs за Exchange Server 2016 като използван софтуер

Използваният софтуер на User CALs за Exchange Server 2016 от Wiresoft представлява алтернатива на ниска цена в сравнение с подобен нов софтуер от конвенционални доставчици на софтуер - това ценово предимство важи и за друг използван софтуер за сървъри със съответните лицензи за достъп от Microsoft.

Лицензирането с лиценз CAL за използвани устройства не съдържа никакви ограничения по отношение на броя на устройствата в момента на закупуване, както обикновено се случва, така че можете да адаптирате лицензирането си към действителното използване на сървърните услуги по отношение на точния брой крайни устройства във вашата компания. По този начин клиентите на Wiresoft могат също така да намалят разходите си за лицензиране на достъп до устройства за Exchange Server, като гъвкаво избират броя на лицензите.

Следователно използваните лицензи от Wiresoft предлагат особено икономичен начин за допълване на вашия софтуерен инвентар на разумна цена. Наличието на няколко версии на софтуера означава също, че могат да се избегнат проблеми със съвместимостта, които могат да бъдат причинени от използването на нееднакви версии на софтуера, като по този начин се намаляват и разходите за закупуване на нов хардуер. Затова в софтуерния магазин на Wiresoft ще намерите не само Device CAL за Exchange Server 2016, но и съответните User CAL като използван софтуер, както и лицензи за клиентски достъп за други версии на MS Exchange Server.

Офертата на Wiresoft за използван софтуер включва и софтуер на Microsoft за използване в други бизнес области - с всички споменати предимства. Ако имате някакви въпроси относно лицензите за устройства за MS Exchange Server 2016 или друг продукт на Microsoft, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез чат, имейл или телефон.

Допълнителни връзки към "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
Отзиви на клиенти за "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 5 PACK DEVICE CAL"
Напишете преглед
Отзивите ще бъдат активирани след проверка.

Полетата, отбелязани с *, са задължителни.

Запознах се с разпоредбите за защита на данните.

Категории